Viikkokirje 45/2017

Pe 10.marraskuuta

 

Viikkokirjeessä on tällä kertaa aiheena mm. hallituksen toimet vähäpäästöisemmän autoilun edistämiseksi, työllisyyden kasvu sekä tuleva juhlapäätös lasten hyvinvoinnin kohentamiseksi.

 

Hallitus haluaa kannustaa vähäpäästöisempään autoiluun siirtymistä

Keskiviikkona eduskunnassa oli lähetekeskutelussa vähäpäästöisten henkilöautojen hankintaa tukevia lakimuutoksia. Avustusten tarkoitus on pyrkiä vaikuttamaan siten, että siirtymä vähäpäästöisempään liikenteeseen nopeutuisi.

Suomen autokanta on Euroopan vanhimpia ja Pohjoismaiden vanhin. Vanhat ajoneuvot aiheuttavat korkeamman liikenneturvallisuusriskin ja tuottavat usein päästöjä uusia autoja enemmän. Autokannan uudistaminen vähäpäästöisemmäksi on välttämätöntä ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Tavoitteeseen pääsemistä tuetaan autojen romutuspalkkiolla, sähköautojen hankintatuella sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta.

 

Työllisyyden kasvu kiihtyy ensi vuonna

Uuden työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kasvaa tänä vuonna 15 000 hengellä. Edellisvuonna kasvu oli 11 000 henkeä. Ensi vuonna kasvun ennustetaan olevan noin 25000 henkeä. Tämä tarkoittaa työllisyysasteen kasvua 70,2 prosenttiin.

Aloittain tarkasteltuna työllisyys on kääntymässä nousuun teollisuudessa. Rakennusalalla kasvu on erityisen vahvaa, mutta huolena on työvoiman riittävä saatavuus. Palvelualalla työllisyys kasvaa hitaammin.

Tuhannet ja tuhannet uudet henkilöt pääsevät siis kiinni työhön, kiitos piristyneen talouskasvun. Tälle kehitykselle on helppo rakentaa myös eriarvoisuutta pienentäviä politiikkatoimia. Pääministeri Sipilähän nosti huolensa eriarvoisuuskehityksestä esiin jo ennen kuntavaaleja. Eriarvoisuutta torjumaan perustettiin myös Juho Saaren johtama asiantuntijatyöryhmä.

 

ITLA

Eilen torstaina oli lähetekeskustelussa eduskunnan tulevaan juhlapäätökseen liittyvä lakialoite, jonka tarkoitus on asettaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta. Minulla oli kunnia esitellä tuo lakialoite eilen eduskunnalle.

Eduskuntaryhmät pitävät tärkeänä, että eduskunta juhlistaa Suomen itsenäisyyden satavuotisuutta lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä tukevalla juhlapäätöksellä. Tällä päätöksellä tuettaisiin säätiötä, jonka tehtävänä on vaikuttaa lasten aseman kohentamiseen kehittämällä ja ylläpitämällä tätä tavoitetta tukevia hyviä toimintoja. Tuki on tarkoituksenmukaista suunnata paitsi lapsille myös lapsiperheille ja lasten kanssa työskenteleville viranomaisille ja palveluntuottajille.

Itla, eli itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö perustettiin jo vuonna 1987, Suomen itsenäisyyden 70. juhlavuonna. Säätiö on pyrkinyt vastaamaan lapsuuteen liittyviin ongelmiin muun muassa arvioimalla ja levittämällä tieteelliseen näyttöön perustuvia menetelmiä, joita voidaan käyttää lasten hyvän kasvun ja vanhemmuuden tukena. Säätiön käytettävissä olleet taloudelliset resurssit ovat kuitenkin olleet niukat.

 

Juhlapäätöksen myötä eduskunta osallistuu Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön nimeksi muutettavan säätiön kehittämiseen. Tämä tapahtuu sekä kartuttamalla merkittävästi säätiön pääomaa, jolloin säätiö voi pääoman tuotolla turvata pitkäjänteisen toiminnan, että asettamalla säätiölle valtuuskunta.

 

Uuden Itlan ensi työksi on suunniteltu kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelman käynnistämistä. Näin halutaan estää lasten eriarvoistumista. Eriarvoistumisen taustalla evät ole pelkästään tulot vaan myös vanhempien mahdollisuudet tukea lapsiaan. Esimerkiksi koulussa näkyy vanhempien taustan vaikutukset oppimistuloksiin. On välttämätöntä, että lasten kanssa työskentelevillä eri ammattialoilla on nykyistä paremmat välineet tukea vanhempia ja heidän hyvää vuorovaikutustaan omien lastensa kanssa.

 

Tavoitteena työ! – Kehitysvammaisia Tet-harjoittelijoita eduskunnassa

Eduskunnassa on tämän viikon ajan ollut tet-harjoittelijoina kehitysvammaisia nuoria. Kyse oli Kehitysvammaliiton ja Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän yhteisestä hankkeesta, jossa kansanedustajia haastettiin ottamaan kehitysvammainen TET-harjoittelija. Keskustan kansanedustajista haasteeseen vastasi valtaosa. Valitettavasti oma tettiläiseni sairastui, eikä päässyt osallistumaan tet-harjoitteluun.

Kampanja on osa Kehitysvammaliiton tavoitteena työ –hanketta, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden työllisyyttä. Suomessa työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä vain noin 2 % tekee palkkatyötä työsuhteessa.

Kehitysvammaisilla nuorilla ja aikuisilla on paljon osaamista, jota he pystyisivät hyödyntämään työelämässä. Heillä on oikeus saada myös palkkaa tekemästään työstä.

 

Saattohoito-osaamista on kehitettävä

Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien terveydenhuoltohenkilöstön tasalaatuista osaamista saattohoidon, palliatiivisen hoidon ja kivun hoidon osa-alueilla. Tällä hetkellä näiden alojen osaaminen on koulutusjärjestelmässä sijoitettu usein vapaavalintaisiin erikoistumisopintoihin. Tulevien ammattilaisten ammattitaidon kehittyminen alkaa kuitenkin jo kaikille yhteisistä perusopinnoista ja mielestäni olisi syytä harkita, voisiko edellä mainitut osaamisalat sisällyttää jo perusopintojen opintosisältöihin. Kyse on erittäin tärkeästä hoitajien ja lääkäreiden osaamisalueesta. Yhtenäisten ja perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen myötä voidaan varmistaa, että kaikilla lääkäreillä ja hoitohenkilökunnalla on jo perushoidon tasolla riittävää osaamista hoitaa saattohoidettavaa potilasta, jonka hoito ei enää tähtää sairauden parantamiseen.

Suomenmaan juttu aiheesta on luettavissa tästä.
 

Keskustan kenttäväeltä vahva tuki Sipilälle

Juha Sipilällä on vahva kenttäväen tuki jatkaa tehtävässään puolueen puheenjohtajana. Yle selvitti Keskustan puoluevaltuuston jäsenten näkemyksiä ja heistä valtaosa (85 prosenttia) oli sitä mieltä, että Sipilän tulisi jatkaa puheenjohtajana myös Sotkamon puoluekokouksen jälkeen. Tämä on merkittävä signaali. Vaikka ulkoapäin Keskustaa ja pääministeriä yritetään horjuttaa, omien tuki on vahva. Ylen uutinen aiheesta on luettavissa tästä. 

 

 

 

Viikonloppuna olen tavattavissa lauantaina Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa sekä sunnuntaina kotikaupunkini Kiuruveden kunnallisjärjestön syyskokouksessa.

 

 

 

Mukavaa viikonloppua toivottaen, Hannakaisa