Sote-palvelujenoltava myös tulevaisuudessa julkisen vallan vastuulla

Kannanotto 15.3.2016
Tiedotusvälineille
Julkaistavissa heti
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen valinnanvapausraportista:
Sote-palvelujen oltava myös tulevaisuudessa julkisen vallan vastuulla
Työryhmän raportti on yksi keskustelunavaus haettaessa ratkaisua valinnanvapauden toteuttamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Keskustan kanta on, että vastuun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on myös tulevaisuudessa oltava julkisella vallalla. Pienet hoito- ja hoiva-alan yritykset täydentävät palveluja. Valinnanvapaus ei saa johtaa muutaman suuren kansainvälisen yrityksen hallitsemiin markkinoihin.
Valinnanvapauden on tuettava sote-uudistuksen tavoitteita eli palvelujen turvaamista koko Suomessa, nopeampaa lääkärille pääsyä, raja-aitojen poistamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön parantamista sekä kustannusten kasvun hillitsemistä. Jatkovalmistelussa on haettava ratkaisu siihen, miten valinnanvapaus mahdollistetaan muuallakin kuin vain suurissa kaupungeissa.
Työryhmän esitys matkakustannusten ja niiden korvausten siirtämistä osittain maakuntien vastuulle on erinomainen esitys. Tämä voi kannustaa matkojen yhdistämiseen ja palveluketjujen ja -tapojen järkevöittämiseen sekä lähipalvelujen säilyttämiseen.
Lisätietoja: kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen,
puhelin 050 512 2886

– See more at: http://www.hannakaisaheikkinen.fi/sote-palvelujen-oltava-myos-tulevaisuudessa-julkisen-vallan-vastuulla#sthash.CS5sA2a8.dpuf