Viikkokirje 3/2019

perjantaina 18.tammikuuta

 

Viikkokirjeessä käsittelen tällä kertaa mm. ajankohtaisia seksuaalirikoksia, omaishoidon ja työn yhdistämistä sekä ravintolaruoan alkuperätietoja.

 

Oulun ja Helsingin seksuaalirikokset

 

Tämän viikon poliittista ilmastoa on hallinneet Oulussa ja Helsingissä tapahtuneet maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tekemät, alaikäisiin lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset. Aihe keskustelutti myös eduskunnan kyselytunnilla eilen torstaina.

 

Poliisille tehtiin vuonna 2018 1400 ilmoitusta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Jotain yhteiskunnassamme on vialla, kun määrä on näin suuri. Jokainen tapaus on liikaa ja kaikki seksuaalirikokset eivät koskaan edes päädy poliisin tietoon. Vielä ei ole tiedossa kuinka moni näistä tutkinnoista päätyy syyteharkintaan.

 

Ilmoitetuissa hyväksikäyttöepäilyssä oli epäilynä 183 ulkomaalaistaustaista ja 1217 kantasuomalaista henkilöä. On siis huomioitava, että vaikka ulkomaalaistaustaisten osuus tässä tilastossa on heidän määräänsä suuri, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ei kitketä ainoastaan maahanmuuttopoliittisin toimin. Ongelma on maahanmuuttopolitiikkaa suurempi.

 

Viime päivinä on keskusteltu erityisesti sosiaalisen median niin sanotusta grooming-ilmiöstä, jolla tarkoitetaan vaivihkaista luottamussuhteen herättämistä, jonka avulla manipuloidaan ja houkutellaan nuorta seksuaalisiin tekoihin. Vanhemmille tämä ilmiö voi olla vaikea havaita, lasten nettimaailma kun on usein niin täysin erilainen kuin vanhempien.

 

Ministeri Saarikko avasi erinomaisessa blogikirjoituksessaan tarvittavia toimenpiteitä. Lasten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla tulee olla osaamista tukea lapsia ja vanhempia toimimaan turvallisesti verkossa. Erityisen tärkeä on vahvistaa myös lapsen omia turvataitoja, jotta lapsi ymmärtää riskitekijät ja osaa puolustaa omia rajojaan. Kyselytunnilla ministeri Saarikko lupasi tarkastella aiheen parissa työskentelevien järjestöjen rahoitusta. Ministerin kirjoitus on luettavissa tästä: https://www.annikasaarikko.fi/netin-namusedat/

 

Mitä rikosoikeudelliseen puoleen tulee, eduskuntaryhmien puheenjohtajat linjasivat tiistaina käsittelyssä olevia lakiesityksiä niin, että tietyt aihepiirin liittyvät lakiesitykset on käsiteltävä niin, että päätökset saadaan aikaan kahden kuukauden kuluessa ja lait voimaan mahdollisimman pian. Tuo linjaus koskee esitystä lapsen hyväksikäytöstä annettujen tuomioiden koventamiseksi, esitystä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä esitystä kansalaisuuslain muuttamiseksi, mikä voisi mahdollistaa törkeisiin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin syyllistyneiden kansalaisuuden menettämisen. Kaikki nämä lakiesitykset ovat jo vireillä eduskunnassa, hallituksen esitykset on annettu jo vuoden 2018 aikana. Tämän haluan sanoa erityisesti heille, jotka ovat sitä mieltä, ettei hallitus ole tehnyt mitään.

 

Asenteet omaishoidon ja työelämän yhdistämisen suurin este

 

Moni työikäinen toimii lapsensa, puolisonsa tai muun läheisensä omaishoitajana. Omaishoidon ja ansiotyön yhdistäminen ei ole kuitenkaan aivan mutkantonta. Tähän on havahtunut myös Sosiaali- ja terveysministeriö, joka asetti apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puhan selvittämään asiaa ja esittämään toimenpide-ehdotuksia. Selvitys julkaistiin tällä viikolla.

 

Selvityshenkilön mukaan Suomessa on jo nyt runsaasti keinoja helpottaa omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä, nuo keinot tulisi saada käyttöön. Suurimpina esteinä usein ovat tiedon puute sekä sekä työelämän asenteet.

