Viikkokirje 2/2019

perjantaina 11.tammikuuta

 

Eduskunta jatkoi tiistaina työtään joulun istuntotauon jälkeen. Edessä on erittäin työntäyteisiä viikkoja ennen huhtikuun vaaleja.  Viikkokirjeessä on aiheena mm. asiakasmaksulain uudistuminen ja iloiset uutiset ruokaviennistä.

 

Asiakasmaksulaki uudistuu

Asiakasmaksulain uudistaminen oli keskiviikkona eduskunnan lähetekeskustelussa. Lakiuudistus sisältää hurjasti parannuksia nykyisiin asiakasmaksuihin. Erityisen hienoa on, että alaikäisten terveyspalvelut säädetään kokonaan maksuttomaksi. Tämä ilahduttaa varmasti monissa lapsiperheissä.

Maksukaton määrä säilyy nykyisessä (683 euroa), mutta sen piiri laajenee käsittämään jatkossa myös suun terveydenhuollon känyti- ja toimenpidemkasut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, ensihoitopalvelun maksut ja toimeentulosta maksetut maksut. Näin ollen maksukatto täyttyy aiempaa nopeammin ja useamman palvelun kautta.

Ennaltaehkäisevistä hoitajapalveluista tai mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvistä avohoidon käynneistä ei jatkossa peritä maksuja.

Asiakkaan ei tarvitse huolehtia maksukaton seurannasta, sillä seurantavelvollisuus siirtyy asiakkaalta maakunnalle. Näin jatkossa ei ole asiakkaan omasta valveutuneisuudesta kiinni pääseekö maksukaton etujen piiriin vai ei. Tämä hyödyntää etenkin vanhuksia ja vammaisia, sillä heillä ei aina ole mahdollisuutta seurata itse maksukaton täyttymistä.

Kyseessä on niin paljon parannuksia sisältävä uudistus, että on harmillista että julkinen keskustelu mukailee sitä, mitä oppositio on löytänyt epäkohdaksi. Kritiikki on kohdistunut niin sanotun maksujen välikaton poistamiseen. Välikaton poistamisen takana on pyrkimys selkeyttää asiakasmaksujen lainsäädäntöä. Maakunta voi toki myös päättää jättää perimättä asiakasmaksuja kokonaan tai säilyttää niin sanotun välikaton. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvät avohoidon käynnit olisivat jatkossa kokonaan maksuttomia, eli moniongelmaisten ihmisten käynnit eivät esty maksujen vuoksi.

Kysymyksiä ja vastauksia lakiuudistuksesta löytyy sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://stm.fi/asiakasmaksulain-uudistus?fbclid=IwAR1zPVTepUG2uZtxS-D3ZxsKJGNLKBX6qxlfjE3YHQIjtYyVnxMQ6wivWUE

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-asiakasmaksulaki-yhtenaistaa-ja-selkeyttaa-asiakasmaksuja

 

Suomalaista äidinmaitokorviketta Kiinaan

Tällä viikolla uutisoitiin Suomen saaneen ensimmäiset vientiluvat äidinmaitokorvikkeille Kiinaan. Kyseessä on hieno edistysaskele Suomen ja Kiinan välisessä elintarvikekaupassa. 1,4 miljardin väestön Kiinassa on valtavat elintarvikemarkkinat, joten mahdollisuudet ovat suuret.

Kun elintarvikesektorilla tärkeä Venäjän vienti on pakotteiden vuoksi takunnut, on uusien vientimarkkinoiden avautuminen erityisen merkittävää. Viennin kautta on mahdollista saada alalle kannattavaa kasvua, mikä varmistaa mahdollisimman korkean tuottajahinnan raaka-aineen tuottajalle

Uutinen on iloinen myös Valion Lapinlahden tehtaalle, valmistetaanhan äidinmaitokorvikejauhetta juurikin Lapinlahdella, Pohjois-Savossa.

