Viikkokirje 21/2016

Viikkokirjeen aiheina ovat tällä viikolla kuulumiset
varapuheenjohtajakampanjasta sekä miten valinnanvapaus keskustan mielestä pitäisi toteuttaa sote-uudistuksessa.

 

Varapuheenjohtajakampanja hyvässä vauhdissa –

tule mukaan tukijoukkoihin!

 

Keskustan varapuheenjohtajakampanja jatkuu hyvässä vauhdissa. Olen kiertänyt tapaamassa keskustalaisia eri puolilla Suomea viikonloppuisin ja arki-iltaisin työpäivän
jälkeen. Palaute on ollut rohkaisevaa ja keskustalaisia ympäri maan on lähtenyt kampanjaan mukaan.

 

Jos haluat ilmoittautua mukaan tukijoukkoihini, voit olla yhteydessä kampanjapäällikkööni Eija-Riitta Niinikoskeen
(puh. 040-5680467 ja sähköposti: eija-riitta.niinikoski(at)nivala.fi). Voit myös ilmoittaa, ehtisitkö auttaa puoluekokouksessa Seinäjoella esimerkiksi jakamalla esitteitä tai päivystämällä kampanjakojullani. Kiitos tuestasi!

 

Viikonloppuna käyn esittäytymässä Keskustanaisten valtuuston kokouksessa Helsingissä, ehdokaspaneelissa Rovaniemellä ja kunnallisjärjestön kokouksessa Kempeleessä.
Ensi viikolla vuorossa ovat Kankaanpää, Lahti, Tampere ja netin kautta katsottavissa oleva Keskustan virtuaalinen tupailta Helsingissä. Ajantasainen kiertuekalenteri
löytyy kotisivuiltani www.hannakaisaheikkinen.fi.

Valinnanvapaus
on sote-uudistuksessa hyvä renki

 

Neljä kuukautta kestänyt työni sote-uudistuksen valinnanvapauslinjausten parissa tuli tällä viikolla päätökseen. Vedin kevään ajan keskustan kantaa valmistelevaa työryhmää ja esittelin tuloksemme keskustan eduskuntaryhmälle torstaina.

 

Keskustan päätavoite sote-uudistuksessa on turvata sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti kaikille suomalaisille koko Suomessa myös tulevaisuudessa. Valinnanvapauden
lisääminen ei saa vaarantaa tätä yhteisesti sovittua tavoitetta.

 

Uudistusta ei voi toteuttaa kertarysäyksellä, eikä valinnanvapaus sovi kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Myös maakuntien on voitava päättää riittävän itsenäisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kriteereistä, eli tuleva
lainsäädäntö ei saa olla liian tiukka.

 

Valinnanvapauden lisääntyessä on vahvistettava pienten ja keskisuurten yritysten sekä järjestöjen edellytyksiä tarjota palveluja ja luoda työpaikkoja kaikkialle maakuntiin. Lisäksi hoito- ja hoiva-alan yritysten on maksettava veronsa Suomeen.

 

Uudistuksessa on edettävä askel askeleelta ja otettava oppia myös muiden maiden kokemuksista – hyvässä ja pahassa. Valinnanvapauden lisääminen on yksi väline sosiaali- ja
terveyspalvelujen turvaamiseksi ja menojen kasvun hillitsemiseksi. Itsetarkoitus sen ei tule olla.

 

Lisää valinnanvapautta neuvolapalveluihin ja kuntoutukseen, työterveys ja kouluterveydenhuolto ulkopuolelle

 

Keskusta on valmis lisäämään valinnanvapautta terveysasemapalveluissa sekä soveltuvin
osin äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa ja hammashoidossa. Keskusta katsoo myös tiettyjen asumis- ja tukipalvelujen sekä pitkäaikaisen kuntoutuksen sopivan laajan valinnanvapauden piiriin.

 

Esimerkiksi monissa ikäihmisten palveluissa, kuten tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa laitoshoidossa, kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa,
valinnanvapaus voi parantaa huomattavasti ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja hoidon ja hoivan laatua. Nykyisin emme pysty tarjoamaan niissä riittävän tasalaatuisesti palveluja. Valinnanvapaus voisi olla hyvä kirittäjä.

 

Keskusta
rajaisi valinnanvapauden ulkopuolelle ainakin ensi vaiheessa työterveyshuollon, YTHS:n toiminnan sekä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon.

 

Työterveyshuolto on kolmikantaisesti ratkaistava asia, koska sitä rahoittavat sekä työntekijät että työnantajat. Työterveyshuollon on tulevaisuudessa painotuttava enemmän
sairauksien ennaltaehkäisemiseen ja ihmisten terveyden edistämiseen. Lisäksi on huomioitava paremmin muuttuva työelämä, kuten työttömäksi jääminen ja pitkittyneet, epätyypilliset työsuhteet.

 

YTHS:n erityisaseman Keskusta turvaisi niin, että palvelu laajennetaan koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita, eli yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös AMK-opiskelijat pääsisivät YTHS:n piiriin.

 

Kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto ja muu opiskeluhuolto on Keskustan näkemyksen mukaan järjestettävä tiiviisti koulu- ja oppilaitosyhteisön osana, koska niihin sisältyy sekä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa tehtävää työtä että koko yhteisön hyvinvoinnin tukemista.

 

Palvelujen laatua mitattava, julkinen ja yksityinen kilpailemaan samoin edellytyksin

 

Keskusta painottaa, että yhteisillä verovaroilla tarjottavan hoidon ja hoivan on oltava vaikuttavaa, ja tähän on jokaisen palveluntuottajan sitouduttava. Kun julkinen valta määrittelee valinnanvapauden piiriin kuuluville sosiaali- ja
terveyspalveluille hinnan, palvelujen tuottajat kilpailevat laadulla. Sitä on pystyttävä mittaamaan.

 

Uudistus on toteutettava niin, että julkinen ja yksityinen voivat kilpailla tasapuolisesti samoin edellytyksin. Toisaalta on muistettava, että kaikkialle kilpailua ei synny. Niillä alueilla kattavat perustason palvelut on turvattava maakunnan omalla tuotannolla.

 

Maakuntien kokoava rooli korostuu Keskustan mukaan siinä, että maakunnat voivat huomioida erilaisten palvelujen käytöstä koituvia kuluja myös yli sektorirajojen, tehdä
palveluketjut mahdollisimman sujuviksi ja mahdollistaa niiden uudenlainen yhdistäminen.

 

Tiivistäisin vastuun ajatukseen ”yksi isäntä, yksi kukkaro”. Esimerkiksi vastuu potilaiden julkisesti korvattavista matkakustannuksista tulee siirtää maakunnille.
Maakunnalla onkin oltava riittävä ja ajantasainen tieto erilaisista kustannuksista ja palveluiden käytöstä.

 

Ensi viikolla julkaistaan selvityshenkilö Mats Brommelsin johtaman valinnanvapauden ja monikanavarahoituksen selvitystyöryhmän loppuraportti.

Parhain terveisin,

Hannakaisa

Kirjoitan perjantaisin lyhyen kirjeen kuluneen viikon tapahtumista eduskunnassa. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta kirjeen voi saada myös sähköpostilla.
Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, ilmoita osoitteesi
eduskunta-avustajalleni Sara Huhtaselle (sara.huhtanen@eduskunta.fi), niin hän
lisää sinut postituslistalle.