Viikkokirje 17/2018

 

perjantaina 27.4.

 

Viikkokirjeen aiheena on mm. nollatuntisopimusten lainsäädäntö, kevään vaikea kelirikko ja Keskustan uudet koulutuspoliittiset linjaukset.

 

Nollatuntisopimusten pahimmat epäkohdat korjataan

 

Eduskunta keskusteli keskiviikkona ns. nollatuntisopimuslaista, eli vaihtelevan työajan sopimuksia koskevasta lainsäädännöstä.

Lailla on tarkoitus parantaa vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden asemaa ja varmistaa työsuhdeturvaa koskevien säännösten toteutuminen heidän osaltaan. Niin sanottuja nollatuntisopimuksia rajoitetaan tilanteisiin, joissa työnantajalla todella on vaihteleva työvoimantarve.  Työntekijän oikeus sairausajan ja irtisanomisajan palkkaan varmistetaan. Tämä on ollut aikaisemmin nollatuntisopimusten iso ongelma.

Omassa puheenvuorossani korostin, että on hienoa, että Sipilän hallitus otti tämän nollatuntisopimuksia koskevan kansalaisaloitteen tosissaan ja halusi löytää pikaisesti muodon, jolla nollatuntisopimuksia voidaan rajoittaa. Nyt nollatuntityösopimuksille saadaan viimein pelisäännöt. Nollatuntisopimusten systemaattinen väärinkäyttö nimittäin vääristää kilpailua ja rakenteelliseksi muuttuessaan on todella kyse isosta ongelmasta. Jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, nollatuntisopimuksia ei saa jatkossa käyttää. Tämä on hyvä tiedostaa.

Epäkohtiin siis puututaan, mutta sopimustyyppinä nollatuntisopimuksia ei kielletä kokonaan. On muistettava, että heitäkin on, jotka haluavat tehdä osa-aikaista ja vaihtelevien tuntien työtä. Tällaisia henkilöitä on muun muassa opiskelijoissa ja eläkeläisissä. Heiltä ei tätä ansiomahdollisuutta ole tarpeen viedä.

 

 

Kevään kelirikko on poikkeuksellisen vaikea 

 

Tämän kevään kelirikko on ollut erittäin vaikea ja moni kansanedustaja on saanut aiheesta ärtynyttä palautetta, ymmärrettävästi. Savossa painorajoitettuja teitä on jo 900 kilometriä ja painorajoitusten määrä voi vielä kasvaa. Liikenne ja viestintäministeriön mukaan kelirikkotilanne on vaikein 20 vuoteen.

Vaikea kelirikkotilanne johtuu viime syksyn pitkään jatkuneista runsaista sateista ja muutoin leutoa talvea seuranneesta pakkaskaudesta, joka kasasi tierakenteisiin jääkerroksia. Lopuksi kevään lämpöaalto sulatti jään tierakenteissa. Kosteutta on kertynyt ja riittänyt ja kosteat tierakenteet ovat aina alttiita vaurioille.

Ministeri Berner on viestittänyt, että ongelmaan pyritään aktiivisesti hakemaan ratkaisuja, jotta ensi keväänä kelirikko ei olisi näin vaikea. Kansalaisilta toivotaan aktiivisuutta ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle ongelmakohdista. Tiestön kunnossapidosta vastaavat pyrkivät reagoimaan ilmoituksiin mahdollisimman nopeasti. Teitä pyritään pitämään kunnossa ajamalla mursketta pahimpaan kohtaan. Näin mahdollistetaan tien liikennöitävyys kevyille ajoneuvoille. Kestävämpiä korjaustoimenpiteitä päästään tekemään teiden kuivuttua.

 

Keskustan uudet koulutuspoliittiset linjaukset

 

Keskusta on linjaamassa uusiksi koulutuspoliittisia linjauksiaan. Linjauksia on valmisteltu puolueen koulutuspoliittisessa työryhmässä kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalan johdolla.

