Vanhusten kotihoito tarvitsee peruskunnostuksen

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) tukee lämpimästi Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon tänään 6.2. esille tuomaa ajatusta ikäihmisten kotihoidon kehittämisestä. Keskustan kuntavaalikampanjan aloitustilaisuudessa puhunut Saarikko totesi, että ikääntyneille ihmisille on kehitettävä uusia asumismuotoja kodin ja laitosmaisen asumisen väliin.

– Ympärivuorokautiseen ikäihmisten hoitoon on tulossa 0,7:n hoitajamitoitus. Sen lisäksi meidän on kehitettävä vanhusten kotihoitoa. Useimmat meistä haluavat elää kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Meidän tulee luoda erilaisia asumisen muotoja, missä tuetaan ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn säilymistä ja tuetaan muistisairaan arjen sujumista. Hyvin tärkeää on myös, että tarjolla on sosiaalista elämää, juttukaveria. Onhan yksinäisyys valitettavan laajaa ikäihmisten keskuudessa, toteaa Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajanakin toimiva Heikkinen.

Vanhusten kotihoitoa koskien Saarikko esitti puheessaan myös kotihoidon avustavien tehtävien avaamista muillekin kuin sote-koulutuksen saaneille.

– Tämä on tärkeää, sillä tänä päivänä kotihoidon hoitajien työ on äärimmäisen kiireistä. Aika, mitä hoitajalla on jokaiselle kotihoidossa olevalle, on hyvin lyhyt. Saarikon esille tuomassa Keskustan ehdotuksessa kotihoito, ulkoilu sekä muu avustava työ erotettaisiin varsinaisesta hoivatyöstä. Tästä olisi kaksinainen hyöty: koulutettujen ammattilaisten aikaa säästyisi varsinaiseen hoivatyöhön ja samalla kotihoidon vanhus saisi monipuolisemmin apua arjen turvalliseen sujumiseen ja mielekkääseen elämään, sanoo Heikkinen.