Viikkokirje 20/2016

Viikkokirjeen aiheina ovat tällä viikolla omais- ja perhehoitajien tukeminen, maatalouden tilanne, työllisyyden edistäminen ja kuulumisia varapuheenjohtajakampanjasta.
Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään

Yksi niin keskustan kuin minun tärkeimmistä tavoitteistani tälle vaalikaudelle on etenemässä, kun hallitus esitti lisätukea omais- ja perhehoitajille. Tarkoituksena on myös parantaa heidän mahdollisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaat joustavammin sekä tukea heidän jaksamistaan aiempaa paremmin. Omais- ja perhehoitajien vapaajärjestelmän kehittämiseen on varattu 75 miljoonaa euroa vuosittain.

 

Tällä hetkellä noin 15 prosentilla omaishoitajista ei ole ollenkaan vapaapäiviä. Jatkossa kaikki sopimuksen tehneet omaishoitajat saisivat vähintään kaksi vapaata vuorokautta kuukaudessa. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotut omaishoitajat saisivat jatkossa vähintään kolme
vapaata vuorokautta kuukaudessa samoin edellytyksin kuin nykyisinkin. Vapaat voisi myös käyttää useassa osassa aiempaa joustavammin.

 

Kunnalla olisi lisäksi velvollisuus järjestää omaishoitajille tarvittaessa myös valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

 

Perhehoidon vähimmäispalkkiota hallitus ehdottaa nostettavaksi vähintään 775 euroon kuukaudessa. Perhehoitajille tulisi myös oikeus vähintään kahteen vapaaseen vuorokauteen kuukaudessa. Nykyisin heillä on oikeus vähintään yhteen vapaaseen arkipäivään kuukaudessa.

Maatalouskiinteistöveron
poisto helpottaisi maatalousyrittäjien ahdinkoa

 

Valtiovarainministeriöltä ei saatu lisäbudjettirahoja taloudellisessa ahdingossa oleville viljelijöille. On edes pieni lohtu, että rahoitus järjestetään syksyn lisäbudjetissa. Viljelijöiden auttaminen ei voi kuitenkaan odottaa syksylle, vaan tekoja tarvitaan heti.

 

Keskusteluissa on noussut esille maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron poisto. Se helpottaisi monen varsinkin vastikään investoineen maatalousyrittäjän taloutta huomattavasti. Tämä on yksi konkreettinen asia, joka välittömästi auttaisi maatalousyrittäjiä ja jota haluan ajaa eteenpäin.

 

On laskettu, että kuntataloudelle maatalouden kiinteistöverojen poisto ei olisi kohtuuton suonenisku. Sitä kannattaa ehdottomasti harkita, jos sillä voidaan pelastaa vastainvestoineita tiloja konkurssilta. Ja uskon, että kompensoivia verotuselementtejä löytyy, jos vain rahaministerillä on tahtoa.

 

Työllisyyden parantaminen on hallituksen tärkeimpiä tehtäviä

 

Viime vaalikaudella Suomeen tuli 100 000 uutta työtöntä. Nuorten työttömyys paheni 40 prosentilla ja pitkäaikaistyöttömyys yli 80 prosentilla. Jos näin ei olisi tapahtunut, Sipilän hallituksen ei tarvitsisi tehdä näin monia kipeitä säästöjä.

 

Olisi Suomen etu, että yhteistyössä hakisimme nyt ratkaisuja työttömyyden nujertamiseksi vastakkainasettelun sijaan. Kilpailukykysopimuksen tarkoituksena on tehdä Suomesta taas kannattava maa työllistää, tehdä työtä ja yrittää.

 

Tiistaina sain osallistua Ääni työttömälle ‑tapahtumaan Helsingin Narinkkatorilla. Siellä työttömät ihmiset toivoivat, että neuvottelupöydissä olevat työmarkkinajärjestöt
antaisivat mahdollisuuden työnäytteelle ja perustulokokeilulle.

 

Haluan korostaa, että tämä hallituksen esittämä työnäyte olisi täysin vapaaehtoinen. Työtön ihminen voi itse päättää, haluaako hän tarttua tällaiseen tilaisuuteen vai ei. Tarkoitus on, että työvoimaviranomaisella ei olisi roolia tässä päätöksessä eikä mahdollisuutta myöskään asettaa uhkaa työttömyysetuuden leikkaamisesta. Työnäytteen tekemiseen ei myöskään ohjattaisi TE-toimistosta käsin.

 

Työnäytteen aikana työttömyysturvan taso pysyisi samana. Se olisi siis työn hakemisen, ei työn tekemisen muoto. Erityisesti pienyrittäjiltä on tullut paljon kehuja tästä mahdollisuudesta tutustua kunnolla työnhakijaan, koska uuden työntekijän
palkkaaminen on heille suhteellisen suuri riski.

 

Nuorisotyöttömyyttä puolestaan voitaisiin ennaltaehkäistä entistä paremmin toimintatapoja muuttamalla. Toivoisin TE-toimistojen tekevän enemmän yhteistyötä nuorisotoimien kanssa ja tulevan nuoria vastaan esimerkiksi heidän käyttämiinsä sosiaalisen median kanaviin, ostoskeskuksiin ja kouluihin.

 

Tällä tavalla mahdollisimman monen nuoren työttömyyttä ja syrjäytymistä saataisiin ennaltaehkäistyä riittävän varhaisessa vaiheessa. Siksi jo peruskouluihin on saatava opetusta työelämätaidoista, työnhausta ja työelämäpalveluiden
toimivuudesta. Pelkät TET-jaksot eivät riitä.

 

Voit lukea lisää ajatuksiani nuorisotyöttömyydestä kotisivuiltani tästä linkistä: Keskustan Heikkinen: Nuorisotyöttömyys laskuun toimintatapojen muutoksella.

 

Varapuheenjohtajakampanjakiertue jatkuu
Keskustan varapuheenjohtajakampanjan myötä olen saanut
vierailla keskustan piireissä ympäri Suomea. Loppuviikolla vuorossa ovat Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Koillismaa ja Etelä-Pohjanmaa. Tervetuloa taas juttusille ja aurinkoista viikonloppua!