Viikkokirje 19/2018

Perjantaina 11.5.

 

Viikkokirjeessäni kirjoitan kuluneen eduskuntaviikon tapahtumista. Tällä kertaa aiheena on hallituksen vastaus välikysymykseen nuorten työmarkkina-asemasta, pohdinnat alhaisen syntyvyyden tiimoilta sekä sote-valmistelu.

 

Hallitus vastasi välikysymykseen nuorten työmarkkina-asemasta

 

Hallitus vastasi tiistaina opposition välikysymykseen, jonka kärki oli kohdistettu huoleen nuorten työmarkkina-asemasta.

On muistettava, että edellisen hallituksen jäljiltä työllisyystilanne oli surkea ja julkinen talous rapakunnossa. Tällä hallituskaudella työllisyys on noussut yli 90 000 henkilöllä. Useassa perheessä on iloittu uudesta työpaikasta. Korkea työllisyysaste tarvitaan, jotta voimme rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut väestön ikääntyessä nopeaan tahtiin.

Hallitus on määrätietoisesti halunnut pureutua työttömyydenhoitoon ja toisaalta työllistämisen edellytysten parantamiseen. Nuorten työttömyys on kuitenkin vielä muita ikäryhmiä korkeammalla tasolla, vaikka sekin on vähentynyt.

Kehysriihessä päätettiin, että jatkossa olisi mahdollista palkata 3 kuukautta työttömänä ollut nuori määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustetta.

Tällä päätöksellä hallitus haluaa madaltaa yritysten kynnystä palkata nuoria. Määräaikainen työpaikka on parempi, kuin ei työpaikkaa lainkaan. Jokainen työpaikka, myös määräaikainen, kehittää osaamista ja ammattitaitoa ja edesauttaa siten töiden löytämistä jatkossa. Usein juuri ensimmäisen työpaikan löytäminen on kaikkein hankalinta, joten on tärkeää tukea nuorten pääsyä työpoluille.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron keskustelussa piti kansanedustaja Martti Talja. Hän peräsi puheenvuorossaan opposition vaihtoehtoja työllisyyden parantamiseksi. Etenkään SDP:lle kun eivät näytä käyvän mitkään niistä uudistuksista, joilla ihmiset todistetusti saavat töitä. Yliampuva pelottelu ei myöskään luo yhdellekään nuorelle tai vanhemmallekaan työpaikkaa.

Eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta keskiviikkona. Hallitus nauttii yhä eduskunnan luottamusta äänin 99-79.

 

Kolumni matalasta syntyvyydestä

Pohdiskelin Iisalmen Sanomien kolumnissani alhaista syntyvyyttä. Syntyvyyden laskun syyt paikantuvat moneen tekijään, mutta minua on mietityttänyt erityisesti yhteiskunnallisen ilmapiirin merkitys. Kannustaako yhteiskunnallinen ilmapiirimme nuoria katsomaan luottavasti tulevaisuuteen? Perhemyönteisen ilmapiirin luomisesta olemme me kaikki vastuussa. Vastuuta ei voi ulkoistaa vain esimerkiksi poliitikoille.

Meidän poliitikkojen on pohdittava rehellisesti, tukeeko palvelu- ja etuusjärjestelmä perheitä riittävästi tai kykenemmekö päätöksillämme herättämään ihmisissä myönteisiä tulevaisuudennäkymiä. Toivon että olemme edes osaltamme pystyneet luomaan tulevaisuudenuskoa, kun työttömyys on kääntynyt vaalikauden aikana laskuun ja noin 80 000 suomalaista on saanut töitä. Monessa perheessä on siten iloittu uudesta työpaikasta ja palkkatyön tuomasta leveämmästä leivästä.

