Vahvoja järjestöjä tarvitaan jatkossakin

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen etenee. Uudistus oli alkukesästä perustuslakivaliokunnan arvioitavana, joka huolellisesti tehdyssä lausunnossaan näki ongelmia muun muassa valinnanvapauslain velvoittamisessa yhtiöittämisessä sekä valinnanvapauden aikataulutuksessa. Valiokunnan vaatimuksesta valinnanvapauslaki palautetaan valtioneuvoston käsittelyyn.

Huomionarvoista on, että valiokunta ei nähnyt ongelmallisena palveluiden järjestämistä maakunnallisesti. Kunnat eivät enää yksin selviä velvoitteistaan ja maakuntapohjainen järjestelmä tuo tarvittavaa leveyttä palveluiden järjestämiseen. Perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan tärkeänä, että sote-uudistus saadaan esitetyin muutoksin toteutettua. Vuosien ja useiden hallituskokoonpanojen tuloksettoman yrittämisen jälkeen alusta aloittamiseen ei oikein enää ole varaa. Hallitus on sitoutunut valiokunnan edellyttämiin muutoksiin. Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulo siirtyy vuodella, vuoteen 2020. Tämä aikalisä tarvitaan, jotta uudistus ja esitetyt muutokset saadaan huolella tehtyä.

Hallituksen päätös siirtää sote-uudistuksen voimaantuloa oli viisas. Siirron myötä uudistuksen valmisteluun tulee tarpeellista työrauhaa ja lisäaikaa. Olen luottavainen, me saamme uudistuksen myötä entistä paremmat ja asiakaslähtöisemmät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Tiedän, että järjestösektorilla sote-uudistusta on seurattu ristiriitaisin mielin, sillä järjestöjen rooli uudistuksessa on pitkään näyttäytynyt epäselvänä. Hallitus linjasi keväällä, että sote-järjestämislakiin lisätään maakuntien yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa. Järjestöt on otettava keskeisesti mukaan, kun maakunnat suunnittelevat tavoitteitaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Järjestöjen toiminnan ja vertaistuen olisi hyvä tulla näkyviin myös maakunnan lakisääteisissä toimintastrategioissa.

Järjestöjen tarjoama tuki ja apu on tunnistettava ja järjestöjen palveluiden on liityttävä saumattomana osana palveluketjuihin. Ei voi olla niin, että esimerkiksi munuais- tai maksasairauteen sairastuneen pitäisi sairastumisen myllerryksessä käyttää omia voimavarojaan vertaistuen etsimiseen.

Julkinen sektori nojaa järjestöjen erityisosaamiseen ja valtavaan tietopääomaan. Myös munuais- ja maksaliitto tarjoaa tärkeää vertaistukea, edunvalvontaa, toimintaa ja tietoa sairastuneiden tueksi. Tällä on arvo jatkossakin.”

Kirjoitus Munuais- ja maksaliiton Elinehto-lehden 3/17 Valittu vaikuttaja-palstalla.