Yksi merkittävimmistä uusista avauksista on ehdotus pienten lasten omasta koulusta. Keskusta haluaa tuoda peruskoulun ensimmäisille vuosille uuden mallin, joka lähtee siitä, että perusopetuksen ja koko elinikäisen oppimisen pohja ja perusta on oltava kunnossa. Tuo pohja luodaan ensimmäisinä kouluvuosina.

Keskustan esittämässä mallissa esiopetus ja alakoulun kaksi ensimmäistä vuosiluokkaa muodostaisivat oman joustavan kokonaisuutensa ja toisen luokan lopulla tarkasteltaisiin, onko riittävät perustaidot saavutettu.

Koulupolun alkuvuosiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mahdollisiin oppimisen vaikeuksin on kiinnitettävä huomiota riittävän ajoissa ja perustaitojen oppimiseen on annettava tarvittava aika.

PISA-tuloksissa on ollut nähtävissä oppimistulosten eriytyminen niin alueellisesti kuin sukupuolten välillä. Monella on vaikeuksia ihan perustaitojen, kuten lukutaidon ja kirjoittamisen kanssa. Tämän vuoksi on haettava uusia toimintatapoja, tunnistaa oppimisvaikeudet ajoissa ja antaa tarvittava tuki. Tarvittessa on annettava lisäaikaa perustaitojen oppimiseen.

Tuomo Puumalan tuoreen haastattelun Keskustan koulutuspolitiikasta voi lukea Turun Sanomista https://www.e-pages.dk/turunsanomat/2463/article/720232/12/1/render/?token=b9b9d3b792f457194eac54fb4d138eb5

 

 

Uudet työttömyysluvut julki

 

Tällä viikolla julkaistut uudet työttömyysluvut kertovat pitkäaikaistyöttömyyden yhä laskevan. Pitkäaikaistyöttömiä, eli vähintään 12 kuukautta työttömänä olleita, oli maaliskuussa 29 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, eli noin 83 000 henkilöä. Huomionarvoista on, että tämä luku on alempi kuin kertaakaan vuosina 2014-2018.

Työllisiä oli maaliskuussa 37 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

On muistettava, että viime vaalikaudella Suomeen tuli 100 000 työtöntä lisää. Tällä vaalikaudella jo 90 000 ihmistä on työllistynyt. Puhumme siis merkittävästä käänteestä. Tuo käänne on saatu aikaan yhdessä. Se on edellyttänyt työntekijöiden joustamista, mistä heille kuuluu iso kiitos. Työllisyyden parantaminen on kestävin tapa hillitä köyhyyttä, eriarvoisuutta ja osattomutta.

 

Olli Rehnistä tulossa Suomen Pankin pääjohtaja

 

Tänään perjantaina selvisi, että Eduskunnan Pankkivaltuusto esittää yksimielisesti Olli Rehniä Suomen Pankin johtoon. Rehn toimii tällä hetkellä Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajana, johon hän siirtyi hallituksen elinkeinoministerin tehtävästä.

Rehnin virkakausi alkaisi heinäkuun 12. päivä. Lopullisen nimityksen tekee tasavallan presidentti valtioneuvoston ehdotuksesta.

 

Kansallinen veteraanipäivä

 

Tänään vietetään kansallista veteraanipäivää. Päivä on pysähtymisen ja kiitollisuuden arvoinen.

Tämän vuoden veteraanipäivän teema on tärkeä: Veteraanien perinnön siirtäminen seuraavalle sukupuolelle. Veteraanien keski-ikä on jo verrattain korkea, 93 vuotta, ja heitä on keskuudessamme yhä vähemmän. Tämän vuoksi on arvokasta, että veteraanipäivän juhliin on haluttu ottaa mukaan myös nuoret ikäpolvet. Näin siirretään perintöä eteenpäin.

 

___

Ensi viikon lopulla on vuorossa piirikokoukset seuraavasti: Perjantaina klo 18 Karjalan piirin kokous Imatralla, lauantaina klo 10 Pirkanmaan piirin kokous Kiikoisissa ja sunnuntaina klo 12 Lapin piirin kokous Savukoskella.

Mukavaa viikonloppua ja vappua toivottaen

Hannakaisa