Viikkokirje 12/2017

Viikkokirje – Viikko 12/2017

Perjantai 24.3.2017

 

Tämän viikon viikkokirjeen aiheina ovat muun muassa hyvät talousuutiset, Keskustan menestyksekäs Puoluepäivä ja pikavierailuni Maltalla sosiaalivaliokuntien puheenjohtajien kokouksessa.

 

Hyviä talousuutisia tulee lähes päivittäin

Tällä viikolla kerrottiin, että Valmet Motiven uusi tilaus tuo autonrakentajille Uudenkaupungin tehtaalle noin 1000 uutta työpaikkaa. Tämä on loistava uutinen. Etla vuorostaan nosti kasvuennustettaan todeten, että talouden taantuma on ohi ja Suomi saavuttaa myös muun euroalueen kasvuvauhdin. Suomen kokonaistuotanto kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2017. Kotimaisen kysynnän vahvistuminen on parantanut työllisyyttä. Tänä vuonna työttömyysaste laskee Etlan mukaan 8,4 prosenttiin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 helmikuussa 242 000, mikä oli 6000 vähemmän kuin vuosi sitten. Erityisen ilahduttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän laskeminen: Työ- ja elinkeinoministeriön julkistaman työllisyyskatsauksen mukaan pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli helmikuussa 117 300 eli 4700 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

 

Keskustan Puoluepäivä Ylellä

Tiistaina minulla oli mahdollisuus olla mukana studiossa kannustamassa puheenjohtaja Juha Sipilää Keskustan Puoluepäivässä Ylellä. Meitä keskustalaisia oli siellä reilut 100 henkeä ja tunnelma oli katossa. Puoluepäivä oli erittäin onnistunut ja Sipilä piti hyvän puheen ja pärjäsi erinomaisesti vaalitentissä. Pääministeri Sipilä totesi, että nyt kun Suomen talous on useiden eri mittareiden valossa saatu kasvu-uralle, on tärkeää huolehtia, että jo useita vuosia jatkunut sosiaalinen eriarvoistuminen saadaan pysäytettyä. Pääministeri Sipilä esitti YLE:n Puoluepäiväpuheessaan myös huolenaiheensa poikien ja nuorten miesten syrjäytymisriskistä. Vaikka meillä on pärjäävä ja fiksu nuoriso, niin kuitenkin joka kuudes nuorimies on syrjäytymisvaarassa. Nämä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet ovat pudokkaita ja työelämän sekä opintojen ulkopuolelle jääneitä. Peruskoulunsa päättäneillä miehenaluilla ei ole edes riittävää lukutaitoa, jotta he pärjäisivät elämässä. Tällainen poika on varsin heikossa asemassa yhteiskunnassamme. 


Alkoholilla on myös usein osuutta asiaan, kun puhutaan syrjäytymisvaarassa olevasta henkilöstä. Alkoholin liikakäyttö pahentaa entisestään huono-osaisuuden kierrettä. Henkilö joko itse käyttää paljon alkoholia tai hänen perheensä, ja tällöin lapsi on usein kärsivä osapuoli. Alkoholisoitunut vanhempi ei silloin jaksa tukea lastaan hyvän elämän alkuun. Meidän kaikkien tulisikin osoittaa välittämistä ja ohjata nuoria harrastusten pariin ja sitä kautta saada heidät mukaan yhteisölliseen toimintaan. Ketään ei saa jättää yksin.

Sipilä nosti puheessaan esille myös tarpeen järjestää eläkkeelle jääville hyvinvointitarkastus. Tämä on kannatettava idea. Olen miettinyt, miten eläkkeelle siirtyvien ihmisten hyvinvoinnista voitaisiin pitää paremmin huolta. Tällä hetkellähän työterveyshuollon jälkeen terveystarkastuksia ja hoitotarpeen arviointeja ei juuri ole tai niitä tehdään vasta 75-vuotiaille. Se on aivan liian myöhään, koska siinä vaiheessa pitkäaikaishoivan tarve kasvaa jo voimakkaasti. Se on aivan liian myöhään myös vaikeiden ongelmien ennakoinnin kannalta. Asioihin pitää puuttua ajoissa ja ennaltaehkäisevästi toimien, silloin kun terveys on vielä hyvä.

