Viikkokirje 47/2018

pe 23.11.2018

Viikkokirjeessäni kirjoitan tällä kertaa mm. liikuntapoliittisesta selonteosta, alueellisesta kuljetustuesta ja Luonnonvarakeskuksen päivitetyistä metsänkasvu-arvioista.

 

Liikuntapoliittinen selonteko

Eduskunta käsitteli tiistaina liikuntapoliittista selontekoa. Kyseessä on valtioneuvoston laatima ohjelma, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia liikunnan lisäämiseksi ja urheilun kehittämiseksi. Selonteon taustalla on huoli suomalaisten vähäisestä liikkumisesta, mikä aiheuttaa merkittäviä kustannusvaikutuksia etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Toinen merkittävä selonteon tavoite on saada suomalainen huippu-urheilu jälleen menestyksen tielle.

Selonteon laatimiseen on osallistunut laajasti liikunta- ja urheiluväkeä. Selonteolla haetaan laajaa parlamentaarista yhteistä tahtoa, jotta toimet liikunnan lisäämiseksi ja urheilun kehittämiseksi kantaisivat yli hallituskausien.

Käydyssä keskustelussa käsiteltiin erityisen paljon lasten ja nuorten liikkumista. Omassa puheenvuorossani kiinnitin huomiota myös aikuisväestöön. Heistä vain joka viides liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Esimerkiksi työnantajien tarjoamat liikuntasetelit tukevat yleensä vain niitä ihmisiä, jotka jo muuten harrastavat liikuntaa.  Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota vähän liikkuviin. Tutkimuksen mukaan liikkumattomutta voidaan tukea parhaiten elintapaohjauksella ja liikuntaneuvonnalla. Niiden olisi hyvä laajeta myös kiinteäksi osaksi työterveyshuoltoa.

Puhuin myös siitä, miten syyllistämisellä tai holhoamalla ei saavuteta kansanterveyden kannalta kestäviä ratkaisuja. Yhteiskunnan tehtävä on tehdä niin liikuntaharrastukset kuin arkiliikunta mahdollisimman helpoksi. Hyvät lähiliikuntapaikat ovat tällöin avainasemassa.

 

Luke nosti arviotaan metsien kasvusta

Luonnonvarakeskus on tarkentanut arviotaan Suomen metsävarannoista. Arvoiden mukaan metsien kasvu on kiihtynyt ja vuotuiseksi puumäärän kasvuksi arvioidaan nyt noin 107 miljoonaa kiintokuutiota. Metsät kasvavat siis noin 20 miljoonalla kuutiolla joka vuosi. Samaa vauhtia kasvaa myös hiilinielut. Kasvun taustalla on pääasiassa parantunut suomalainen metsänhoito. Kasvua on siis aiemmin arvioitu selkeästi alakanttiin ja metsän hiilinieluarviot ovat perustuneet näihin kasvulukuihin. Tämä on hyvä uutinen niin ilmastopolitiikan kuin metsätalousinvestointien kannalta. Suunniteltu puun käytön lisääminen ei ole uhka välttämättömälle ilmastopolitiikalle vaan hyvin hoidetut ja maksimaalisesti kasvavat metsät hyödyttävät molempia tavoitteita.

 

Tärkeät budjettilait valiokunnassa

Olemme käsitelleet tällä viikolla sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tärkeitä lainsäädäntömuutoksia, jotka liittyvät hallituksen budjettipäätöksiin monien pienituloisten etuuksien korotuksista. Useat vähimmäismääräiset päivärahat, kuten äitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, sairauspäiväraha ja kuntoutusraha nousevat noin 80 eurolla kuukaudessa.  Näitä etuuksia korotetaan jo toiseen kertaan tällä kaudella. Hallituskauden aikana nämä pienimmät päivärahat ovat nousseet yhteensä noin 100 eurolla/kk.

