Viikkokirje 42/2018

perjantaina 19.lokakuuta

 

Viikkokirjeessä on aiheena muun muassa hallituksen työllistämispolitiikka sekä tukiperhetoiminnan kehittäminen

 

 

Hallitus sai eduskunnan tuen työllistämispolitiikalleen

Tämän viikon tiistaina eduskunta kävi keskustelua valtioneuvoston tiedonannosta hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä.

Tiedonannosta äänestettiin keskiviikkona. Hallitus sai luottamuksen jatkaa työtään Suomen työllisyyden kohentamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi.

Hallitus myös jatkaa esityksen valmistelua, jolla madalletaan pienten yritysten työllistämiskynnystä. On muistettava, että valtaosa uusista työpaikoista syntyy juuri pieniin yrityksiin. Mitä pienempi yritys on kyseessä, sitä suurempi on rekrytointiriski. Pienten yritysten irtisanomissuojan helpottaminen on yksi osa hallituksen mittavaa toimenpidelistaa, jolla tähdätään työllisyysasteen nostamiseen.

Hallitus on tavoitellut 72 % työllisyysastetta, joka oli vielä hallituskauden alussa erittäin kunnianhimoinen tavoite. Nyt se on liki saavutettu. Kyseessä on kuitenkin vasta välitavoite. Ensi hallituskaudella on tavoiteltava vieläkin korkeaa, noin 75% työllisyysastetta, mikä on todellisuutta muissa Pohjoismaissa. Tarvitsemme korkeamman työllisyysasteen, sillä laajat julkiset hyvinvointipalvelut ikääntyvässä Suomessa sitä edellyttävät.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki totesi taannoin HS:n haastattelussa, että meillä on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta etuuksineen ja palveluineen, mutta työllisyysaste on eteläeurooppalainen. Pidemmän päälle tämä yhtälö on kestämätön. On viisautta tunnustaa hyvinvointivaltiomme ylläpitäminen vaatii tuekseen korkeaa työllisyyttä. Helpot keinot työllisyysasteen nostamiseksi on käytetty jo.

Aikeet heikentää irtisanomiskynnystä on aiheuttanut runsaasti keskustelua. On muistettava, että jatkossakin, niin isoissa kuin pienissä yrityksissä, työntekijän saa irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Mielivaltaiset irtisanomiset ei jatkossakaan ole mahdollisia.

 

 

Kaksi kirjallista kysymystä tukiperhetoiminnasta

 

Jätimme edustaja Aila Paloniemen kanssa eilen kaksi kirjallista kysymystä liittyen sosiaalihuollon tukiperhetoimintaan.

Sosiaalihuollon ja lastensuojelun tukiperhetoiminta on ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua, joka vähentää raskaampien sosiaalipalveluiden tarvetta. Tukiperheistä on jatkuva pula, sen vuoksi tukiperheenä toimimisen ehtoihin ja korvauksiin on kiinnitettävä huomiota. Lapsi vierailee tukiperheessä säännöllisesti ja sovitusti, yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa tai loma-aikana. Tukilapsi tulee perheeseen oppimaan aivan tavallista arkielämää ja osallistumaan perheen normaaliin arkeen sekä yhteiseen tekemiseen. Lapsen ollessa tukiperheessä voi vanhempi tai vanhemmat keskittyä lepoon ja omien voimavarojensa kartuttamiseen.

Tukiperheet saavat toiminnastaan kulukorvauksen ohella palkkion, jonka suuruutta ei ole säädelty lainsäädännössä edes minimitasoltaan. Maksettavan korvauksen suuruus vaihtelee huomattavasti eri kuntien välillä.  Toisessa kirjallisessa kysymyksessä kysyimme hallitukselta mahdollisuudesta yhtenäistää korvauksia ja määritellä niitä lainsäädännössä.

Toisessa kysymyksessä nostimme esiin sen epäkohdan, että omais- ja perhehoitajat ovat työllisyyden aktiivimallin ulkopuolella, mutta tukiperheinä toimivia työttömiä työnhakijoita aktiivimalli koskee. Malli kohtelee siten työttöminä olevia perhehoitajia ja tukiperheenä toimivia työnhakijoita eri tavoin, vaikka toiminta on yhtälailla yhteiskunnallisesti merkittävää.

 

 

Muovin käyttöä järkevöitettävä

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen asettama muovityöryhmä sai tehtäväkseen selvittää suomalaisia keinoja globaalin muovijäteongelman ratkaisemiseksi. Ryhmä ehdottaa muun muassa muovin kierrätyksen ja uusiokäytön tehostamista, muoviveron selvittämistä sekä muoveja korvaavien materiaalien kehittämistä. Lisäksi avainasemassa on turhan kuluttamisen vähentäminen. Monialainen yhteistyöryhmä, jonka johdossa oli Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen, luovutti selvityksensä ministeriölle tällä viikolla.

Ympäristöministeriön mukaan tällainen ”tiekartta” muovin käytön vähentämiseen on ensmmäinen laatuaan maailmassa. Näin ollen se voi toimia myös muille valtioille suunnanäyttäjänä. Muovien ongelma on yhteinen eikä se katso maiden rajoja.

Muovin käytön vähentäminen on myös suuri mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Meillä on muun muassa vahvaa biotuotteiden osaamista ja uusiutuvia raaka-aineita, joille on varmasti kansainvälistä kysyntää.

 

 

Kolumni Suomenmaassa

Olen saanut vetää Keskustan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmää. Julkaisemme linjauksemme pikapuolin. Kirjoitin näihin teemoihin liittyen kolumnin tuoreimpaan Suomenmaahan. Se on luottavissa myös tästä: https://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-keskioon-6.19.428814.4ae2adf3a2

 

 

Mukavaa viikonloppua toivottaen,

Hannakaisa

 

Laadin istuntokaudella joka perjantai viikkokirjeen eduskuntaviikon tapahtumista. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta sen voi saada halutessaan myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, lähetä viestiä avustajalleni (annu.saukko(at) eduskunta.fi), niin lisäämme sinut postituslistalle.

Eduskuntatyötäni voi seurata kotisivujeni www.hannakaisaheikkinen.fi.  lisäksi myös Twitterissä, jossa olen tunnuksella  @HannakaisaHeikk, sekä Facebookissa, jossa sivuni löytyvät osoitteesta www.facebook.com/hannakaisaheikkinen/