Viikkokirje vko 50 – Pitkiä päiviä ja öitä täysistunnoissa

Perjantai 11.12.2015

Tämänkertaisessa viikkokirjeessäni ovat aiheina pitkiksi venyneet täysistunnot, omassa työssään työllistyvien työttömyysturva, keskustan linjaukset pakolaiskriisiin sekä työmarkkinajärjestöjen uudistumistarve.

20 tunnin työpäiviä

Täysistunnot ovat menneet tällä viikolla yötöiksi. Tiistai-iltana istunto jatkui yli seuraavan aamun kello neljän, ja torstainakin olin istuntosalissa melkein aamukolmeen asti. Pitkille venyneistä illoista huolimatta seuraavana päivänä on taas aloitettu työt normaaliaikaan, eli aamuvarhain.

Miksi nämä täysistunnot sitten ovat venyneet näin pitkiksi? Tavallisesti istunnot päättyvätkin viimeistään iltakymmeneltä. Nyt loppusyksystä oppositio on vain tehnyt niin paljon välikysymyksiä, joiden keskustelujen täytyy julkisuuden takia olla päiväsaikaan, että ”oikea työ” eli lakiensäätäminen menee yöhommiksi.

Tällä viikolla sain myös toimia sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa sairauslomalla. Pääsin esittelemään täysistunnoissa monta valiokuntamme tekemää tärkeää mietintöä eri hallituksen esityksistä.

Freelancereiden ja keikkatyöläisten työttömyysturva ei heikkene

Yksi täysistunnossa esittelemistäni mietinnöistä koski hallituksen esitystä työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien selkiyttämisestä (HE 94/2015). Asian yhteydessä on käyty keskusteluja yrittäjämääritelmän muuttumisesta ja sen vaikutuksista erityisesti freelancereiden eli omassa työssään työllistyvien työttömyysturvaan.

On kurjaa politiikantekoa oppositiolta, että annetaan harhaanjohtavaa tietoa ja lietsotaan turhaan ihmisten pelkoja. Käsitys siitä, että henkilön oman työn kutsuminen yrittäjätoiminnaksi johtaisi työttömyysturvan epäämiseen, on virheellinen. Nyt ehdotettu muutos on lähtökohtaisesti pitkälti lainsäädäntötekninen, eikä se tiukenna kenenkään osalta työttömyysturvan saamisedellytyksiä.

Tämä laki ei siis heikennä, muttei myöskään paranna omassa työssään työllistyvien työttömyysturvaa. Sitä pitääkin kehittää jatkossa omana lakimuutoksenaan. Siksi valiokunta edellyttää, että epätyypillisissä työsuhteissa ja toimeksiantosuhteissa työskentelevien sosiaaliturvan kehittämistarpeet selvitetään ja selvityksen perusteella tarvittaessa valmistellaan lainsäädännön muutosehdotukset.

Valiokunta on myös tietoinen siitä, että te-toimistojen soveltamiskäytännössä on esiintynyt paljon rajanveto-ongelmia ja niiden tulkinnat yrittäjyyden pää- ja sivutoimisuudesta eivät ole aina olleet yhdenmukaisia. Ratkaisut on koettu monissa tapauksissa epäoikeudenmukaisiksi ja kohtuuttomiksi. Näin on tapahtunut erityisesti silloin, kun hyvin vähäistäkin toimintaa on pidetty päätoimisena.

Vaadimmekin valiokunnassa työ- ja elinkeinoministeriötä uudistamaan te-toimistojen ohjeistusta yrittäjien työttömyysturvan osalta ja seurattava sen toteutumista, jotta toiminta eri puolilla maata olisi nykyistä yhdenmukaisempaa.

