Viikkokirje 16/2017

Viikkokirje – Viikko 16/2017

Perjantai 21.4.2017

 

Viikkokirjeen aiheina ovat tällä viikolla muun muassa liikennekaari ja tiedustelulainsäädäntö.

 

Liikennekaari hyväksyttiin

Liikennekaarihanke hyväksyttiin tällä viikolla eduskunnassa. Hankkeen tarkoituksena on keventää maantiellä tapahtuvan henkilö- ja tavaraliikenteen sääntelyä. Uudessa laissa on kysymys ensisijaisesti ihmisistä ja heidän tarvitsemistaan liikenteen palveluista. Tarkoituksena on, että palvelut vastaisivat paremmin hinnaltaan, laadultaan ja saavutettavuudeltaan ihmisten tarpeita ja odotuksia. Nykyisessä tilanteessa palvelut heikkenevät, yksityisautoilu kasvaa ja valtiolla ja kunnilla ei ole mahdollisuutta rajattomasti tukea joukkoliikennettä.

 

Liikenne on suuressa murroksessa ja asiakkaat haluavat entistä monipuolisempia liikennepalveluja. Digitalisaatio mahdollistaa sen, että meillä on enemmän mahdollisuuksia kerätä erilaista tietoa ja sen pohjalta jalostaa uusia liikennepalveluita. Tulevaisuudessa olisi esimerkiksi mahdollista ostaa kännykällä lippu, joka kävisi kaikissa joukkoliikennevälineissä.

 

Uudistuksen ydin on siinä, että puretaan lainsäädännöllisiä esteitä ja jatkossa eri joukkoliikennemuodot pystyvät tekemään paremmin yhteistyötä. Sama auto voi esimerkiksi kuljettaa ihmisiä, postia ja muuta tavaraa samaan tai eri aikaan. Tämä mahdollistaa mm. maaseudun postinjakelun viitenä päivänä viikossa.

 

Taksisääntelyn purkaminen on puhuttanut kovasti julkisuudessa. Se ei tarkoita, että palvelujen laatu kärsisi tai että rikollinen toiminta astuisi esiin tai että maaseudun taksipalvelut lakkaisivat. Taksialalle pääsy on jatkossakin säänneltyä. Yrittäjällä ei mm. saa olla rikostaustaa, hänen pitää olla vakavarainen, rekisteröityä ja suorittaa kuljettajakoe. Jos rikkoo näitä vaatimuksia, niin siitä seuraa sanktioita, pahimmillaan taksiluvan peruuttaminen. Uusi laki velvoittaa ilmoittamaan asiakkaalle hinnan ennen matkan alkua. Liikenteen turvallisuusvirastolle annetaan toimivalta määrätä enimmäishinta, mikäli siihen on tarvetta. Kilpailulla taataan se, että palvelu on laadukasta ja hinnat pysyvät maltillisina.

 

Tiedustelulainsäädäntö ajan tasalle

 

Suomen turvallisuusympäristö muuttuu nopeassa tahdissa. Tarvitsemme uudenlaista valmiutta ja varautumista. Vaikka meillä ei ole havaittavissa välitöntä uhkaa, herättää se kuitenkin kaikenlaisia ajatuksia, kun miettii, mitä tapahtui juuri taannoin Tukholmassa ja Pietarissa. Nämä ovat suomalaisten suosimia matkakohteita ja lähellä Suomea ja Helsinkiä.

 

Sisäministeriön, puolustusministeriön ja oikeusministeriön työryhmät luovuttivat tällä viikolla mietintönsä, jossa esitetään Suomeen tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Uhkia voivat olla esimerkiksi terrorismin, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen. Lainsäädännössä on tarkoitus mahdollistaa tehokas tiedonsaanti kyseisistä uhkista ja näin tukea valtion ylimmän johdon päätöksentekoa.

 

Suojelupoliisille ollaan esittämässä uusia toimivaltuuksia. Niiden avulla se voisi havaita Suomea koskevat uhat entistä nopeammin ja paremmin sekä reagoida niihin.

