Viikkokirje 14/2018

perjantai 6.4.

 

Viikkokirjeessäni on aiheena vammaisjärjestöjen Ei myytävänä -kansalaisaloite, tuore tutkimus liikunnan merkittävistä terveys- ja taloushyödyistä, normienpurun eteneminen sekä puolueen varapuheenjohtaja-kampanjani aloitus.

 

Ei myytävänä –kansalaisaloite

Eduskunta kävi keskiviikkona lähetekeskustelua vammaisjärjestöjen alulle laittamasta Ei myytävänä –kansalaisaloitteesta, jonka myötä on haluttu kiinnittää huomiota vammaispalveluiden kilpailutukseen. Kansalaisaloite sai yli 72000 allekirjoitusta, mikä kertoo siitä että toiminta vammaispalveluiden järjestämisessä ei vastaa yleistä oikeustajua.

Julkisuuteen on kerrottu monia esimerkkitapauksia, joissa vammaisen henkilön asumispalveluyksikkö, eli koti, on kilpailutuksen seurauksena vaihtumassa. Kodin ohella vaihtuu myös lähiyhteisö, henkilökunta ja kaikki se, mikä on muodostunut olennaiseksi ja tärkeäksi osaksi omaa elämänpiiriä. Arki hajoaa ja vammainen henkilö jätetään ulkopuolelle oman elämänsä tärkeistä ratkaisuista.

Lainsäädäntö ei itsessään ole ongelma. Ongelma on ennemminkin lain kirjavassa soveltamisessa. Osa kunnista soveltaa tiukasti hankintalakia jättämättä hyödyntämättä monia muita palveluiden hankinnan tapoja, kuten palvelusetelin tai puitekilpailutuksen. Tietyissä tapauksissa myös palvelun hankinta suorahankinta on mahdollinen. Sote-uudistus tuo vielä keinovalikoimaan uusia mahdollisuuksia, kuten henkilökohtaisen budjetoinnin ja valinnanvapauden myötä asiakassetelin.

 

Liikunnalla merkittäviä terveys- ja taloushyötyä

UKK-instituutti julkisti tällä viikolla raportin liikkumattomuuden kustannuksista yhteiskunnalle. Raportin arvioiden mukaan vähäinen liikkuvuus ja huono fyysinen kunto aiheuttaa vuosittain vähintään kolmen miljardin kustannukset yhteiskunnalle. Kustannukset koostuvat paitsi terveydenhuoltomenoista, myös esim. työttömyysturvamenoista ja tuloveron menetyksistä.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari huomautti ihan aiheellisesti Ylen uutisessa, että kustannuksiin nähden aiheesta puhutaan aivan liian vähän. Vasankari myös nosti esiin tutkimuksen tuloksena nuoruusiän liikunnan merkityksen: Sillä miten paljon liikuntaa nuorena harrastaa, on vahva yhteys siihen, miten löytää oman paikkansa työelämässä, minkä verran ansaitsee ja paljonko maksaa veroja. Liikunnallisuus siis on vahvasti yhteydessä siihen, kuinka korkealle kouluttautuu ja kuinka löytää paikkansa työelämässä.

Liikunnallinen elämäntapa yhdistettynä hyvään ravitsemukseen on halpaa sairauksien ennaltaehkäisyä! Meidän tulisi nykyistä enemmän pohtia kuinka voisimme tukea liikkuvaa elämäntapaa. Esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelulla on tässä merkittävä rooli. Liikkuva koulu –hanke on jo tuonut liikuntaa osaksi koulujen arkipäivää. Edistyksellisimmissä työpaikossa on kiinnitetty huomiota työpäivän aikana tapahtuvaan liikkumiseen mm. palaverikäytäntöjen myötä: Palaveri voi ihan yhtälailla olla vaikka kävelypalaveri lähiluonnossa. Tällaisia ratkaisuja tarvitsemme lisää!

 

Norminpurku etenee

Turhien säännösten poistaminen on ollut yksi Juha Sipilän hallituksen keskeisistä hankkeista. Normien purkaminen on edennyt hallituskauden aikana kaikilla hallinnonaloilla.

Tällä viikolla ministeriöt ovat toteuttaneet viestintäkampanjan, jonka tarkoituksena on ollut tiedottaa laajasti toteutuneista säädösten purkamisesta. Kaikki ministeriöt ovat olleet mukana kertomassa, miten norminpurku on tällä hallituskaudella helpottanut kansalaisten arkea ja yritysten toimintaa sekä vähentänyt viranomaisrbyrokratiaa. Tätä kampanjaa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #norminpurku. Myös www.norminpurku.fi –sivustolle on koottu aiheesta laajasti tietoa.

 

Varapuheenjohtajakampanja liikkeelle

Tavoittelen Keskustan varapuheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa Sotkamossa. Kampanjani lähtee toden teolla liikkeelle ensi viikolla.

Tämän päivä Suomenmaassa on julkaistu mielipidekirjoitukseni Keskustan uudesta suunnasta. Kirjoitus on luettavissa tästä linkistä

Kampanjaani voi seurata kotisivujeni lisäksi esimerkiksi facebook-sivuiltani.

Viikonloppuna ja ensi viikolla kierrän piirikokouksia seuraavasti:
la 7.4 klo 10 Asikkala, Päijät-Häme
ti 10.4 klo 17 Punkaharju, Itä-Savo
ke 11.4 klo 17 Haukivuori, Etelä-Savo
to 12.4 klo 17 Vantaa, Uusimaa
Pe 13.4 klo 17 Seinäjoki, Etelä-Pohjanma
la 14.4 klo 10 Joensuu, Pohjois-Karjala

 

 

Mukavaa viikonloppua toivottaen,

Hannakaisa