Viikkokirje vko 26 – Tule mukaan byrokratianpurkutalkoisiin

Perjantai 26.6.2015

Iloinen tervehdys lukijoille!

Pääministeri Sipilä antoi tällä viikolla ilmoituksen siitä, että yksi uuden hallituksen keskeisimpiä toimenpiteitä on turhan sääntelyn ja byrokratian purkaminen sekä säädösten sujuvoittaminen. Tämä on tärkeä osa koko hallitusohjelmaa ja koskee kaikkia hallinnonaloja. Suomen suunta muuttuu vain työllä, yrittämisellä ja toimeliaisuudella. Niiden esteitä on purettava. Meidän tavoitteenamme on rakentaa Suomea, joka perustuu luottamukseen, jossa on tilaa omatoimisuudelle, ja joka toimii alhaalta ylöspäin.

Kyselin tällä viikolta teiltä Facebookissa kokemuksia turhasta byrokratiasta. Kiitos aktiivisuudestanne – sain sitä kautta ja sähköpostilla jo kymmeniä ehdotuksia sääntelyn järkevöittämisestä. Ehdotuksissa toivottiin esimerkiksi maatalouteen kaikille sidosryhmille yhteistä pilvipalvelua, johon voisi eri tahoille jakaa käyttöoikeuksia tilan tietojen tarkasteluun. Tämä säästäisi aikaa, vaivaa ja valtavasti paperia verrattuna nykytilanteeseen, kun samoja asiakirjoja pitää toimittaa eri viranomaisille monin kappalein.

Sote-puolelta taas yksi hyvä (huono) esimerkki on kymmenet eri tietojärjestelmät, joiden käyttö vie suurimman osan lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työajasta. Järjestelmiin kerätään turhaan osin päällekkäistä tietoa. Kaiken huippuna on, että hajanaiset tietojärjestelmät estävät hoidon kannalta oleellisten tietojen joustavan käytön ja liikkumisen eri toimijoiden välillä, mikä heikentää potilasturvallisuutta.

Näistä esimerkeistä huomaa, että yksi hallituksen kärkihankkeista, digitalisaatio, on avainasemassa suomalaisten arjen helpottamisessa. Sujuvat sähköiset palvelut tulee huomioida kaikessa toiminnassa, ei vähiten esimerkiksi sote-uudistusta laadittaessa.

Myös keskusta lanseerasi oman normienpurkuhankkeen. Viime syksynä keskusta sai kansalta 101 ehdotusta byrokratian purkamisesta. Voit tutustua hankkeeseen ja näihin ehdotuksiin tästä linkistä. Tämä työ jatkuu nyt, ja kutsumme kaikki mukaan. Voit jättää keskustalle lisää byrokratianpurkuehdotuksia tämän palautelinkin kautta.

Keskustan eduskuntaryhmä on jakaantunut hankkeen osalta viiteen valmisteluryhmään, jotka ovat:

  • Kansalaisen arjen ja vapaaehtoistoiminnan helpottaminen
  • Yritystoiminnan ja investointien helpottaminen
  • Maatalouden sääntelyn helpottaminen
  • Rakentamisen sääntelyn ja kustannusten karsiminen
  • Kaupan alan edistäminen sekä terveen ja reilun kilpailun lisääminen

Itse olen mukana maatalous- sekä kaupan alan ja kilpailun ryhmässä. Toivon tässä työssä teidän apuanne, hyvät lukijat. Te olette byrokratian purkamisessa parhaita asiantuntijoita. Voitte lähettää minulle sähköpostilla ehdotuksia ja antaa palautetta näihin, mutta myös kaikkiin muihin valmisteluryhmiin liittyen. Syksystä alkaen valmisteluryhmät ovat mukana tilaisuuksissa ja tapahtumissa eri puolilla Suomea kuulemassa paikan päällä suomalaisten ratkaisuja byrokratian purkamiseen.

Tulevana viikonloppuna teemme kotitilallani vihdoin rehua – jos sää sallii!

Aurinkoista viikonloppua toivottaen,
Hannakaisa Heikkinen
TtM, kansanedustaja

Kirjoitan perjantaisin lyhyen kirjeen kuluneen viikon tapahtumista eduskunnassa. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta kirjeen voi saada myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, ilmoita osoitteesi eduskunta-avustajalleni Sara Huhtaselle (sara.huhtanen[at]eduskunta.fi), niin hän lisää sinut postituslistalle.