 

1000 uutta lääkäriä ei ole ratkaisu

 

Sosiaalidemokraatit tarjosivat loppuvuodesta vaalilupauksena perusterveydenhuoltoon tuhatta uutta lääkärivirkaa. Asia nousi esille myös viime sunnuntain Helsingin Sanomien kolumnissa, jossa uusia lääkärinvirkoja pidettiin jopa koko sote-uudistuksen ratkaisuna.

Kyse on erittäin yksinkertaistavasta ja harhaanjohtavasta ajattelusta. Uusien lääkärivirkojen perustaminen ei auta piiruakaan niissä terveyskeskuksissa, joissa jo on ollut lääkärivirkoja jopa vuosikausia täyttämättä. Sote-palveluiden perusongelma on lääkäreiden määrää laajempi kysymys.  Tällainen keskustelu myös typistää sote-palvelut yksinomaan lääkäripalveluiksi sivuuttaen muut sote-ammattilaiset.

Lääkäreitä on Suomessa enemmän kuin koskaan. Lääkäreiden koulutusmäärää on lisätty ja joka syksy suomalaisissa yliopistoissa aloittaa 750 uutta lääketieteen opiskelijaa. Suomalaisia lääketieteen opiskelijoita opiskelee runsaasti myös ulkomailla. Kelan tilastojen mukaan vuonna lukuvuonna  2017-2018 opintotukea ulkomailla suoritettaviin lääketieteen opintoihin nosti 1063 suomalaista.  Määrä on kasvanut vuosittain. Suosituimmat maat ovat Ruotsi, Latvia, Romania ja Viro.

Terveyskeskusten lääkäripula johtuu ennen kaikkea kuntien rahapulasta, jota nyt korjataan sote-uudistuksella. Moni kunta on hankaluuksissa kykynsä kanssa järjestää riittävät ja yhtäläiset palvelut asiakkailleen. Uudistus vie palveluiden järjestämisvastuun kunnilta maakunnille ja rahoitusvastuun kunnilta valtiolle. Kyse on koko sotejärjestelmän rahoituksen kestävyyden turvaamisesta.

Kirjoitin aiheesta kolumnissani Iiisalmen Sanomissa torstaina. Aihe nousi esiin samana päivänä myös valtakunnallisten lääkäripäivien puheenjohtajapaneelissa, missä edustin Keskustaa pääministeri Sipilän sijasta. Kolumnini on luettavissa tästä: http://www.hannakaisaheikkinen.fi/1000-uutta-laakaria-ei-ole-ratkaisu/

 

Keskustan tuore aluepoliittinen ohjelma

Keskusta on valmistellut uutta aluepoliittista ohjelmaa varapuhemies Mauri Pekkarisen johdolla. Ohjelma julkaistiin tällä viikolla.

Haluamme edistää koko maan tasapainoista kehittämistä. Keskustan aluepoliittinen ajattelu lähtee ihmisen mahdollisuuksista tehdä työtä, yrittää ja elää hyvää elämää siellä, missä hän haluaa.

Ohjelmassa todetaan, että jatkossa aluekehitys erilaistuu, mutta se ei Keskustan mielestä saa eriarvoistua. Keskusta tukee kestävää kaupunkikehitystä. Tarvitsemme menestyvän pääkaupunkiseudun, vetovoimaiset maakuntakeskukset ja seutukaupungit, mutta myös elinvoimaisen maaseudun.

 

Ohjelmassa listataan myös konkreettisia politiikkatoimia aluekehityksen tasapainoiseksi toteuttamiseksi. Keinoina ovat muun muassa liikenneratkaisut, yrittäjyys, energialinjaukset ja hyvinvointipalvelut.

Koko ohjelman voi lukea täältä:

https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Ohjelmia-ja-politiikkaa/Muita-ohjelmia-ja-linjauksia/Aluekehityslinjaus-

 

__

 

Tänään perjantaina olen Karstulan keskustaväen tilaisuudessa Lounaskahvila Hertassa klo 18.30 alkaen

Lauantaina olen pohjustamassa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan Keskustan vaalityötä, sillä osallistun puoluejohdon edustajana piirien ehdokaskoulutukseen Seinäjoella.

 

Mukavaa viikonloppua,

 

toivottaa Hannakaisa