Väestöliiton uusin perhebarometri toteaa, että vanhemmuus näyttäytyy niin julkisessa kuin yksityisessä keskustelussa vaativana elämänvaiheena, mitä se toki onkin. Huolestuttavaa kuitenkin on se, että barometrin mukaan lapsettomien parien mielikuvissa perhe-elämään liittyy hyvin vähän myönteisiä mielikuvia. Tästä meillä kaikilla on vastuu. Kuormitammeko me vanhemmuutta kohtuuttomilla odotuksilla? Olemmeko tehneet äitiydestä ja isyydestä yksilösuorituksen, josta selviämistä moni empii? Tuemmeko yhteisönä riittävästi nuoria perheitä lapsiperheen arkihaasteissa? Olemmeko luoneet oikeanlaisesta ja kelvollisesta vanhemmuudesta liian kapean kuvan? Miksi puhumme niin vähän siitä suuresta ilosta ja onnesta, mitä vanhemmuuteen ja perhe-elämään liittyy? Ilmapiirin ja lapsimyönteisen yhteiskunnan luomisessa vastuu on yhteinen.

Ajattelen monen vanhemmuutta pohtivan ajatuksiin vaikuttavan hyvin monet asiat; äitiyden ja isyyden houkuttelevuuteen vaikuttaa perheellistymistä tukevan ilmapiirin ohella myös tunne perusturvallisuudesta. Kyse on luottamuksesta ”maailman menoon” ja uskosta siihen, että elämä kantaa. Siksi on tärkeää, että pelottelun sijaan rakennamme toivon ja huolenpidon ilmapiiriä.

Kolumnini on luettavissa tästä: http://www.hannakaisaheikkinen.fi/tulevaisuus-ja-toivo/

 

Sote on saatava nyt maaliin

 

Oma aikani eduskunnassa menee tällä hetkellä lähes kokonaan soten valiokuntakäsittelyssä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää pitkiä kokouksia joka arkipävä, jotta asiantuntijakuulemiset saadaan hoidettua ja valiokunnan mietintö laadittua asianmukaisesti.

Hallituspuolueiden Keskustan, Kokoomuksen ja Sinisten edukuntaryhmien puheenjohtajat tähdensivät alkuviikosta yhteiskannanotossaan että yli kymmenen vuotta eri muodoissa tehdyssä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa on viimein aika päästä päätöksentekoon. Olen samaa mieltä. Päätöksentekokykyä odottavat myös ne sadat ja sadat uudistuksen valmistelijat maakunnissa. Myös Pohjois-Savossa uuden maakunnan luominen on hyvässä vauhdissa.

 

Ryhmäpuheenjohtajat täsmensivät, että eduskunta on nyt koolla niin kauan, että tarvittavat ratkaisut saadaan tehtyä. Ennen sitä ei ole kesätauolle asiaa. Juuri näin. Meidän kaikkien tulee nyt tehdä hartiavoimin töitä sen eteen, että uudistus saadaan maaliin. Tauon aika on myöhemmin.

 

 

 

 

Piirikokoukset on nyt käyty ja varapuheenjohtajakampanjani myötä kierrän seuraavaksi piirien puoluekokousetkoja ja kunnallisjärjestöjen vaalitapahtumia. Huomenna lauantaina klo 10 on vuorossa Porin keskustan ehdokaspaneeli.

Palaan viikonlopun jälkeen jo maanantaiksi takaisin Helsinkiin ja eduskuntatyöhön sote-käsittelyn vuoksi, mutta muistutan pääministeri Juha Sipilän vierailusta Kuopiossa: Sipilä osallistuu ensin Itä-Suomen yliopistolla opiskelijoiden ja henkilökunnan keskustelutilaisuuteen Suomen ja Euroopan unionin keskeisistä kysymyksistä 2020-luvulla. Tuo tilaisuus ei ole avoin yleisölle, mutta sitä voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #seuraava100. Pääministeri tutustuu myös yliopiston biolääketutkimuskeskukseen ja Savon ammattiopistossa työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen.

Päivän päätteeksi pääministeri keskustelee EU:n tulevaisuudesta avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestetään maakuntaliiton kanssa Minna Canthin kotitalo Kanttilassa klo 16.30 alkaen.

 

 

Mukavaa viikonloppua toivottaen,

Hannakaisa