Vammaisten palveluissa huomioitava yksilön tarpeet

Keskustan Hannakaisa Heikkinen: Vammaisten palveluissa huomioitava yksilön tarpeet

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) iloitsee, että paljon kritisoitua 75 vuoden ikärajaa ei tarvitse asettaa vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin. Selvitysmies Kalle Könkkölä esittää, että ne henkilöt, jotka jo ennen korkeaa ikää tarvitsevat vammaispalvelulain mukaisia
kuljetuspalveluja, säilyttäisivät aina oikeutensa näihin kuljetuspalveluihin myös ikääntyessään.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula kuuli tänään Kalle Könkkölän selvityksen vammaispalveluiden vaihtoehtoisista säästöistä. Rehula totesi, että nämä ehdotukset ovat hyvä pohja vammaislainsäädännön
uudistuksen jatkotyölle.

– Iso kiitos selvityksen tehneelle Kalle Könkkölälle! Emme halua tehdä vammaisten vanhusten liikkumista ja elämää entistä hankalammaksi. Hallituksen linjaamat sinänsä välttämättömät säästölinjaukset talouden tasapainottamiseksi ovat haastavia toteuttaa ja siksi on tärkeää, että valmistelutyössä käytetään parasta mahdollista asiantuntemusta, toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan
varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen.

– Vammaisten tarpeet eivät muutu tai pienene iän myötä. Sen sijaan heillä on usein vaativampia tarpeita kuin muilla ikäisillään. Palveluiden tarpeessa voidaan tehdä harkintaa mutta rajaus tiettyyn ikään ei ole toivottavaa, Heikkinen
jatkaa.