Työkyvyn ylläpito nostettava keskiöön koronakriisin vaikutuksia pehmennettäessä

Koronaepidemia on koetellut viime kuukaudet monin tavoin niin henkistä kuin fyysistä kestävyyttä. Uutisista olemme voineet nähdä ja lukea, miten korona hiipii hyvinvointiimme paitsi suoraan sairastumisten kautta, vielä suuremmin välillisiltä vaikutuksiltaan. Sosiaali- ja terveyspuolella varautuminen viruksen tuloon on aiheuttanut lyhyellä aikavälillä suuria muutoksia ihmisten työnkuviin ja toiminnan sisältöön – ja ennen kaikkea kansalaisten palveluihin.

Koronaviruksen äkilliseen tuloon vastaaminen ympäri Suomen lähti ymmärrettävästi liikkeelle ensin kiireellisen sairaanhoidon ja tehohoidon varmistamisen näkökulmasta. Kun viruksen eteneminen saatiin kuitenkin tehokkailla rajoitustoimilla nopeasti lähes pysäytettyä, nähdään pikkuhiljaa sen vaikutukset, miten esimerkiksi moni kunta vähensi huomattavasti toimintakykyä ylläpitäviä ja kuntouttavia palveluja. Kun uimahallit ovat kiinni, fysioterapiakäynnit jäissä, ikäihmiset kotonaan ja kuntouttavaa henkilökuntaa on siirretty perustyöstään varmuuden vuoksi sairaanhoitoon, monen toimintakyky on vaarassa heikentyä ja perussairaus jäädä hoitamatta.

Samaan aikaan nopeat muutokset ja työkuorman kasvu kriittisillä aloilla kuormittavat monia työntekijöitä. Esimerkiksi sosiaalihuollon työntekijät näkevät hoitamattoman palvelutarpeen kasvun, ja ennustavat syksylle pahoinvoinnin ja työkuorman lisääntymistä. Opetusalalla opettajat siirtyivät nopeasti etäopetukseen, ja nyt toukokuussa oli monenlaisia varotoimia vaativa siirtyminen lähiopetukseen. Syksystä emme vielä edes tiedä. Epävarmuus on omiaan lisäämään paitsi työmäärää, myös henkistä kuormitusta.

Mikä näitä kaikkia edellä mainittuja asioita sitten yhdistää? Se on työ- ja toimintakyky. Nyt jos koskaan on aika kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi niin hoito- kuin opetusalalla työskentelevät ovat työkykyisiä myös syksyn koittaessa ja siitä eteenpäin. Myös muilla kriittisillä aloilla, kuten vaikkapa sosiaalitoimessa tai poliisin tehtävissä työskentelevät ovat erityisen kovilla. Talousvaikeudet koettelevat puolestaan lukuisten yrittäjien jaksamista ja pärjäämistä.

Vanhenevassa Suomessa meillä ei ole varaa menettää työikäisten työpanosta uupumisen vuoksi. Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet olivat kääntyneet huolestuttavasti kasvuun jo ennen koronan tuloa. Näenkin, että nyt jos koskaan on paikka investoida työkykyyn ja sitä kautta kestävään hyvinvointiin ja talouden rattaiden pyörimiseen.

Toivon ja ehdotan, että hallitus nostaa työkykyasiat merkittävään rooliin ja päättää konkreettisista toimista seuraavassa lisätalousarviossa ja varautuessaan koronasta aiheutuvan kriisin vaikutusten vähentämiseen. Yhtenä painopisteenä toimissa voisi olla erillinen työkykyhanke kohdennettuna juuri koronan takia kovilla oleville aloille ja työntekijöille.

 

Kolumni on julkaistu 20.5.2020 Kiuruvesi-lehdessä.