Viikkokirje 36/2018

Viikkokirje viikko 36/2018

Perjantaina 7.9.

 

 

Viikkokirjeessäni kirjoitan eduskuntaviikon ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa aiheena on muun muassa vanhusasiavaltuutetun tarve, viikolla vietetty kansallinen Yrittäjien päivä sekä lähetekeskustelussa olleet lakiesitykset liittyen apteekkien toimintaan.

 

On vanhusasiavaltuutetun aika

Muun muassa eräät järjestöt ovat nostaneet keskusteluun Vanhusasiainvaltuutetun tarpeen. Tuen tätä ajatusta lämpimästi ja otin asiaan kantaa eilen torstaina.

Me tarvitsemme vanhusasiavaltuutetun. Vanhustasiavaltuutetun tulisi olla vanhustyön kiistaton osaaja, jolla on kykyä nousta päivänpoliittisen keskustelun ja puoluepolitiikan yläpuolelle, kehittämisideoita tarjoten ja vanhusmyönteistä yhteiskuntaa rakentaen.

Osallistuin aiheeseen liittyen yleisötilaisuuteen Narikkatorilla tiistaina. Paikalla oli edustajia kaikista puolueista sekä joistain kansalaisjärjestöistä.

Kannanottoni aiheesta on luettavissa kotisivuillani: http://www.hannakaisaheikkinen.fi/vanhustenhoito-kuntoon-nyt-on-vanhusasiainvaltuutetun-aika/

 

Yrittäjän päivä

Keskiviikkona 5.9. vietettiin kansallista yrittäjän päivää.

Nykyinen hallitus on halunnut vahvistaa yrittäjyyden olosuhteita kaikin keinoin, jotta Suomi olisi hyvä paikka yrittää ja olla yrittäjä. Jos meillä ei olisi hyviä yrityksiä, ei olisi myöskään verotuloja ja sitä kautta hyvinvointivaltiota.
On syytä muistuttaa, että hallitus pääsi budjettiriihessä sopiin yrittäjien ei-omistavien, mutta yrityksessä töissä olevien perheenjäsenten ulottamisesta työttömyysturvan piiriin. Päätös oli oikeudenmukainen ja sillä on merkitystä monille yrittäjäperheille.

Pääministeri Sipilä totesi Yrittäjänpäivän pääjuhlan puheessa osuvasti yrittäjän olevan kuin kuminauha, tarvittaessa se venyy äärimmilleen. Yrittäjä on usein valmis valmis tinkimään omasta hyvinvoinnistaan ja jopa toimeentulostaan, jotta yritys ja työntekijät pärjäävät. Yrittäjien jaksamiseen liittyen jätimme torstaina edustajien Mikko Savola, Arto Pirttilahti ja Markku Pakkanen kanssa lakialoitteen koskien liikunta- ja kulttuurisetelien laajentamista toiminimiyrittäjille. Verovapaa liikunta- ja kulttuurietu olisi yksi keino kannustaa yrittäjiä pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan.

 

Apteekit lähetekeskustelussa

Hallituksen esitys lääkelain muuttamisesta oli keskiviikkona eduskunnan lähetekeskustelussa.

Hallituspuolueiden apteekkityöryhmä linjasi keväällä -17, että apteekkitoiminta pidetään jatkossakin luvanvaraisena ja lupaan kuuluu sijainnin sääntely. Lääketurvallisuus ja lääkkeiden yhdenvertainen saatavuus tulevat olemaan siis jatkossakin suomalaisen apteekkitoiminnan ytimessä.  Lakimuutokset ovat näiden linjausten mukaisia.

 

Käsittelyssä olleilla lakimuutoksilla halutaan laajentaa Fimean mahdollisuuksia uusien apteekkien perustamiseen niin, että lääkkeiden saatavuuden turvaamiseen apteekin perustamiseen vaikuttaisi nykyistä laajemmin myös apteekkipalveluiden tarve.  Lisäksi apteekkeja voisi jatkossa perustaa sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön yhteyteen, mikä mahdollistaa potilaan katkeamattoman lääkehoidon ja tukee kotiutuvan potilaan lääkehoidon toteutumista.

