Vastasin haasteeseen

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry ja sen paikallisyhdistykset ovat haastaneet kansanedustajat ja kansanedustajaehdokkaat tutustumaan omaishoitajien arkeen. Kampanjan tavoitteena on ollut tehdä omaishoitajien arkea, tukemisen tarpeita, toiveita ja odotuksia tunnetuksi päättäjille ja lisätä ymmärrystä omaishoitoa kohtaan ja edistää omaishoitomyönteistä kulttuuria.

Halusin ottaa tämän haasteen vastaan vaikka koenkin, että tunnen omaishoidon ilot ja surut aika lailla hyvin oman työhistoriani kautta, olenhan saanut vanhuksiin erikoistuneena sairaanhoitajana tehdä työtä omaishoitajien ja –hoidettavien kanssa niin osastotyössä kuin kotisairaanhoitajanakin. Ollessani Puijonlaakson palvelukeskuksen osastonhoitajana osastollani oli kuusi intervalli- eli vuorohoitopaikkaa, joiden avulla omaishoitajien vapaapäiviä järjestettiin.

Kävin eilen torstaina tutustumassa iäkkääseen omaishoitoperheeseen Kuopion keskustassa. Tilanne perheessä oli melko yleinen omaishoitotilanne: iäkäs henkilö hoiti iäkästä puolisoaan. Myös omaishoitajan viesti oli tuttu: heillä asiat olivat hyvin, koska hän on ”virallinen” omaishoitaja eli on omaishoidontuen ja siihen kuuluvien tukipalvelujen piirissä.

Vierailuni aikana sain nähdä myös sydäntä lämmittävää vapaaehtoistyötä, kun vapaaehtoinen ystävä toi ulkoilureissulta omaishoidettavaa kotiin. Nämä vapaaehtoiset auttajat ovat kullanarvoisia ja heidänkin työtään pitäisi saada näkyvämmäksi. Onneksi he varmasti itse tietävät työnsä arvon ja omaisten kiitollisuus varmasti välittyy heille.

Vierailuni aikana omaishoitaja nosti kaksi parannusasiaa esille. Ensinnäkin hän toivoisi, että kaikki omaishoidontukeen oikeutetut pääsisivät järjestelmän piiriin ja koki, että omaishoidon hoitopalkkiokriteerien yhtenäistäminen koko Suomen alueella ja omaishoidontuen maksamisen siirto Kelalle olisi oikea tie. Toisena epäkohtana hän näki sen, että todellisuudessa omaishoitajalle taattu kolme vapaapäivää ei ole kuin vähän yli yksi vuorokausi, sillä ensimmäinen päivä kuluu melko pitkälle jo siinä, kun omaishoidettava viedään vuorohoitopaikkaan. Ja kolmas päivä kuluu omaishoidettavan hakuun vuorohoitopaikasta. Näiden asioiden kehittämiseen haluan sitoutua.

Tiesitkö, että

  • omaistaan auttaa yli miljoona suomalaista, heistä pääasiallisia auttajia, omaishoitajia on n. 350 000.
  • työelämässä on noin 250 000 omaistaan samanaikaisesti hoitavaa henkilöä.
  • raskaita omaishoitotilanteita, joissa hoidettava olisi laitoshoidossa ilman omaishoitoa, on n. 60 000.
  • vain noin 43 000 omaishoitajalla on omaishoitosopimus hoidettavan asuinkunnan kanssa.