 

Byrokratia kevenee maankäytön ja rakentamisen saralla

Tällä viikolla hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa maankäyttö- ja rakennuslain muutospaketti. Laki tulee voimaan huhtikuussa. Kaavoituksen ja rakentamisen byrokratia helpottuu, sillä kunnat saavat enemmän työkaluja alueensa kehittämiseen, kun päätösvalta siirtyy maankäytön ja rakentamisen osalta kunnille.

Rakentaminen helpottuu sekä taajaan rakennetuilla asemakaava-alueilla että yleiskaavan piirissä olevilla maaseutualueilla. Asemakaavan muuttaminen jatkossa on mahdollista vanhentuneen yleiskaavan estämättä ja myös vaiheittain. Täten kunta voi reagoida nopeammin rakentamistarpeeseen ja täydennysrakentaminenkin helpottuu. Lisäksi yleiskaavaa voidaan mm. käyttää laajemmin rakennusluvan perusteena haja-asutusalueella ja kylien täydennysrakentaminen ranta-alueilla helpottuu.

Yksi keskeinen muutos ja parannus on, että kunta voi jatkossa määrätä alueista, joilla vapaa-ajanasunnon voi muuttaa pysyväksi asunnoksi ilman poikkeuslupaa. Lisäksi olemassa olevaan asuntoon tai maaseutuyritykseen voi rakentaa talousrakennuksen helpommin. 


Oleellista on nyt, että pidetään huoli siitä, että kunnissa lain tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään, eivätkä kunnat lisäsääntele itseään kankeiksi. Tulevat kuntapäättäjät määrittävät jatkossa maankäytön ja rakentamisenohjauksen suunnan.

 

EU:n sosiaalivaliokuntien puheenjohtajien kokous Maltalla

Minulla varapuheenjohtajana oli tilaisuus päästä loppuviikosta EU-maiden sosiaalivaliokuntien puheenjohtajien kokoukseen Maltalle edustamaan Suomen Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, kun puheenjohtajamme Tuula Haatainen oli estynyt. Malta EU:n puheenjohtajamaana isännöi tänä vuonna lukuisia EU-kokouksia.

Sosiaalivaliokuntien puheenjohtajien kokouksen pääteemana oli köyhyys ja syrjäytyminen. Käytin kokouksessa puheenvuoron, jossa kerroin maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisesta perustulokokeilustamme, joka herätti mielenkiintoa kokouksen muissa osanottajissa. Nostin puheenvuorossani myös esille, että turvapaikanhakijat ovat Euroopassa uusi ihmisjoukko, jolla on korkea syrjäytymisriski. EU-maiden on huolehdittava, että myös tyurvapaikanhakijoilla on pääsy työmarkkinoille ja sosiaali- ja terveyspalveluihin ja että lapsilla on mahdollisuus koulunkäyntiin. Eurooppa ei saa sallia, että turvapaikanhakijoista tulee uusi syrjittyjen joukko.

 

Viikonloppuna

Lauantaina olen tavattavissa klo 11 Kuopion torilla ja klo 13 Kuopion raviradalla. Sunnuntaina on vuorossa Iisalmen vaalijuhla, joka alkaa klo 18. Maanantai-iltana olen vauhdittamassa kuopiolaisten vaalikampanjaa Ravintola Mainingissa Vehmersalmella.

 

Aurinkoista viikonloppua!
Hannakaisa 

 

Kirjoitan perjantaisin lyhyen kirjeen kuluneen viikon tapahtumista eduskunnassa. Viikkokirje julkaistaan aina kotisivuillani, mutta kirjeen voi saada myös sähköpostilla. Jos haluat tilata viikkokirjeen sähköpostiisi, lähetä avustajalleni viestiä (niina.riihiranta[at]eduskunta.fi), niin lisäämme sinut postituslistalle.