Sote-valiokunnan keskustalaiset: Omaishoidontuki ei saa leikata vanhempainpäivärahaa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustajäsenet Hannakaisa Heikkinen, Niilo Keränen, Pekka Puska, Martti Talja ja Ulla Parviainen vaativat, ettei omaishoidon tuki saa vaikuttaa alentavasti vanhempainrahan määrään.

Tavallisesti vanhempainrahan suuruus perustuu verotuksessa todettuihin työtuloihin ja mikäli vanhempainrahakaudella tekee ansiotyötä, on vanhempainraha maksettu vähimmäisrahan suuruisena.

Kelan tuoreen ohjeistuksen mukaan omaishoito on tulkittu ansiotyöksi. Tämä on tarkoittanut sitä, että esimerkiksi vammaisen lapsen omaishoitajalla omaishoito pudottaa päivärahan minimitasolle, joka on 23,73 euroa päivässä.

Kansanedustajat esittävät kirjallisessa kysymyksessään, että sosiaali- ja terveysministeriö etsii ratkaisun, jolla tuetaan perheitä, joissa yhdistyy samanaikaisesti omaishoito ja vauva-arki.

-Nykyisellä Kelan tulkinnalla ajetaan tilanne siihen, että omaishoitaja saa ansiosidonnaista vanhempainrahaa, jos hän laittaa vaikeasti vammaisen lapsen laitoshoitoon. Jos hän sen sijaan hoitaa vauvaa ja vammaista lastaan kotonaan, hän saa omaishoidontuen ja minimipäivärahan. Tämä ei ole oikein, eikä tämä ole myöskään yhteiskunnan etu, kansanedustajat painottavat.

Omaishoitajat ovat yhteiskunnassa monella tapaa haavoittuvassa asemassa. Vain pieni osa omaishoitajista saa omaishoidontukea ja he ovat juuri niitä, joiden sidonnaisuus hoidettaviin on suurin, eli heidän oma valinnanvara omaishoitajuuden ja ansiotyön välillä on heikko.

-Nykyisellä Kelan tulkinnalla he kuitenkin saisivat sen pienimmän äitiyspäivärahan. Tässä on suuri ristiriita omaishoitotyön sitovuuden ja siitä aiheutuvan negatiivisen taloudellisen vaikutuksen kesken. Kelan tulkinta omaishoidontuen katsomisesta ansiotuloksi ei ole perheiden kokonaistarpeesta lähtevä, eikä tulkinta vastaa lainsäätäjän tarkoitusta, kansanedustajat toteavat.

-Olemme saaneet Kelan uudesta tulkinnasta perheiltä paljon palautetta. On selvää, että omaishoidontuen tulisi parantaa perheen taloutta, ei heikentää sitä. Kenenkään ei pitäisi joutua valitsemaan omaishoidontuen ja etuuksien välillä, edustajat korostavat.

 

Hallitus vastaa kirjalliseen kysymykseen 21 päivän kuluessa.

Lisätietoja

Hannakaisa Heikkinen p. 050 512 2886