Sote-valiokunnan hallituspuolueiden vastuuedustajat: Eläkeläisen taloudellisen aseman arvio jatkossa osaksi budjettiesitystä

Sote-valiokunnan hallituspuolueiden vastuukansanedustajat Hannakaisa Heikkinen (Kesk), Arja Juvonen (PS) ja Sari Sarkomaa (Kok) esittävät, että Sipilän hallitus tekisi kokonaisarvion eläkeläisten taloudellisesta tilanteesta ja sisällyttäisi jatkossa valtion budjettiin arvion sen vaikutuksista eläkkeensaajiin ja lapsiperheisiin.

 

Sipilän hallitus on vahvistanut sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeella ikääntyneiden hyvinvointia ja parantanut hoivaa. Tämän vuoden alusta eläkeläisten verotusta kevennettiin. Työtä ikääntyneiden hyvän hoivan ja eläkeläisköyhyyden poistamisen eteen on jatkettava määrätietoisesti. Eläkeläisen ostovoimaa on turvattava erilaisin keinoin.

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen muistuttaa, että Sipilän hallitus on korottanut Matti Vanhasen hallituksen aikana luotua takuueläkettä vuoden 2016 alusta reilulla kahdellakymmenellä eurolla sekä korottanut omais- ja perhehoitajien minimipalkkioita ja parantanut heidän tukipalveluita ja oikeuttaan vapaapäiviin.

 

Kansanedustajat esittävät, että Sipilän hallitus uudistaisi erityisesti valtion talousarvion vaikutusarviointia. Ensi vuoden budjetin valmistelussa voitaisiin arvioida eläkeläisten ostovoimaa ja sen kehittymistä.

 

–  Yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat eri tavoin eri ihmisiin. Tästä syystä olisi tärkeää, että valtion talousarvioon dokumentoitaisiin talouden sopeutustoimien ja uudistusten yhteisvaikutukset eri väestöryhmien toimeentuloon ja hyvinvointiin. Eläkeläiset ovat tässä olennainen ryhmä, alleviivaa kansanedustaja Sari Sarkomaa.

 

Sipilän hallitusohjelmassa on luvattu kehittää lapsivaikutusten arviointia. Päätöksenteossa on tärkeää arvioida nykyisen pääluokkiin, lukuihin ja momentteihin perustustuvan tarkastelun rinnalla sitä, mitä budjettiesitys merkitsee esimerkiksi lapsiperheiden ja ikäihmisten arjessa.

 

– Tämä tärkeä avaus osaltaan mahdollistaa keskittymisen oikeisiin asioihin myös eduskunnassa, joka säätää lait ja päättää valtion talousarviosta. Vaikutusten arvioinnit ovat erityisen tärkeitä varsinkin aikana, jolloin joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä ja työn alla on useita yhteiskunnallisesti merkittäviä uudistuksia, kansanedustaja Arja Juvonen toteaa.

 

Lisätietoja:

Hannakaisa Heikkinen 050 512 2886

Arja Juvonen 050 531 1108

Sari Sarkomaa 050 511 3033