Viikkokirje 22/2018

Viikkokirje viikko 22/2018
perjantaina 1.6.

 

Keskusta julkisti koulutuspolittisen visionsa

Keskusta julkisti tällä viikolla koulutuspoliittisen visionsa. Vision ydinajatus on laittaa oppimisen perusta kuntoon. Tämä tarkoittaa panostuksia koulupolun ensimmäisiin vuosiin – nämä vuodet ovat ratkaisevia perustaitojen oppimisessa. Jos perusta jää huteraksi, ovat myöhemmät kouluvuodet vaikeita. Ratkaisuna Keskusta tarjoaa niin sanottua pienten lasten koulua peruskoulun alkuvuosille. Näinä vuosina korostuu perustaitojen hallinta ja joustava oppiminen. Eteenpäin siirryttäisiin joustavasti, vahvalla tuella ja vaiheittain, kun perustaidot on saatu hallintaa. Näin tasotetaan myös alku- ja loppuvuonna syntyneiden oppimiseroja.  Toisen asteen lopussa olisi perustaitojen tarkastuspiste, joka varmistaa, että kaikki pääsevät toiselta luokalta eteenpäin riittävän vahvoilla perustaidoilla.

Keskusta korostaa visiossaan myös joustavia opintopolkuja. Yhtä ja oikeaa koulutuspolun mallia ei ole enää olemassa. Kaavamaisten ratkaisujen sijaan myös koulutuksessa täytyy nähdä yksilölliset tarpeet ja mahdollisuus hankkia koulutusta kaiken ikäisenä.

Koko visio on mahdollista lukea puolueen verkkosivuilta http://www.keskusta.fi/news/Keskustan-koulutuspoliittinen-visio-julki-Koulutuksen-tarina-kantaa/20266/3a19e37a-5918-4b1c-a77e-b717c3cbf277

 

Eduskunta keskusteli maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta

Eilen torstaina eduskunnassa oli lähetekeskustelussa kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta kaikille.

Ei voi olla niin, että perheen tulotaso ratkaisee pystyykö nuori suorittamaan toisen asteen koulutuksen ja selviämään opintojen tuomista kustannuksista. Vaikka itse opetus ilmaista onkin, muodostuu opiskelijalle kustannuksia esimerkiksi oppikirjoista ja ammattikoulussa työvaatteista ja –välineistä.

Tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien turvaamisen tulee olla kansanedustajaien työtä ohjaava tavoite.

Hallitus sopi kehysriihessä ns. opintotuen oppimateriaalilisästä, joka kohdennettaisiin alle 20-vuotiaille pienituloisten perheiden opiskelijoille. Suuruudeltaan etu olisi noin 46 euroa /kk. Näen tämän oikeansuuntaisena täsmätoimena.

Keskusta linjaa koulutuspoliittisessa visiossaan, että toisen asteen tutkinto on taattava jokaiselle nuorelle. Tällä tasa-arvoisella oppioikeudella haluamme pitää nuoret kiinni yhteiskunnassa ja koulutuksessa.

 

Sairaanhoitajien lääkkeenmääräysoikeudet laajenemassa

 

Sipilän hallitus esittää, että sairaanhoitajien mahdollisuutta määrätä lääkkeitä laajennettaisiin. Nykyään erikoispätevyyden saaneiden sairaanhoitajien on mahdollisuus määrätä lääkkeitä rajatusti terveyskeskusten avovastaanotoilla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä. Lääkkeenmääräysoikeuksien on tarkoitus laajentaa jatkossa myös esimerkiksi kotisairaanhoitoon ja erikoissairaanhoidon poliklinikoille.

Lääkkeenmääräysoikeuksien laajentamisen tavoitteena on nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsemistä ja hoidon aloittamista sekä sujuvoittaa terveydenhuollon ammattilaisten työnjakoa ja kunkin terveydenhuollon toimintayksikön toimintaa.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan lokakuun alussa.

 

Soinin virkamatka puhututti

Tällä viikolla on puhututtanut ulkoministeri Soinin osallistuminen abortin vastaiseen mielenilmaukseen virkamatkansa yhteydessä Kanadassa. Aihe nousi esiin myös eilen kyselytunnilla.

Jokaisella on oikeus omaan henkilökohtaiseen vakaumukseen, se on muistettava. Vakaumukseen on suhtauduttava kunnioittavasti, olipa oma mielipide mikä tahansa. Ministeri Soinin kanta aborttiin on ollut hyvin tiedossa, siinä ei ole mitään uutta.

Samanaikaisesti ministerin asemassa olevan henkilön on noudatettava varovaisuutta. Kuten pääministeri Sipilä korosti, on oltava tarkkana sen suhteen missä tilanteissa esiinnytään yksityishenkilöinä ja milloin toimitaan ministerinä. Kehityspolitiikassa Suomen toimien painopiste on ollut naisten ja tyttöjen oikeuksien sekä aseman parantaminen ja näin on myös jatkossa. Ministerinä Soinin on oltava sitoutunut tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen maailmalla.

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Saarikko korosti omassa tiedotteessaan, että aborttien salliminen on vastuullista tasa-arvo ja ihmisoikeuspolitiikkaa. Suomi ei ole tästä periaatteesta lipeämässä kansallisilla eikä kansainvälisillä areenoilla.

Kohti Savutonta Suomea

Tupakoinnin rajoittamista pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Saarikolle eilen torstaina. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää toimenpiteitä, joiden päämääränä on savuton Suomi vuoteen 2030 mennessä.

Työryhmä esittää muutoksia muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen, savuttomien ympäristöjen laajentamiseen, tukea tupakoinnin lopettamiseen sekä ikärajojen nostamista.

Tupakoinnin vähentyminen on hyvä esimerkki siitä, miten lainsäädännöllä ja verotuksilla voidaan vaikuttaa. Samalla myös yleinen ilmapiiri on muuttunut tupakoinnille kielteisemmäksi. Savuton Suomi on jo varsin yleisesti jaettu tavoite.

 

 

Olen tavattavissa sunnuntaina klo 18 Kuusamossa Keskustan tuvalla, osoitteessa Kitkantie 1. Ensi viikko onkin sitten jo puoluekokousviikko. Puoluekokous pidetään Sotkamossa pe-su 8.-10. kesäkuuta.

Mukavaa viikonloppua toivottaen,
Hannakaisa