 

Hankkeeseen liittyvien mietintöjen nyt valmistuttua käynnistyy lausuntokierros. Tarkoituksena on, että esitykset tulisivat eduskunnan käsittelyyn ensi syksynä.

 

 

Kirjallinen kysymys sikiön suojelusta tupakkatuotteiden myrkyllisiltä aineilta

 

Raskaana olevien suomalaisnaisten tupakointi ei ole lainkaan vähentynyt kolmenkymmenen viime vuoden aikana. Erityisen huolestuttavaa on, että nuorista, alle 20-vuotiaista raskaana olevista naisista jopa lähes puolet (49%) ja 20-24-vuotiaista enemmän kuin neljännes (28%) tupakoi.

 

Tein kirjallisen kysymyksen aiheesta hallitukselle. Kysyin, että onko hallitus tyytyväinen tilanteeseen, että raskaana olevien naisten tupakointi ei ole vähentynyt kolmeenkymmeneen vuoteen ja ryhtyykö hallitus johonkin toimenpiteisiin tupakoinnista aiheutuvien sikiön ja syntyvien lasten vakavien terveyshaittojen torjumiseksi.

 

Kysymykseen vastasi perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. Hän jakaa huolensa raskaana olevien naisten tupakoinnista ja kertoo, että hallitus on tietoinen siitä, että ongelma on edelleen suuri Suomessa. On lohdullista kuulla, että vuonna 2015 kaikista alkuraskauden aikana tupakoineista puolet lopetti tupakoinnin raskausaikana. Lopettaneiden osuus on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Surullista kuitenkin on, että kaiken kaikkiaan 8,2 prosenttia synnyttäjistä tupakoi.

 

Vastauksessa todetaan, että ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkein keino ehkäistä raskaana olevien tupakointia. Tänä keväänä lähetetään kaikkiin neuvoloihin ”Näin autat tupakoivaa äitiä lopettamaan” –neuvontakortit. Lisäksi Savuton Helsinki –ohjelmassa on saatu erinomaisia tuloksia tupakoinnin vähenemisessä kokonaisuutena ja eri väestöryhmissä. Helsingissä raskaana olevien naisten tupakointi väheni 10,6 prosentista 6 prosenttiin vuosien 2007-2015 aikana.

 

Lisäksi vastauksessa todetaan, että yksi parhaista keinoista raskaudenaikaisen tupakoinnin vähentämiseksi on nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja tupakoimattomuuden edistäminen yleensäkin yhteiskunnassa. Tupakkalain kokonaisuudistus tehtiin vuonna 2016 ja sen voidaan olettaa entisestään vähentämään tupakointia. Tupakkatuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä on tavoite ja on tehty toimenpideohjelma, jossa raskaana olevien tupakoinnin lopettamisen tuki on yhtenä tärkeänä painopisteenä.

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Kreikkaan

 

Ensi viikolla onkin normaalista poikkeava ohjelma, sillä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee opintomatkan Ateenaan 25.-28. huhtikuuta. Perehdymme Kreikassa erityisesti talouskriisin sekä pakolaiskriisin sosiaalisiin vaikutuksiin sekä vaikutuksiin terveysjärjestelmän kestävyydelle. Tapaamme matkalla muun muassa Kreikan parlamentin sosiaalivaliokunnan jäseniä sekä Kreikan oikeusasiamiehen, terveysministerin ja maahanmuuttoministerin. Ohjelmassa on myös vierailu Eleonasin pakolaisleirillä.

 

Matkalle osallistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.), varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) sekä jäsenet Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Niilo Keränen (kesk.), Anneli Kiljunen (sd.), Sanna Lauslahti (kok.), Anne  Louhelainen (ps.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.), ja Sari Raassina (kok.).

 

Viikonloppuna Tampereella

 

Osallistun viikonloppuna Keskustan puoluevaltuuston kokoukseen Tampereella.

Hyvää viikonloppua!

Hannakaisa

 

Kirjoitan perjantaisin lyhyen kirjeen kuluneen viikon tapahtumista eduskunnassa. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta kirjeen voi saada myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, lähetä avustajalleni viestiä (niina.riihiranta[at]eduskunta.fi), niin lisäämme sinut postituslistalle.