Viikkokirje – Viikko 13

Uutisia usvan keskeltä
Pääsiäinen on ohitse ja sumuinen viikko lähenee myös loppuaan Helsingissä. Pääsiäisviikon kauheudet Brysselissä saivat mielen hiljaiseksi. Järkytys oli valtava terrori-iskujen jälkeen. Tällä viikolla sävy on ollut positiivisempi, kun olemme saaneet iloita useista hallitusohjelmalinjauksien nytkähtämisestä eteenpäin. Niistä myös tässä viikkokirjeessä eli omais- ja perhehoitolaista sekä perustulokokeilusta.

Vanhuksille nyt parempi mahdollisuus kotiasumiseen – hallituksen esitys omais- ja perhehoitolaiksi lausuntokierrokselle

Vihdoinkin tunnustetaan perhehoito todellisena kodinomaisena vaihtoehtona lasten ja nuorten lisäksi myös ikäihmisten hoivan muotona. Hallituksen esityksen avulla ikääntyvät voivat lakiesityksen perusteella asua entistä pidempään kotona. Tuoreessa hallituksen esityksessä omais- ja perhehoitolaiksi halutaan vakiinnuttaa perhehoito ikääntyneiden hoitomuodoksi.

Omais- ja perhehoitajat saavat lain mukaan lisää lomapäiviä. Vapaapäivät on mahdollista myös jakaa jatkossa lyhyempiin osiin. Tällä hetkellä kaikki hoitajat eivät ole olleet lainkaan oikeutettuja lomapäiviin ja sijaisjärjestelyihin niiden ajalta. Vapaapäivät ovat kultaakin kalliimpia ja auttavat omaishoitajia jaksamaan! Olen erittäin iloinen näistä kaivatuista parannuksista.

Lisäksi kunnat voivat järjestää omaishoitajien osaamisen parantamiseksi valmennusta ja täydennyskoulutusta. Omais- ja perhehoitajien terveydestä ja hyvinvoinnista pidetään myös huolta, kun lakiin kirjataan hoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Myös perhehoidon vähimmäispalkkiota ollaan korottamassa noin 80 eurolla kuukaudessa. Palkkio hoidettavasta olisi jatkossa vähintään 775 euroa kuukaudessa. Palkkion korotus parantaisi perhehoitajana toimimisen edellytyksiä.

Myös Perhehoitoliitto ry iloitsi hallituksen luottamuksesta perhehoitoa kohtaan. Lakiehdotus lähti lausunnoille ja lausuntoaikaa on 13.4. saakka. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2016.

Perustulokokeilun esiselvitys luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Mäntylälle

Tutkimusryhmän raportti kerää yhteen olemassa olevaa tietoa erilaisista perustulomalleista ja niihin liittyneistä kokeiluista ja tuloksista. Lisäksi siinä arvioidaan erilaisten perustulomallien vaikutuksia. Valtioneuvosto tekee esiselvityksen pohjalta päätöksen etenemistavoista. Linjauksen jälkeen tutkimusryhmä tekee lopullisen raporttinsa marraskuun 2016 aikana.

Perustulokokeilu on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Perustulokokeilu toteutettaisiin vuosina 2017–2018 ja hankkeen tulokset arvioitaisiin vuonna 2019. Perustulokokeilu on yksi niistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on uudistaa sosiaaliturvaa vastaamaan paremmin työelämän muutoksia, muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi, vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa monimutkaista etuusjärjestelmää julkistaloudellisesti kestävällä tavalla. Itse perustulokokeiluun työryhmä ehdottaa kaksiosaista otantaa: satunnaistettu valtakunnallinen otanta ja ulkoisvaikutusten tarkastelemiseksi alueellinen, intensiivisempi otanta. Kokeilussa sovelletaan osittaista perustuloa, josta arvioidaan saatavan parhaiten tuloksia.

Raportin mukaan perustulo ratkaisisi väliinputoamis- ja byrokratiaongelmia, mutta se ei yksin riitä ratkaisemaan kaikkia kannustinongelmia. Kannustinongelmien poistaminen vaatii useiden eri sosiaali- ja veropolitiikan osien uudistamista. Työtä siis riittää, mutta perustulo on loistava aloitus byrokratian purkamiseksi ja työn ottamisen kannustamiseksi!

Fimea ei ole vielä loppuunkäsitelty

Meitä Savo-Karjalaisia tietysti koski kovasti ministeri Mäntylän linjaus siitä, että Fimean pääkonttori olisikin jatkossa Helsinki. Alueellistamispyrkimys sai suuren kolauksen ja fimealaiset ovat syystä väsyneitä siihen, että on vaikea ennustaa tulevaisuuden sijoituspistettä.

Asia otettiin ministeri Mäntylän yksipuolisen päätöksen jälkeen alueellistamistyöryhmässä käsittelyyn ja ryhmän päätöksellä asia siirtyy vielä valtioneuvoston kokoukseen käsiteltäväksi. Pientä toiveeni on, että jonkinlainen kompromissiratkaisu olisi kuitenkin saavutettavissa. Toivo elää siis vielä!

Ison päätöksen viikonloppu

Tulevana viikonloppuna minulla on mahdollisuus olla perheen kanssa ja kotoisissa navettatöissä. Viikonlopun aikana minun on tehtävä yhdessä perheeni ja läheisteni kanssa myös iso päätös. Olen saanut viime kuukausina lukuisia kyselyjä ja pyyntöjä eri puolilta Suomea asettua ehdokkaaksi keskustan varapuheenjohtajaksi.

Olen vastannut, että tuen omasta vaalipiiristäni valittua varapuheenjohtajaa Anua täysin, jos hän päättää pyrkiä jatkokaudelle. Pari päivää sitten Anu kertoi pohdintansa tuloksen, eli että hän ei pyri jatkokaudelle. Harkitsen asiaa vakavasti ja tunnistan sisälläni paloa. Ilmoitan asiasta sunnuntaina.

Maanantai-iltana minut tapaa Vieremän kunnallisjärjestön kevätkokouksessa kunnantalolla!

Iloisin terveisin

Hannakaisa

– See more at: http://www.hannakaisaheikkinen.fi/viikkokirje-132016#sthash.KdGPBuGI.dpuf