Viikkokirje 16/2016

Tämän viikkokirjeen aiheina ovat liikennehankkeet, Maatalousvirasto, tupakkalain täydennysesitys sekä varapuheenjohtajakampanja.

Liikennekaari – parempien liikennepalveluiden saavuttamiseksi sekä yritysten toiminnan helpottamiseksi

 

Liikennekaaren johtoajatuksena on kehittää palvelut aidoksi palveluiden kokonaisuudeksi.

Tarkoitus on varmistaa se, että käyttäjillä, niin kansalaisilla kuin yrityksillä, on käytössään laadukkaat palvelut. Uusien lakien tarkoitus on parantaa syrjäseutujen asemaa – ei pahentaa! Julkisuuteen tämä mahdollistava lakiluonnos on lähtenyt suurelta osin väärin päätelmin liikkeelle. Asia tullaan tarkastelemaan tarkoin ja ajatuksena on ehdottomasti parantaa myös syrjäseutujen tilannetta.

Liikennemarkkinoille on kertynyt monenmoista säätelyä ja nyt on tarkoitus koota nämä kaikki yhtenäiseksi liikennekaareksi. Painottaisin sitä, että liikennekaareen sisällytetään kaikki liikennemuodot. Yhtenä osana tätä hanketta ovat taksiliikenteen muutokset.

Näen, että nämä toimet osaltaan joustavoittaisivat ja tehostaisivat järjestelmää. Tehostaminen helpottaisi toimintaa myös haja-asutusalueilla. Uudistuksien tarkoitus ei ole autioittaa syrjäisempien alueiden taksitolppia. Päinvastoin, kun toimintaa joustavoitetaan, aukeaa pienille yrityksille monia mahdollisuuksia joita hyödyntäen yrittäminen voisi olla entistä kannattavampaa.

Edellämainistusta esimerkkinä ovat pienimuotoisen toiminnan salliminen sekä matkaketjujen muodostaminen. Pienimuotoiselle henkilö- ja tavarakuljetukselle ei tarvittaisi enää toimilupaa. Tämän muutoksen myötä erilaiset kuljetuskokeilut ja uudet liiketoimintamallit tulisivat mahdollisiksi. Lisäksi liikennekaarella luotaisiin edellytykset myydä asiakkaalle koko hänen tarvitsemansa matkaketju ja liikkumispalvelut yhden toimijan kautta. Tällaisen matkaketjun aikaansaamiseksi tarvitaan yhteentoimivat lippu- ja maksujärjestelmät.

Palvelurakenteen muutos on väistämättä edessä. Syrjäseuduilla ja alueilla joilla liikenne on hiljaisempaa, on siirtyminen monituottajuuteen yksi niistä keinoista, joiden avulla yrittäminen kannattaa jatkossakin. Erilaisista ratkaisuista on jo saatu lukea, kun Posti ilmoitti aloittavansa ruokajakelun ja jopa ruohonleikkauksen! Innovatiivisuutta kaivataan ja tähän tarvitsemme myös sääntelyn purkua.

 

Liikenneverkon kehittämisen selvitys käyntiin

 

Olisi ennenaikaista vastata suoraan kyllä taikka ei siihen, että tuleeko liikenneverkon osalta siirtyä valtionyhtiömuotoon. Liikenne- ja viestintäministeriö on vasta käynnistänyt valmistelun liikenneverkon kehittämisen ja rahoituksen uudistamiseksi. Hankkeen aikana selvitetään voisiko valtion liikenneverkon ylläpidosta ja kehittämisestä vastata valtionyhtiö.

Valtion väylien hallinnointi valtion yhtiömuotoisena tehostaisi väyliin sidotun varallisuuden käyttöä sekä varmistaisi laajat kehittämisinvestoinnit ja paremmat liikennepalvelut asiakkaille. Se myös parantaisi julkisen talouden kantokykyä. Nämä ovat oikeansuuntaista kehitystä ja on hienoa, että tämä mahdollisuus nyt selvitetään perin pohjin.

 

Mavi puhuttaa edelleen

Kevään pettymys Maviin muuttui toivoksi, kun traktorimarssin yhteydessä maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikainen kertoi virastoon kohdistuneista toimista maataloustukifarssin korjaamiseksi.

Toive on kuitenkin hiipunut, kun tuntuu ettei Mavin sisällä ole juuri muutoksia tapahtunut. Johtaja Tenhola on edelleen asemassaan ja uusista tuulista ei ole julkisuuteen kuulunut.

