Hallitus linjasi menneellä viikolla valtion omistajaohjauspolitiikkaa. Lisäksi politiikassa puhuttivat Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, maakuntalentokenttien asema ja Maanmittauslaitoksen verkosto. Näistä myös kirjoitan tämän viikon viikkokirjeessäni!

Valtion omistajaohjauspolitiikkaan yhteiskuntavastuu perusarvoksi

Valtion omistamien yhtiöiden arvo Suomessa on Euroopan suurin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Yhtiöomaisuustase on saatava nykyistä paremmin palvelemaan kasvua ja työllisyyttä. Valtio-omistajan pitää tarjota omistamilleen yhtiöille luonnollisia kehityspolkuja kasvun aikaansaamiseksi. Tätä varten ehdotetaan perustettavaksi budjettitalouden ulkopuolella toimiva Kehitysyhtiö.

Valtion omistajapolitiikka on pitkäjänteistä toimintaa ja vaatii yli vaalikausien ulottuvaa parlamentaarista sitoutumista. Muutoksen hallitun läpiviemisen varmistamiseksi ja eduskunnan roolin vahvistamiseksi, esitetään valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustettavaksi parlamentaarinen neuvottelukunta.

Valtiolla on merkittävä yhtiöomaisuus yhtiöissä, joille on määritelty strateginen intressi.

Strategista intressiä on toteutettu joko täydellä omistuksella (100 %) tai enemmistöomistuksella (50,1 %). Omistusrajoista ja niiden muutoksista päättää eduskunta.

Hallitus esittää strategisen intressin toteuttamisen alarajaksi 33,4 %, jolla voidaan turvata muun muassa veto-oikeus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Hallitus tulee esittämään eduskunnalle useita omistusrajojen muutoksia vuoden 2016 toisen lisätalousarvionkäsittelyn yhteydessä, esimerkiksi Gasum Oy (0%->50,1%) ja Arctia Oy (100%->50,1%).

Erityisen tärkeää on se, että hallitus vaatii valtionyhtiöiden näyttävän esimerkkiä arvojohtamisessa ja yhteiskuntavastuun kantamisessa. Siis verot tulee maksaa siihen maahan, missä tulos syntyy. Verotuksen minimointi esimerkiksi veroparatiiseja käyttäen ei ole hyväksyttävää!

Lisäksi valtio omistajana kannustaa pörssinoteerattujen yhtiöiden johtoa sijoittamaan omaa varallisuuttaan johtamansa yhtiön osakkeisiin. Näin johto osoittaa uskoa johtamansa yhtiön kasvuun ja kehitykseen. Yritysjohdon irtisanomiskorvaukset ehdotetaan puolitettavaksi. Tämä on hyvä linjaus, sillä pienentämisen varaa on!

Maakuntalentokenttäverkostoa ei olla ajamassa alas

Viikolla saimme lukea YLE:n uutisen siitä, että Finavia kaavailisi maakuntalentokenttien määrän supistamista. Finavian toimitusjohtajan Kari Savolaisen Yleisradiolle esittämät ajatukset maakuntalentokenttien määrän karsimisesta ovat hänen omiaan. Mitään tämän suuntaisia keskusteluita ei ole Finavian kanssa käyty.

Valtion uudistaa omistajaohjausstrategiaansa. Syksyllä lisäksi käynnistyy liikennekaaren kakkosvaihe, jossa kohteena on raide- ja lentoliikenne. Päätöksiä liikennekaaren toisesta vaiheesta ei ole tehty, eikä maakuntakenttien karsimisesta olla
liikennekaarikeskusteluissa puhuttu.

Sipilä selvityttää Savonlinnan OKL:n
lakkauttamisen kokonaistaloudelliset vaikutukset

Pääministeri ilmoitti viikolla selvityttävänsä Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisen kokonaistaloudelliset vaikutukset. Selvitys pitää sisällään kaikki hallinnonalat sekä aluetaloudelliset vaikutukset.

Selvityksen tekee Pellervon taloustutkimus, PTT. Selvitys valmistuu jo ensi viikolla.

Jään odottamaan selvitystä, sillä yliopisto tuntuu tehneen ratkaisun todella kapea-alaisesti. Savonlinnan yrityselämä ja
asukkaat, kampuksen henkilökunta, OAJ, opiskelijajärjestöt, enemmistö eduskunnasta, Etelä-Savon maakunta sekä lukuisat muut tahot olivat Savonlinnan säilyttämisen kannalla. Onkin siis kummallista, että yliopisto päätyi erilaiseen lopputulokseen!

Maanmittauslaitoksen verkosto säilyy entisellään

Ministeri Tiilikainen ansaitsee isot kiitokset siitä, ettei maanmittauslaitoksen verkostoa lähdetä supistamaan. Tämä
antaa toivoa siitä, että valtiovalta omilla päätöksillään tukee seutukuntien elinvoimaisuutta.

Eduskunta-avustajakseni palaa 16.5. Sara Huhtanen

 

Kevään vaihto-opiskelemassa ollut Sara palaa takaisin
avustajakseni maanantaina 16.5. Saran saa kiinni numerosta 0503869255 ja sähköpostiosoitteesta sara.huhtanen@eduskunta.fi .

Tänä viikonloppuna varapuheenjohtajakisa vie minut lauantaina Keski-Pohjanmaan piirin vuosikokoukseen Halsualle ja sunnuntaina piirin vuosikokoukseen Inariin.

Aurinkoista viikonloppua toivottaen,

Hannakaisa

– See more at: http://www.hannakaisaheikkinen.fi/viikkokirje-192016#sthash.MOcEx1VF.dpuf