Viikkokirje vko 25 – Juhannusviikko eduskunnassa

Torstai 18.6.2015

Lämmin tervehdys lukijoille!

Viikko sai hienon alun työmarkkinajärjestöjen päästyä sopuun työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkovuodesta. Tämä on hyvä lähtökohta jatkaa neuvotteluja yhteiskuntasopimuksesta.

Nyt solmittu tyka-sopimus koskee yli 90 prosenttia palkansaajista. Kuukausipalkat nousevat ensi vuonna maltillisesti: 16 euroa tai vähintään 0,43 %. Prosenttikorotus tulee, jos ansaitsee yli 3 720 euroa. Sopimus lisää solidaarisuutta: pieni- ja keskipalkkaiset hyötyvät eniten eurokorotuksesta ja hallituksen suunnittelemasta työtulovähennyksestä. Laskelmien mukaan tyka-sopimus tarkoittaa käytännössä sitä, että 1 500 euroa ansaitsevien nettoansiot nousevat 28 euroa kuussa, kun mukaan otetaan hallituksen alustavasti lupaaman työtulovähennyksen vaikutus. 3 500 euroa ansaitsevan nettotulot nousevat vain 23 euroa, koska työtulovähennys ei pienennä hänen verotustaan niin paljon kuin pienituloisilla. Suurituloiset taas jopa hieman häviävät ratkaisussa, koska työttömyysvakuutusmaksut nousevat 0,5 %, eikä työtulovähennys koske heitä.

Viikon toinen suuri puheenaihe on ollut Talvivaara. Kaivoksen kohtalo on vielä auki, mutta selvinnee kesän aikana. Yksi vaihtoehto olisi ollut jättää kaivos sillensä. Ei kuitenkaan olisi vastuullista eikä ympäristölupien mukaista jättää kaivos rempalleen. Hylkäämisestä nimittäin aiheutuisi nykyistäkin vakavampia ympäristövahinkoja. Lisäksi kaivos on Kainuussa merkittävä työllistäjä, ja monen suomalaisen piensijoittajan rahoja on kiinni Talvivaaran osakkeissa.

Siksi hallitus antoi eduskunnalle 112 miljoonan euron lisätalousarvioesityksen Talvivaaran kaivokseen liittyen. Summasta 2 miljoonaa euroa on varattu vedenpuhdistuslaitosinvestoinnin pilotointiin. Esityksellä varaudutaan siihen, että valtion kokonaan omistama yhtiö Terrafame Oy voisi osallistua tarvittaessa uuteen perustettavaan kaivosyhtiöön. Talvivaaran rahoitus- ja omistusjärjestelyt tulisi saada päätökseen kesän aikana 2015, jotta louhinta kaivoksella käynnistyisi ennen syksyä. Neuvotteluita käydään useiden tahojen kanssa – kiinnostusta on, mutta aikataulu on haastava. Esityksellä varaudutaan kaupallisen ratkaisun kariutuessa myös Talvivaaran kaivoksen mahdolliseen hallittuun sulkemiseen. Hallittu sulkeminen keskittyisi ympäristöriskien hallintaan ja kestäisi useita vuosia. Arvioidut välittömät sulkemisprosessiin liittyvät kustannukset olisivat valtiolle vähintään 300 miljoonaa euroa.

Myös valiokunnat työskentelivät tällä viikolla. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai eteensä hallituksen esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksellä ei arvioida olevan vaikutuksia valtion menoihin, mutta sen uskotaan lisäävän ikääntyneiden työllistymistä. Esityksessä yli 58-vuotiaiden työnhakijoiden ansiopäiväraha ehdotetaan määriteltäväksi aikaisemman palkan perusteella, jos uusi palkka on määrältään pienempi. Jatkossa 58 vuotta täyttäneet työnhakijat voivat siis ottaa vastaan työtä myös aikaisempaa pienemmällä palkalla siten, että työn vastaanottaminen ei pienennä työttömyyspäivärahan tasoa tulevaisuudessa.

Tällä viikolla ehdin tavata myös kotikaupunkini Kiuruveden luottamus- ja virkamiesjohtoa ja keskustella paikallisista edunvalvonta-asioista. Koko maakunnassa puhuttavat nyt erityisesti työllisyysmäärärahat. Kun tälle vuodelle osoitettu rahoitus on merkittävästi pienempi, eivätkä uuden ohjelmakauden hankkeet ole vielä käynnistyneet, kunnat ovat melkoisen haasteen edessä. Ympäri maakuntaa tehdään nyt yhteistyötä ja etsitään uudenlaisia keinoja työllisyystilanteen parantamiseksi ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.

 

Rentouttavaa juhannusta toivottaen,
Hannakaisa Heikkinen
TtM, kansanedustaja

Kirjoitan perjantaisin lyhyen kirjeen kuluneen viikon tapahtumista eduskunnassa. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta kirjeen voi saada myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, ilmoita osoitteesi eduskunta-avustajalleni Sara Huhtaselle (sara.huhtanen[at]eduskunta.fi), niin hän lisää sinut postituslistalle.