Viikkokirje – Viikko 17

Istuntoviikko alkaa vaihtua vappuviikonlopuksi. Tällä viikolla on puhututtanut yksityisten palveluiden Kela-korvauksien poistuminen soteuudistuksen myötä sekä Sipilän lupaama veteraanien lisäraha. Lisäksi viime viikonloppuna pidettiin Keskustan puoluevaltuusto Jyväskylässä, josta nousi keskusteluun koko Suomen pitäminen asuttuna sekä joukkoliikenteen uudistukset.

Yksityiset Kela-korvaukset

Soten selvityshenkilö Tuomas Pöysti kertoi viikolla, että soteuudistuksen myötä yksityisten palveluiden Kela-korvaus on poistumassa. Julkiset sosiaali- ja terveys­palvelut siirtyvät markkinaehtoiseen kilpailuun ja se tietysti tarvitsee omat rajoituksensa.

Kritiikkiä on toki tämäkin nostattanut. On kuitenkin muistettava, että nyt ollaan rakentamassa järjestelmää, jota ei voi verrata nykyisiin rakenteisiin.

Kun järjestelmä lähtee käyntiin vuoden 2019 alusta, saa asiakas valita itse oman terveys- ja hyvinvointikeskuksen, joka hoitaisi suurimman osan hänen tarvitsemistaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Palvelut rahoittaisi valtio maakuntien kautta ja lisäksi asiakkailta kerätään lisäksi asiakasmaksuja nykyisen mukaan.

Jatkossa esimerkiksi terveyskeskus voisi olla maakunnan omistama julkinen yhtiö, yksityinen yritys tai jonkin järjestön tai yhteisön omistama tuottaja. Jatkossa siis yksityiset toimijat voisivat ilmoittautua palvelun tuottajiksi, jos ne täyttävät palveluille asetetut kriteerit. Ne saisivat kilpailla asiakkaista kehittämällä palvelujaan. Tällöin tähän tilanteeseen ei ole mahdollista soveltaa yksityisiä Kela-korvauksia. Muutoin kilpailuasetelma yksityinen – julkinen –välillä vääristyisi.

Sipilän puhe puoluevaltuustossa

Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa menneenä viikonloppuna Jyväskylässä Sipilä korosti koko maan pitämistä asuttuna. Sipilä ylisti oman hallituksensa tekemää maakuntahallintoa merkittävimpänä aluepoliittisena päätöksenä vuosikymmeniin.

Maakunnille rakennetaan itsehallinto ja maakunnille siirretään kunnilta ja valtiolta tehtäviä. Tämä on merkittävä aluepoliittinen muutos Suomen historiassa.

Keskusta lähtee siitä, että koko Suomi pidetään asuttuna. Keskittämisen sijaan pitää hakea Suomelle kilpailuetua hajauttamisesta.

Suomi voidaan pitää asuttuna, kun luodaan maakuntiin edellytykset laadukkaalle yritystoiminnalle. Tämä onnistuu hyvien tietoliikenneyhteyksien ja digitalisaation avulla, jolloin pitkät välimatkat katoavat.

On totta, että väki keskittyy työn perässä kaupunkeihin ja keskuksiin. Tämä aiheuttaa keskuksissa päivittäin ruuhkaa ja asumisen kalleutta. Tämä on maailmanlaajuinen trendi, jota emme saa asiasta puhumatta katoamaan. Päättäjien pitää siksi rakentaa Suomea, jossa ihmiset voivat asua ja tehdä työtä siellä, missä haluavat.

Vastakkainasettelua kaupunkien ja syrjäseutujen välillä tulee välttää. Me ja ne toiset –ajattelu ei tuota hedelmää. Suomeen kuuluu monenlaisia alueita ja ne kaikki ovat arvokkaita, kaikkialla tulee voida elää, olla ja yrittää. Hajautetussa yhteiskunnassa ihmisten arki, elämä ja todellisuus voivat olla erilaisia, mutta kansakuntana olemme samassa veneessä ja soudamme samaan suuntaan.

Toimiva joukkoliikenne myös syrjäseuduille

Keskustan puoluevaltuusto päätti poliittisesta kannanotosta koskien toimivaa joukkoliikennettä. Keskustan liikennepolitiikan keskeisin tavoite on turvata koko maahan liikenneyhteydet, jotka tukevat niin kansalaisten jokapäiväistä liikkumista kuin alueiden elinvoimaa ja elinkeinoelämän tarpeita.

Tulee siis etsiä ratkaisuja, joilla turvataan kattavat, asiakaslähtöiset ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut koko maassa. Joukkoliikennettä on jo pitkään vaivannut suuressa osassa Suomea näivettymiskierre. Vanhat keinot
ja lääkkeet eivät enää tehoa. Tarvitaan rohkeita uusia ratkaisuja.

Joukkoliikenne pitääkin nähdä verkostona, johon kuuluvat kaikki eri liikennevälineet. Ihmiset, posti, tavarat ja ruokalähetykset voisivat kulkea samassa kyydissä yhä useammin. Tämä turvaisi ja kehittäisi palveluja sekä toisi uutta yrittäjyyttä ja työtä etenkin harvaan asutuilla alueilla.

Osana julkisen talouden tervehdyttämistä on jouduttu leikkaamaan. Joukkoliikenteen osalta säästöt on kohdistettu pääosin raideliikenteen ostoihin. Puoluevaltuusto lausui, että joukkoliikennetarjonnan säilyminen varmistetaan jollakin kulkumuodolla kaikilla yhteysväleillä, joilla ostoliikenne päättyy. Tämä on erityisen tärkeää!

Joukkoliikenne edellyttää toimiakseen hyväkuntoisia väyliä. Hallitus teki helmikuussa 2016 noin 600 miljoonan euron päätökset teiden, ratojen ja vesiväylien kunnostamiseksi. Huhtikuun alussa kehysriihen yhteydessä hallitus sopi lisäksi 700 miljoonan panostuksesta liikennehankkeisiin. Nämä päätökset vahvistavat merkittävästi myös joukkoliikenteen kehittämistä ja liikenneturvallisuutta.

Lisäraha veteraaneille

Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa Oulussa keskiviikkona puhunut pääministeri Sipilä kertoi, että hallitus haluaa turvata kaikille rintamaveteraaneille mahdollisuuden saada tarpeitaan vastaavat, maksuttomat, kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut.

Tähän tarvittavat päätökset hallitus valmistelee syksyyn mennessä ja varautuu kohdistamaan kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden kustannuksiin tuntuvan lisäpanoksen ensi vuoden alusta lukien.

Lisäksi hallitus haluaa ensi vuonna vietettävän Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi panostaa erityisesti kotona asuvien sotaveteraanien palveluihin.

Vappuna liikkeellä

Olen puhumassa Vappupäivänä Keskustan Vihreä Vappu –tapahtumissa Leppävirran ja Siilinjärven toreilla seuraavasti:

klo 10.15 Leppävirta

klo 11.00 Siilinjärvi

Tervetuloa mukaan!

Oikein aurinkoista ja hyvää vappua kaikille!

Iloisin terveisin,

Hannakaisa
– See more at: http://www.hannakaisaheikkinen.fi/viikkokirje-172016#sthash.tgKqzWJE.dpuf