Maatalouden kannattavuuskriisi

Suomalaisen maatalouden kannattavuus keskustelutti torstai-iltana Ylen A-studiossa. Keskusteluun osallistui maa- ja metsätalousministeri Leppä,  maatalouden kannattavuutta selvittävä vuorineuvos Reijo Karhinen, S-ryhmän kenttäjohtaja Arttu Laine sekä Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Piia Pohja.

Keskustelu oli paikallaan ja sitä tarvitaan, mutta ennen kaikkea tarvittaisiin ruokaketjun vahvimmalta toimijalta kaupalta ymmärrystä heikompaa, eli tuottajaa kohtaan. Vahvimman toimijan toimia peräänkuulutti myös ministeri Leppä joka nosti ongelmallisena seikkana esiin sen, että kun tuottajien tuotantokustannukset ovat kasvaneet 15 vuoden aikana keskimäärin 50 prosenttia, ovat tuottajahinnat kasvaneet vain 17%.

Ylen kyselyn mukaan 90% suomalaisista olisi valmis maksamaan ruoasta enemmän, jos tietäisi viljelijän saavan tuotteiden hinnasta suuremman osuuden. Tämä on tuottajille rohkaiseva viesti.

 

Suomenmaan kolumni

Sote-uudistuksella on nyt ratkaisunhetket ja kansanedustajat ovat nyt paljon vartijoina. Kirjoitin aiheesta Suomenmaan Puheenvuoro-kolumnissani.

”Ai­ka­tau­lu on kun­ni­an­hi­moi­nen ja ki­reä, mut­ta täy­sin mah­dol­li­nen. Ku­ten tie­däm­me, mo­nel­la on voi­ma­kas po­liit­ti­nen int­res­si jar­rut­taa pro­ses­sia.

Jo­kai­sen kan­sa­ne­dus­ta­jan yli puo­lu­e­ra­jo­jen on nyt syy­tä poh­tia, mikä on kan­sa­lai­sil­le pa­ras­ta. On su­rul­lis­ta, et­tä pe­rus­pal­ve­lut ovat pääs­seet ra­pau­tu­maan ja ter­veys­kes­kus­ten taso ko­e­taan pai­koin niin huo­no­na, et­tä niis­tä pu­hu­taan ylei­ses­ti ar­vaus­kes­kuk­si­na. Ny­ky­jär­jes­tel­mä on tien­sä pääs­sä.

Ikään­ty­vän vä­es­tön­sä ja kas­va­vien kus­tan­nus­ten kans­sa kamp­pai­le­vil­la kun­nil­la ei ole riit­tä­vää ta­lou­del­lis­ta kan­to­ky­kyä vas­ta­ta laa­duk­kais­ta pe­rus­pal­ve­luis­ta. Sote-uu­dis­tus oli vält­tä­mä­tön ja kii­reel­li­nen jo vuo­sia sit­ten ja on sitä yhä.”

Kolumnini on luettavissa tästä:
https://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/soteuudistuksen-ratkaisunhetket-6.19.413346.122fdca2a4

 

Ylen gallup

Ylen tuoreessa puoluekannatusmittauksessa kolmen suurimman kannatus oli lähentynyt toisiaan. Keskustan kannatus oli pysynyt ennallaan SDP:n ja Kokoomuksen kannatuksen laskiessa. Kokoomuksessa ja SDP:ssä näyttää olevan haluja tehdä vaaleista kahden puolueen välinen kampailu, mutta kuten keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen totesi, vaalien ykkössija on aidosti auki. Äänestäjät aikanaan päättävät puolueiden järjestyksen.

Mukavaa viikonloppua!

Hannakaisa