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa puhutan paljon työelämän perheystävällisyydestä, jonka kehittämisessä on vielä paljon tekemistä. Osana perheystävällisyyttä olisi syytä puhua myös omaishoitoystävällisyydestä. Työssä käyvä omaishoitaja tarvitsee pienten lasten vanhempien tavoin joustavia työjärjestelyjä ja myönteistä ilmapiiriä.

 

Selvityshenkilö Kalliomaa-Puhan mukaan työpaikat tarvitsevat lisää tietoa omaishoidosta ja omaishoitoperheiden oikeuksista sekä eri keinoista, joilla omaishoitajia voisi tukea. Lainsäädäntö on selvityshenkilön mukaan pääosin kunnossa, joskin toimeenpanoa ja tulkintoja on terävöitettävä. Merkittävät lainsäädännön muutostarpeet liittyvät pääasiassa omaishoitajien ansionmenetyksen korvauksiin ja työttömyysturvaan.

 

Selvityshenkilön raportti on luettavissa ministeriön sivuilta: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161286

 

Lihan alkuperämerkinnät ravintoloihin

 

Ministeri Leppä on määrätietoisesti pyrkinyt vaikuttamaan ravintolaruoan alkuperämerkintöjen parantamiseksi. Asiasta on ollut hieman hankausta EU-komission kanssa, Suomen on muun muassa täytynyt tehdä lisäselvityksiä siitä, kuinka lihan tai kalan alkuperämaa liittyy raaka-aineen laatuun.

 

Tällä viikolla kuitenkin tiedotettiin että toukokuusta lähtien ravintoloissa on pakollista ilmoittaa käytetyn lihan alkuperä. Nyt ensivaiheessa pakollisuus koskee siis vain naudan, sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan lihaa. Jatkossa tavoite on ulottaa alkuperämerkinnät koskemaan myös kalaa, riistaa ja poroa, jotka komission vaatimuksesta jäivät toistaiseksi esityksen ulkopuolelle.

 

Ravintolat ovat kritisoineet uutta sääntelyä, mutta ajattelen että alkuperämerkinnät ovat ennen kaikkea kuluttajan etu, joiden mahdollisuudet tehdä tiedostavia ja vastuullisia valintoja nyt paranevat. Ravintoloilla on myös varsin vapaat kädet toteuttaa vaatimus parhaaksi katsomallaan tavalla, esim. näyttötaululla, merkinnällä ruokalistassa, kyltillä seinässä jne.

 

 

Kaupungistuminen ei ratkaise ilmastomuutosta

 

Jopa Kokoomus on liittynyt siihen joukkoon, joka haluaa vauhdittaa keskittämistä ja kaupungistumista ilmastonmuutokseen vedoten. Tämä kävi ilmi Maaseudun tulevaisuuden järjestämässä puolueiden puheenjohtajien paneelissa viime viikolla. Tällainen ajattelu jättää kuitenkin kokonaan huomioimatta kaupungissa asuvien suuret energiakustannukset ja monen kulutuskeskeisen elämäntavan. Mielestäni ilmastonmuutosta ei yksin ratkaise se, kuinka lähellä toisiaan ihmiset asuvat. Sen sijaan merkitystä on kokonaispäästöllä ja –kulutuksella. Kirjoitukseni aiheesta on luettavissa päivän Suomenmaassa sekä verkossa: https://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/ilmastosyyllistamista-vai-tekoja-6.19.461591.74772b32c6

 

 

Huomenna lauantaina osallistun Keskustan ehdokaskoulutukseen Kuopiossa. Sunnuntaina olen vaalitilaisuudessa Vehmersalmella ravintola Ellassa klo 15 alkaen.

 

Mukavaa viikonloppua toivottaen,

Hannakaisa

 

Laadin istuntokaudella joka perjantai viikkokirjeen eduskuntaviikon tapahtumista. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta sen voi saada halutessaan myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, lähetä viestiä avustajalleni (annu.saukko(at) eduskunta.fi), niin lisäämme sinut postituslistalle.

Eduskuntatyötäni voi seurata kotisivujeni www.hannakaisaheikkinen.fi.  lisäksi myös Twitterissä, jossa olen tunnuksella  @HannakaisaHeikk, sekä Facebookissa, jossa sivuni löytyvät osoitteesta www.facebook.com/hannakaisaheikkinen/