Viikkokirje 51/2016

Vuoden 2016 viimeisen viikkokirjeen aiheina ovat ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, ensi vuoden talousarvio sekä eduskunnan istuntotauko.

Valtionneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisella selontekomenettelyllä on vakiintunut asema Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeisenä poliittisen ohjauksen välineenä. Selonteoilla on tavoiteltu myös mahdollisimman laajan parlamentaarisen tuen varmistamista turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjauksille. Hallitus on ohjelmansa mukaisesti antanut eduskunnalle tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon lisäksi sisäisen turvallisuuden selonteon ja selonteon kehityspolitiikasta.

Euroopan turvallisuustilanne on ollut viime vuosina nopean muutoksen kourissa. Ulkoisten muutostekijöiden ohella Euroopan unionin sisäinen koheesio on ollut jatkuvasti koetuksella. Muutos jatkuu; Yhdysvaltain hallinnon vaihtuminen ja lähestyvät vaalit suurissa EU-maissa synnyttävät epävarmuutta. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan selkeänä päämääränä on ehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi. Puolustusvoimien uskottava suorituskyky tukee osaltaan Suomen mahdollisuutta pysyä sotilaallisten konfliktien ulkopuolella. Toimintaympäristön nykytilassa Suomen tulee harjoittaa aktiivista vakauspolitiikkaa sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä ylläpitää turvallisuusympäristöön suhteutettu kansallinen puolustuskyky ja jatkaa sitä tukevaa puolustusyhteistyötä.

Ulkopolitiikka ei ole vain omien intressien ajamista, vaan sitä pitää tehdä myös arvoperustaisesti. Meille luonteva tapa kantaa kansainvälistä vastuuta ovat kehitysyhteistyön lisäksi rauhanvälitys, konfliktinehkäisy ja siviilikriisinhallinta. Ne ovat kustannustehokkaita tapoja toimia vakauden ja vaurauden edistämiseksi, ja niissä suomalaisilla toimijoilla
on merkittävää osaamista.

Eduskunta hyväksyi ensi vuoden talousarvion

Eduskunta käsitteli valtion talouden talousarvion vuodelle 2017 viime viikon keskiviikosta tähän päivään saakka. Käsittely tehtiin pääluokka kerrallaan ja kustakin pääluokasta käytiin pitkät keskustelut sekä ministereiden ja eduskunnan, että hallitus- ja oppositiopuolueiden edustajien välillä.

Talousarviossa hallitus jatkaa Suomen talouden kuntoon laittamista. Ensi vuodelle osuu joitakin kipeitä leikkauksia mutta myös hyviä panostuksia. Tavoitteena on, että velaksi eläminen loppuu mutta esimerkiksi ihmisten palvelut turvataan ja heikompiosaisista huolehditaan ja eriarvoistuminen pysäytetään.

Suomen suunta on muuttunut, talous on kääntynyt kasvuun ja työttömyys alenee. Talousarvio vahvistaa tätä suuntaa. Nyt onkin tärkeää kaikin tavoin vahvistaa positiivista muutosta.

Eduskunnan istuntotauko tammikuussa

Eduskunta on istuntotauolla helmikuun alkuun asti. Aloitamme uudet valtiopäivät helmikuun ensimmäisellä täysistunnolla 1.2. ja viralliset valtionpäivien avajaiset pidetään 2.2. Finlandia-talossa. Myös valiokuntatyöskentely jatkuu helmikuussa.

Tammikuussa vierailen muutamilla kouluilla Pohjois-Savossa. Vierailujen aikana oppilailla on mahdollisuus esittää minulle haluamiaan kysymyksiä. Eduskunta avaa Suomi 100-juhlavuoden Kansanedustajat kouluissa -tapahtumalla tammikuussa ja vierailuni ovat osa tätä tapahtumaa. Kouluvierailujen lisäksi tammikuulle osuu muutama kokous ja tapaaminen mutta pääosin pyrin olemaan perheeni ja lehmieni parissa ja lataamaan akkuja uutta vuotta varten.

Myös viikkokirje on tauolla tammikuun ajan, lähetän sen taas istuntokauden alkaessa helmikuun alussa.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Hannakaisa

Kirjoitan perjantaisin lyhyen kirjeen kuluneen viikon tapahtumista eduskunnassa. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta kirjeen voi saada myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, ilmoita osoitteesi eduskunta-avustajalleni Anniina Sippolalle (anniina.sippola[at]eduskunta.fi), niin hän lisää sinut postituslistalle.