No, aivan näin huonosti asiat eivät kuitenkaan ole. Mavin hankejohtaja on haussa. Tuista noin miljardi on maksettu. Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet ovat tiiviisti Maaseutuviraston kokouksissa mukana ja toimintojen tehostamista suunnitellaan tiiviisti viraston ja ministeriön kesken.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on teettämässä selvitystä Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistämisestä. Selvitys tukee hallinnonalan rakenteellista kehitystyötä, erityisesti aluehallinnon uudistukseen liittyen.

Keskushallinnon virastorakenteen uudistaminen sekä valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovittaminen kuuluvat pääministeri Juha Sipilän hallituksen rakennepoliittisiin uudistuksiin, joilla hallitus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä. Tämä Eviran ja Mavin yhdistämisen selvitys on luonnollista jatkumoa hallituksen suunnitelmille.

Selvityksessä tullaan kiinnittämään huomiota mahdollisen yhdistämisen hyötyihin ja riskeihin sekä siihen, mitä vaikutuksia yhdistämisellä olisi virastojen lakisääteisen toiminnan vaikuttavuuteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Lisäksi selvitetään, miten EU:n maksajavirastotehtävät tulee järjestää mahdollisessa yhdistämisessä.

Selvityksessä otetaan huomioon hallitusohjelman kirjaus byrokratian vähentämisestä, kummankin viraston toiminnan luonne ja asiakasnäkökulma. Selvityksen on määrä valmistua elokuun 2016 loppuun mennessä.

 

Tupakointi autossa, jossa on alle 15-vuotiaita lapsia, halutaan kieltää

 

Tänään saimme sosiaali- ja terveysvaliokuntaan käsittelyssä olevaa tupakkalakia täydentävän esityksen. Tässä lisäesityksessä ehdotetaan, että tupakointi olisi kiellettyä autossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotiaita lapsia. Kannatan esitystä.

 

Jotkut kritisoivat lakiesitystä sillä, että lain valvonta on mahdotonta. No, onhan lasten kurittaminenkin kiellettyä, mutta lakia on varmasti yhtä vaikea valvoa. Kukaan tuskin kuitenkaan on sitä mieltä, että tuo laki on turha. Itse asiassa autotupakointilakiesityksessä on samanlainen ohjaava tarkoitus kuin pyöräilykypäräpakossakin. Myöskään pyöräilystä ilman kypärää ei seuraa sanktioita, mutta siitä poliisi voi huomauttaa. Samoin on ajatus autotupakointilain toiminnasta: sakkoja tupakoivat vanhemmat eivät saa, mutta niin poliisilla kuin vaikkapa päiväkodin työntekijällä olisi mahdollisuus huomauttaa asiasta vanhempia.

Vanhempien tupakointi autossa on todellinen terveysriski lapsille. Tupakansavun myrkyllisten aineiden pitoisuudet
nousevat suljetussa tilassa, kuten autossa hälyttäviin mittoihin ja vaarantavat lapsen terveyden.

 

Varapuheenjohtajakampanja
aktiivisesti käynnissä – piirikokouksia eri puolilla Suomea kiertäen

 

Puoluekokoukseen on enää reilu puolitoista kuukautta aikaa. Tällä hetkellä vaalityö on sitä, että kierrän eri puolilla Suomea olevia piirikokouksia ja kunnallisjärjestöjen kevätkokouksia.

Voimia työntäyteiseen arkeen antaa se, että vastaanotto on
ollut hyvin lämmin! Tulevana viikonloppuna on Keskustan puoluevaltuusto Jyväskylässä, jossa on hyvä tilaisuus tavata keskustavaikuttajia eri puolilta Suomea. Sunnuntaina puoluevaltuuston agendalla on varapuheenjohtaehdokkaiden tentti.

Lauantaina piipahdan kuitenkin päivällä Siilinjärven Kolmisopella, missä on Kolmisopen kyläkirjan julkistamisjuhla. Saan kunnian pitää juhlapuheen.

 

Kevät keikkuen – mutta varmasti- tulevi! Ihanaa on kuulla lukuisten muuttolintujen laulukuoro aamuisin. Luonnon heräämisen ihanuus on jokakeväinen ilomme!

 

Aurinkoisin terveisin,

 

Hannakaisa

– See more at: http://www.hannakaisaheikkinen.fi/hannakaisan-viikkokirje-162016#sthash.fa8CY8Do.dpuf