Keskustan eduskuntaryhmä haluaa tehostaa kotouttamista

Keskustan eduskuntaryhmä julkisti perjantaina ajankohtaislinjauksensa ratkaisuiksi pakolaisongelmaan. Olin mukana linjauksen tehneessä työryhmässä, jossa tapasimme syksyn aikana useita asiantuntijoita maahanmuuton eri sektoreilta. Linjapaperissamme esitämme turvapaikanhakijoiden kotouttamisen perusteellista uudistamista laajassa yhteistyössä niin, että myös kansalaisyhteiskunta on mukana.

Turvapaikanhakijoiden on mahdollisimman nopeasti päästävä työhön tai muuhun tekemiseen. Kotouttaminen on aloitettava välittömästi ihmisen saapuessa Suomeen. Turvapaikanhakijoiden työnteko on mahdollistettava ilman minkäänlaista karenssi-aikaa. Pelkkä joutenolo passivoi ja voi johtaa rikollisuuteen ja muihin ongelmiin.

Linjapaperissa on käsitelty myös pakolaisuuden syitä, nykyistä tilannetta ja näkymää tulevaisuuteen sekä ratkaisuja kaukana ja lähellä, jotka samalla antavat lukijalle mahdollisuuden hahmottaa kokonaisuus. Linjaus on luettavissa osoitteesta: www.keskusta.fi/pakolaispolitiikka.

Sopimusyhteiskunnan on uudistuttava

Me keskustalaiset työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet otimme kantaa sopimuskulttuurin ja työmarkkinajärjestöjen uudistumistarpeeseen. Kissan nosti pöydälle toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, joka keskiviikkona totesi ammattiyhdistysliikkeen menettäneen kyvyn tehdä aloitteita, uudistaa työelämää ja yhteiskuntaa ja uudistua itse.

Sopiminen on suomalainen tapa toimia ja Suomen vahvuus myös tulevaisuudessa. Viime kuukaudet ovat kuitenkin osoittaneet, että vanha tapa ei enää toimi. Siksi sopimusyhteiskunnan on uudistuttava.

Sekä työnantaja- että työtekijäjärjestöillä on peiliin katsomisen paikka. Selkävoittoa tavoittelevilla yksipuolisilla toimilla ei saada aikaan ratkaisuja, jotka tässä poikkeuksellisen vakavassa tilanteessa olisivat työntekijän, työnantajan saati Suomen etu.

Työmarkkinajärjestöillä on nyt mahdollisuus lunastaa tulevaisuuden olemassaolonsa neuvottelemalla ja sopimalla ratkaisuista, joissa jokainen joutuu luopumaan jostain, mutta josta kaikki, etenkin maamme lähes puoli miljoonaa työtöntä lopulta hyötyvät.

Tiedotteessamme esitämme ratkaisuja sopimuksen aikaansaamiseksi. Koko tiedotteen voi lukea kotisivuiltani: Tiedote – Sopimusyhteiskunnan on uudistuttava.

Pitkäaikainen savolaistaustainen eduskunnan pääsihteeri jää eläkkeelle

Yli kaksikymmentä vuotta eduskunnan korkeimpana virkamiehenä toiminut, savolaistaustainen Seppo Tiitinen jää nyt eläkkeelle. Puoluepoliittiset rajat ylittävää kunnioitusta nauttiva Tiitinen on työskennellyt eduskunnassa eri toimissa käytännössä koko työuransa. Me kansanedustajat valitsimme perjantain täysistunnossa hänen seuraajakseen lainsäädäntöjohtaja Maija-Leena Paavolan, joka on ensimmäinen nainen eduskunnan korkeimpana virkamiehenä.

Rentouttavaa viikonloppua ja joulun odotusta toivottaen,
Hannakaisa

Kirjoitan perjantaisin lyhyen kirjeen kuluneen viikon tapahtumista eduskunnassa. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta kirjeen voi saada myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, ilmoita osoitteesi eduskunta-avustajalleni Sara Huhtaselle (sara.huhtanen[at]eduskunta.fi), niin hän lisää sinut postituslistalle.