Valinnanvapauden pitää olla renki, ei isäntä

Sote-uudistuksesta on tullut tahattomasti uutisten kestoaihe. Hallitukset ovat vuorollaan yrittäneet uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita: Kataisen ja Stubbin hallitukset epäonnistuivat tehtävässään löytää toimiva uudistamisen tapa, joten sote-uudistus siirtyi Sipilän hallituksen työlistalle. Hallitus tarttuikin kunnianhimoiseen tehtävään. Viivästyksiin ei kansalaisten edun vuoksi ole enää varaa.

 

Sote-uudistuksen tarpeellisuudesta vallitsee laaja yhteisymmärrys. Huoltosuhteemme vinoutuu väestön ikääntymisen myötä ja moni kunta kipuilee kykynsä kanssa järjestää asukkailleen riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tarvitsemme yhdenvertaiset palvelut ja samalla hoitoon pääsyä tulee helpottaa sekä kustannusten kasvua hillitä.

 

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapautta osaksi sote-uudistusta. Ei ole salaisuus, että valinnanvapaus on ollut erityisesti Kokoomukselle tärkeä uudistuksen ulottuvuus. Valinnanvapauden toteuttamisen välineiksi on tarkemmassa valmistelussa valittu sote-keskukset, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti.

 

Valinnanvapauden toteuttamisen tavaksi on valikoitunut asiakasseteli, jonka julkinen taho, eli maakunnan liikelaitos myöntäisi. Palveluiden saamisen tulee valinnanvapauden jälkeenkin perustua aina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ammattitaitoiseen arviointiin.

 

Valinnanvapauden tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, sen myötä pyritään laadukkaampiin sote-palveluihin ja asiakkaan nopeampaan pääsyyn niiden piiriin. Asiakasseteli on myös hyvä väline lisätä pien- ja yksinyrittäjien työllisyyttä.

 

Valinnanvapaudessa on pelkistetysti kyse asiakkaan oikeudesta valita itselleen sopiva sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, palveluyksikkö ja ammattihenkilö. Rajoitetussa määrin asiakkaan valinnanvapaus on jo voimassa nyt, esimerkiksi moni vanhus tai vammainen voi valita kotiapu-, siivous- tai kuntoutuspalveluja palvelusetelin avulla.

 

Oikein käytettynä asiakasseteli on oiva työkalu. Asiakasseteliin sisältyy kuitenkin merkittäviä riskejä. Käytön on oltava hallittua, liian laaja asiakassetelin käyttö esimerkiksi erikoissairaanhoidossa voi pirstoa toimivan julkisen erikoissairaanhoidon kokonaisuuden. Alun perin oli linjattu, että asiakasseteli tulisi vain perusterveydenhuoltoon, nyt on haluja setelin käytön laajentamiseksi myös erikoissairaanhoidon puolelle.

 

Julkisen sektorin ja maakunnan liikelaitoksen on oltava asiakassetelin isäntä, asiakasseteli itse on vaan renki.  On oltava niin, että asiakassetelin myöntävän ja maksavan tahon eli maakunnan, pitää pystyä hallitsemaan ja suunnittelemaan talouttaan. Asiakassetelistä ja valinnanvapaudesta ei saa tehdä sote-uudistuksen itsetarkoitusta ja päämäärää, niiden on pysyttävä ainoastaan työvälineenä parempien terveyspalveluiden saavuttamiseksi.

 

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät päättivät hyväksyä lain lähettämisen lausuntokierrokselle. Keskustan eduskuntaryhmä halusi omassa päätöksessään korostaa, että lausuntokierroksen tuottamat palautteet tulee ottaa huomioon. Lausuntokierroksen on siis oltava aito ja lakiesitystä on tarvittaessa korjattava saatavan palautteen perusteella. Lausuntokierroksen näkemykset ratkaisevat valinnanvapauden suunnan.

 

Hannakaisa Heikkinen

Kansanedustaja (kesk.)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

 

 

Kolumni Iisalmen Sanomissa 27.10 2017