Viikkokirje 6/2017

Tällä kertaa viikkokirjeen aiheina ovat muun muassa sosiaaliturvan kehittäminen ja alkoholilakiuudistus.

Kenen hyvinvointia alkoholilailla tuetaan?

Kirjoitin tällä viikolla alkoholilain uudistuksesta, joka on kevään aikana tulossa eduskunnan käsittelyyn. Alkoholi on suomalaisille haastava asia. Se aiheuttaa yhteiskunnassamme paljon harmia ja ehkä juuri siksi alkoholipolitiikkaa on
haluttu tehdä pitkälti sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Tästä kertoo esimerkiksi se, että alkoholilainsäädännöstä vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Kun kyseessä on asia, jolla on potentiaalia aiheuttaa paljon harmia kansalaisille, on mielestäni vain järkevää ja inhimillistä, että laki säädetään ihmisiä suojelevasta näkökulmasta.

Lakiuudistus lähti ajatuksesta, että alkoholin kulutusta pyritään siirtämään kodeista ravintoloihin ja haittoja pyritään ehkäisemään. Lain valmistelun edetessä mukaan tuli kuitenkin elementtejä, joissa kansalaisten suojeleminen jäi taka-alalle markkinatalouden ja ihmisten vapaudentunteen voittaessa. Nykyisessä lakiluonnoksessa muun muassa kaupassa myytävien juomien alkoholiprosentti nousisi 5,5:een ja kaupoissa voitaisiin jatkossa myydä myös limuviinoja, jotka makeudellaan houkuttelevat erityisesti nuoria.

Aiempien kokemusten ja tilastojen valossa on selvää, että alkoholin saatavuuden lisääminen lisää myös sen kulutusta ja siitä aiheutuvia haittoja. Nämä tilastot eivät kuitenkaan riitä vakuuttamaan niitä, joille vapaus juoda viinaa on nuorten ja läheisten hyvinvointia tärkeämpää. On ihmeellistä, että yksilön vapaus on heille tärkeämpää kuin Talousjärjesto OECD:n laskelmat, että alkoholi aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla yli 2 miljardin euron tuotannonmenetykset vuosittain.

Voit lukea koko kirjoituksen nettisivuiltani tästä linkistä. Se on myös julkaistu useissa lehdissä.

Toimeentulon lisäksi myös syrjäytymisen ehkäisyä

Professori Heikki Hiilamo on tutkijaryhmän kanssa selvittänyt osallistavan sosiaaliturvan mallia Suomessa. Maailman ja työelämän muuttuessa meidän on yhä vaikeampaa löytää kaikille työtä. Ongelmana ei ole ainoastaan työpaikkojen puute vaan myös se, ettei työttömien osaaminen vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Pitkäaikaistyöttömyys on kauan jatkuneen kasvun jälkeen vihdoin kääntynyt kevyeen laskuun ja tätä muutosta meidän tulee tukea.

Jokaisella ihmisellä on oikeus tuntea itsensä tärkeäksi ja kokea kuuluvansa yhteisöön ja yhteiskuntaan. Meidän tulee kehittää yhteiskunnan rakenteita ja erityisesti sosiaaliturvaa niin, että se tukee kaikkien osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Osallistava sosiaaliturva on kehittämisen arvoinen ajatus, jota kehittämällä uskon, että saamme Suomesta askeleen inhimillisemmän paikan asua. Tarkoituksena on mahdollistaa työttömälle itselle sopivin tapa osallistua yhteiskunnan rakentamiseen.

Kirjoitan aiheesta pidemmin maanantain Iisalmen Sanomien kolumni-palstalla. Voit lukea pidemmän tekstin maanantain myös nettisivuiltani.

Talouden suunta on parempaan päin

Eduskunnan työskentely alkoi tällä viikolla toden teolla ja täysistunnoissa on keskusteltu muun muassa Suomen talouden tilasta. Katri Kulmuni totesi Keskustan ryhmäpuheessa valtiopäivien avauskeskustelussa, että talouden käänne on paras lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Saimme kuulla hyviä uutisia sekä työttömyyden laskun suhteen, että talouskasvun ja velanoton osalta. Vaikka työtä velanoton lopettamisen eteen ja talouden kuntoon saamiseksi on vielä paljon tehtävänä, on hienoa aloittaa uusi istuntokausi hyvillä uutisilla. Tekemillämme muutoksilla on merkitystä.

Uusia toimia etsitään hallituksen kevään puoliväliriihessä. Tämä mielessä työryhmä esitti osinkoverotukseen muutoksia. Keskustan eduskuntaryhmä tyrmäsi kuitenkin välittömästi esityksen hyväosaisten verohelpotuksista. Meidän tulee löytää talouskasvulle muita keinoja. Näitä keinoja etsimme kevään
aikana eduskuntaryhmässä.

OECDn parlamenttipäivät Pariisissa

Minulla oli ilo osallistua tällä viikolla keskiviikosta perjantaihin OECDn parlamenttipäiville Pariisissa. Päivien tarkoituksena on tiivistää OECD:n ja sen jäsenmaiden parlamenttien yhteistyötä ja edistää tietoon perustuvaa
päätöksentekoa. Kolmen päivän aikana olen käynyt mainioita keskusteluja eri maiden parlamentaarikkojen kanssa ja oppinut paljon uutta. Keskustelujen aiheina on ollut muun muassa globalisaatio, ja miten se voisi hyödyttää myös
muita kuin menestyjiä. Keskustelimme myös PISA tuloksista sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta.

Hyvää viikonloppua!

Hannakaisa

Kirjoitan perjantaisin lyhyen kirjeen kuluneen viikon tapahtumista eduskunnassa. Viikkokirje julkaistaan aina
kotisivuillani, mutta kirjeen voi saada myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, lähetä avustajalleni viestiä (anniina.sippola[at]eduskunta.fi),
niin lisäämme sinut postituslistalle.