Sopimusyhteiskunnan on uudistuttava

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan keskustalaiset jäsenet, kansanedustajat Martti Talja, Pertti Hakanen, Hannakaisa Heikkinen, Niilo Keränen ja Eerikki Viljanen


Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola piti keskiviikkona poikkeuksellisen puheenvuoron järjestönsä edustajiston kokouksessa.

Palola patisti työmarkkinajärjestöjä palaamaan neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta. Lisäksi hän totesi ammattiyhdistysliikkeen menettäneen kyvyn tehdä aloitteita, uudistaa työelämää ja yhteiskuntaa ja uudistua itse.

Palola on kahdella tapaa asian ytimessä.

Ensinnäkin, sopiminen on suomalainen tapa toimia ja Suomen vahvuus myös tulevaisuudessa. Viime kuukaudet ovat kuitenkin osoittaneet, että vanha tapa ei enää toimi. Siksi sopimusyhteiskunnan on uudistuttava.

Työllisyyden parantamiseksi työelämään ja työmarkkinoille tarvitaan lisää joustoja, mutta samalla on pidettävä huoli työntekijöiden riittävästä turvasta. Työmarkkinajärjestöjen neuvottelemalla yhteiskuntasopimuksella voitaisiin saavuttaa nämä molemmat. Yhteiskuntasopimus edustaisi uutta sopimisen tapaa Suomessa.

Suomi tarvitsee pitkälle ulottuvan maltillisen palkkalinjan, euron oloihin sopivan tulevaisuuden palkkamallin ja lisää ala- ja yrityskohtaisia joustoja.

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on lisättävä määrätietoisesti, jotta nykyiset työpaikat voidaan turvata ja ennen kaikkea luoda uusia työpaikkoja. Uudistus ei saa juuttua kolmikantaiseen työryhmään. Valmistelussa joudutaan vääjäämättä päivittämään myös työehtosopimusten yleissitovuuden käsitettä.

Keskustassa pidämme Palolan tavoin tärkeänä sitä, että tavoitteena on oltava työurien pidentäminen. Silloin työelämässä on huolehdittava osaamisesta, hyvästä johtamisesta, tasa-arvoisista mahdollisuuksista sekä työntekijöiden jaksamisesta ja laajemmasta hyvinvoinnista.

Toiseksi, ammattiyhdistysliikkeen mutta myös työnantajien puolella on syytä itsetutkiskeluun Palolan kannanoton mukaisesti. Erityinen peiliin katsomisen paikka on EK:ssa ja AKT:ssa. Selkävoittoa tavoittelevilla yksipuolisilla toimilla ei saada aikaan ratkaisuja, jotka tässä poikkeuksellisen vakavassa tilanteessa olisivat työntekijän, työnantajan saati Suomen etu.

Työmarkkinajärjestöillä on nyt mahdollisuus lunastaa tulevaisuuden olemassaolonsa neuvottelemalla ja sopimalla ratkaisuista, joissa jokainen joutuu luopumaan jostain, mutta josta kaikki, etenkin maamme lähes puoli miljoonaa työtöntä lopulta hyötyvät.


Lisätietoja: valiokuntaryhmän vastaava, kansanedustaja Martti Talja, puhelin 050 511 3094