Viikkokirje 4/2019

Perjantaina 25. tammikuuta

 

Viikkokirjeen aiheena on tänään Keskustan tuore hyte-ohjelma, huippulukemissa oleva työllisyys sekä maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteet

 

Keskusta julkisti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman

Tiistaina julkaistiin Keskustan köyhyys- sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen linjaus. Sain itse olla johtamassa tuota puolueen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ohjelmatyöryhmää. Köyhyystyöryhmä puolestaan johti kansanedustaja Aila Paloniemi.

Keskustassa on pitkä perinne tehdä ohjelmatyötä kenttäväen voimin. Jäsenistö pääsee siten meillä aidosti vaikuttamaan puolueen politiikkalinjauksiin. Nytkin ohjelmatyöryhmiin haettiin kiinnostuneita osallistujia avoimella haulla vuonna 2017. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ohjelmatyöryhmään oli kaikkein eniten hakijoita, yli 70. Puolueessamme on siis erittäin paljon osaamista ja kiinnostusta aiheeseen liittyen.

Nyt laaditun linjauksen keskeinen periaate on se, että haluamme nostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaiken politiikan keskiöön, ohjaavaksi periaatteeksi kaikessa päätöksenteossa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on myös järkevää talouspolitiikkaa. Esimerkiksi vanhusten pitkäaikaishoidon hinta on pienimmilläänkin 50 000 euroa vuodessa. Ennenkaikkea kyse on kuitenkin hyvästä ja inhimillisestä elämästä sekä sen edistämisestä. Emme halua holhota tai syyllistää, vaan ajattelumme lähtee siitä että yhteiskunnan on tehtävä hyvinvointia ja terveyttä edistävät valinnat riittävän helpoiksi

Ohjelmamme on laadittu elämänkaariajattelun pohjalle. Haluamme turvata ihmisen hyvän elävän muksusta muoriin.  Koko laaja linjapaperimme on luettavissa puolueen sivuilta:      https://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=f6b434f7-8886-40b5-8eed-f4f43bb2c3c0 Suosittelen lämpimästi tutustumista!

 

Työllisyys huippulukemissa

Uusimmat työllisyysluvut kertovat työllisyyden yhä kasvavan. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa yhteensä 256 5000 työtöntä työnhakijaa, mikä on 39 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä on noin 25 000 vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan. Samoin on vähentynyt yli 50-vuotiaiden ja alle 25- vuotiaiden työttömien määrä. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 84 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä vastaa suurinpiirtein Kouvolan tai Porin kaupunkien asukasmäärää.  Lukujen takana on kymmeniä tuhansia suomalaisia perheitä, joissa katsotaan nyt valoisammin tulevaisuuteen kuin koskaan aikaisemmin.

 

Eduskunta keskustelu kotoutumisesta

Käsittelimme keskiviikkona 23. tammikuuta täysistunnossa eduskunnan tarkastusvaliokunnan yksimielistä mietintöä kotoutumisen toimivuudesta.

Tarkastusvaliokunnan mietinnön keskeisin viesti on, maahanmuuttajien kotouttaminen toimi. Prosessi on liian hidas eivätkä toimenpiteet ole riittäviä yhteiskunta- työelämä- ja kielitaitovalmiuksien saavuttamiseksi.

Tarkastusvaliokunnan havainnot olivat hyviä. Meidän on uskallettava katsoa kotouttamisjärjestelmäämme kriittisesti ja sen kipukohdat tunnistaen. Samalla meidän on tunnistettava, että suomalaisella yhteiskunnalla on haasteena matala syntyvyys ja toisaalta ikääntyvä väestö. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ja eläkejärjestelmän ylläpito edellyttää maahanmuuttoa. Yritykset tarvitsevat työvoimaa. Työpaikan saamisella on aivan keskeinen merkitys kotoutumisessa, mutta työllistyminen edellyttää työn kannalta riittävää kielitaitoa.

Mietinnössä oli kiinnitetty erikseen huomiota maahanmuuttajanaisiin, jotka tulisi asettaa kotouttamispalveluiden erityiseksi kohderyhmäksi. Maahanmuuttajanaisten vahvempi kiinnittyminen yhteiskuntaan on niin naisten itsensä, kuin myös heidän lastensa etu. Maahanmuuttajanaisille tarvitaan houkuttimia työhön ja koulutukseen, tarvitaan tehokkaampaa ohjausta kotoutumispalveluiden piiriin. Vaihtoehtoja pitää olla muitakin kuin kodin ulkopuolinen kotoutumien tai kotona tapahtuva yhteiskunnasta syrjässä oleminen. Erikseen olisi kehitettävä kotouttamistoimia, jotka soveltuvat myös pienten lasten äideille, jottei äitiys ja pieni lapsi ole este kotouttamispalveluihin osallistumiselle.

 

 

 

 

Olen tavattavissa huomenna Kuopion tammimarkkinoilla klo 10-12. Sunnuntaina osallistun Pohjois-Pohjanmaan piirin vaalistarttiin Oulussa.

 

Aurinkoista viikonloppua toivottaen,

 

Hannakaisa