Viikkokirje 39/2018

Perjantaina 28.9.

 

Viikkokirjeen aiheena on muun muassa soten eteneminen, lähetekeskustelussa ollut tuomioistuinviraston lainsäädäntö ja esitys vammaispalvelulain uudistamiseksi.

 

 

Sote

Tällä viikolla on uutisoitu sote-käsittelyn viivästyvän sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Sote-mietintöjen valmistuminen on lykkääntymässä, alun perin niiden tuli olla valmiina syyskuun loppuun mennessä. Näin maakuntavaalit olisi mahdollista pitää toukokuussa 2019.

Kommentoin jo Suomenmaalle ettei muutos aikataulussa ole kovin dramaattinen. Vielä emme tiedä milloin olemme valmiita, mutta uskon lujasti uudistuksen etenemiseen. Suurin työ valiokunnassa on jo tehty, nyt teemme vain loppusäätöä, eli hiomme mietintötekstejä ja päätämme pykälien sisällöstä. Sote menee kyllä eteenpäin, vaikka tahti on hidas. Tämä viikko on ollut työntäyteinen, sillä olemme istuneet normaalien kokousten ohella myös iltakokouksia.

Suomenmaan uutinen on luettavissa tästä:

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/sotemietintojen-viivastyminen-ei-lannista-keskustan-heikkista-34olennaista-yhteinen-tahtotila-ja-lehman-hermot34-6.3.420488.06e213d89c

.

Tuomioistuinvirastoon liittyvä lainsäädäntö lähetekeskustelussa.

Tuomioistuinviraston perustamiseen liittyvä lainsäädäntö oli lähetekeskustelussa tiistaina 25. syyskuuta. Lain mukaisesti viraston tehtäväksi on tulossa tuomioistuinlaitosten toimintaedellytyksistä sekä tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja tukemisesta huolehtiminen. Virasto on kokonaan uusi ja sen on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2020.

Tuomioistuinviraston sijaintipaikkakunnasta on käyty vilkasta keskustelua. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) päätti sijoittaa viraston Vantaalle. Muitakin hyviä vaihtoehtoja olisi ollut, sillä vielä loppuvaiheessa selvityksissä oli mukana myös Helsinki, Espoo, Joensuu, Kouvola, Rovaniemi, Tampere ja Vaasa. Näistä esimerkiksi Joensuussa ja Rovaniemellä on oikeustieteellinen tiedekunta ja siten alan osaamiskeskittymä.

Alueellistamisen koordianaatioryhmä edellytti aikanaan yksimielisesti, että oikeusministeriön tulisi siirtää sijaintipaikkakunta valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi ennen ratkaisua. Ministeri ei kuitenkaan näin toiminut.

Viraston sijainti puhutti myös lähetekeskustelussa. Ministeri Häkkänen sai päätöksestään kritiikkiä yli puoluerajojen. Suomessa on yhä voimassa alueellistamislaki, mikä on hyvä kokoomuksessakin muistaa. Lain mukaisesti asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä valtion keskushallinnon yksikköjen ja keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen sijoitusmahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin osiin, erityisesti aluekeskuksiin.

 

Jehovan todistajien vapautuslaki

Tiistaina 25.9. oli lähetekeskustelussa myös Jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen. Vapautuslaki tuli aikanaan voimaan vuonna 1987 ja Jehovan todistajille on sen nojalla voitu myöntää vapautus sekä varusmies- että siviilipalveluksen suorittamisesta. Hallituksen esittämän lain kumoamisen seurauksena kaikkia uskonnollisia vakaumuksia kohdeltaisiin lainsäädännössä yhdenvertaisesti koskien asevelvollisuuden suorittamista.

Esitys lähtee siitä, että jokaisella suomalaisella, vakaumuksestaan huolimatta, on tiettyjä velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan. Jokainen on maanpuolustusvelvollinen. Kriisiolojen varalta jokaisella tulee olla riittävät tiedot ja taidot toimia. Kaikki eivät halua asepalvelusta vakaumuksensa vuoksi suorittaa, mutta tällöin on olemassa siviilipalvelus.

 

Vammaispalvelulaki etenee

Valtioneuvosto antoi torstaina eduskunnalle uuden vammaispalvelulain. Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki on määrä yhdistää yhdeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluita koskevaksi laiksi.

Lakiesitys tähtää eri tavalla vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuteen ja sitä on valmisteltu hyvässä yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Lain on määrä turvata erityispalvelut vammaiselle henkilölle yksilöllisten tarpeiden mukaan, jos muiden lakien nojalla määräytyvät palvelut eivät ole riittäviä.

Laissa korostuu aiempaa voimakkaammin vammaisen henkilön osallisuus ja osallistuminen palveluiden suunnittelussa. Oikeus nykyisenkaltaisiin palveluihin säilyy. Näillä palveluilla tarkoitetaan muun muassa asumisen ja liikkumisen tukea sekä henkilökohtaista apua.

Vammaispalvelulain on määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

 

Kolmas rehusato lievittää tilojen rehupulaa

 

Kuten hyvin monella maatilalla ympäri Suomea, meillä kotonakin saatiin kolmas säilörehusato tehtyä viime tiistaina. Meillä sateet olivat niukahkoja aivan kesän loppuun saakka ja siksi kolmaskin sato jäi maltilliseksi, mutta joka tapauksessa se tuli tarpeeseen. Eri lähteiden uutisoinnin mukaan iso osa tiloista eri puolilla Suomea korjaa kolmannen rehusadon joko omaan tarpeeseen tai sitten myytäväksi niille tiloille, joita kuivuus on kiusannut enemmän. Kollegiaalisuus on nyt todella tarpeen.

 

 

Mukavaa viikonloppua toivottaen,
Hannakaisa

 

 

 

Laadin istuntokaudella joka perjantai viikkokirjeen eduskuntaviikon tapahtumista. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta sen voi saada halutessaan myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, lähetä viestiä avustajalleni (annu.saukko(at) eduskunta.fi), niin lisäämme sinut postituslistalle.

Eduskuntatyötäni voi seurata kotisivujeni www.hannakaisaheikkinen.fi.  lisäksi myös Twitterissä, jossa olen tunnuksella  @HannakaisaHeikk, sekä Facebookissa, jossa sivuni löytyvät osoitteesta www.facebook.com/hannakaisaheikkinen/