Lisäksi pienempien eläketulojen varassa elävien toimeentulo kohenee, kun takuueläke nousee noin yhdeksällä eurolla kuukaudessa. Myös takuueläkettä on korotettu jo useaan kertaan tällä kaudella. Korotusten jälkeen takuueläke on noin 785 euroa/kk.

Merkittävä lakimuutos on myös rintamaveteraanien kuntoutuslain muutos. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraaneille tulee lakisääteinen oikeus samoihin kotona asumista tukeviin palveluihin kuin sotainvalideilla. Lakiesitys koskee rintamaveteraaneja, mutta käytännössä monet kotona asumista tukevista palveluista hyödyttävät myös veteraanien puolisoita.

Lisäksi olemme saaneet käsiteltäväksi esityksen reseptilääkkeiden vuotuisen omavastuun alenemisesta 605 eurosta noin 572 euroon. Lääkekulut kohdistuvat erityisesti ikääntyneisiin henkilöihin, joista monet ovat pienituloisia.

 

 

Alueellinen kuljetustuki jatkuu myös ensi vuonna

Alueellinen kuljetustuki hallituksen päätöksen mukaan vuoden 2019 loppuun saakka. Määräraha nousee miljoonalla eurolla vuonna 2019, mikä mahdollistaa tukitason korotukset ensi vuodelle. Korkeampia tukitasoja on Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan mahdollista soveltaa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myös jo kuluvana vuonna.

Kuljetustukea myönnetään harvaan asutuilla alueilla, etenkin Itä- ja Pohjois-Sauomessa yritysten pitkän matkan tavarankuljetuksista. Järjestelmän tavoitteena on alentaa harvaan asuttujen alueiden yritysten tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla. On muistettava, että merkittävä osa suomalaisista vientiyrityksistä sijaitsee Uudenmaan ulkopuolella.

Suomi tarvitsee työpaikkoja ja kansainvälisillä markkinoilla pärjääviä yrityksiä. Yritysten kilpailukyky vaikuttaa suoraan alueiden ja niiden ihmisten hyvinvointiin.Yritysten menestysten tuomat verotulot ovat tuiki tarpeellisia esimerkiksi koulujen ja terveydenhuollon rahoituksen turvaamiseksi. Kuljetustuella varmistetaan, että myös pitkien etäisyyksien päässä kannattaa tehdä työtä ja yrittää. Meidän poliitikkojen tehtävä on pitää yllä hyvää talouskehitystä ja tukea tämänkaltaisilla ratkaisuilla kilpailukykyä.

 

Kolumni Verkkoavaimessa

 Kirjoitin Keskustanaisten kolumniin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymyksistä. Yksilön terveysvalinnoilla on merkittävä vaikutus koko elämänkulkuun. Mitä paremmat edellytykset jo keski-ikäisillä ja nuorilla eläkeläisillä on aktiiviseen elämään, terveyden ylläpitämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen, sitä pidempään säilyvät toimintakyky ja omatoimisuus ikääntyessä. Onnistunut ja oikea-aikainen terveyden edistäminen – lapsuudesta ja työiästä alkaen – merkitsee myös tervettä ikääntymistä

Kolumnini on luettavissa tästä linkistä: https://verkkoavain.fi/2018/11/20/kuka-kirjoittaa-terveysreseptin/

 

 

Osallistun tulevana viikonloppuna Keskustan puoluevaltuuston kokoukseen Turussa. Nähdään siellä!

-Hannakaisa

 

 

Laadin istuntokaudella joka perjantai viikkokirjeen eduskuntaviikon tapahtumista. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta sen voi saada halutessaan myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, lähetä viestiä avustajalleni (annu.saukko(at) eduskunta.fi), niin lisäämme sinut postituslistalle.

Eduskuntatyötäni voi seurata kotisivujeni www.hannakaisaheikkinen.fi.  lisäksi myös Twitterissä, jossa olen tunnuksella  @HannakaisaHeikk, sekä Facebookissa, jossa sivuni löytyvät osoitteesta www.facebook.com/hannakaisaheikkinen/