Sikarutto uhkaa suomalaista vientiä

Suomalainen liha on tunnettu puhtaudestaan, se on sekä tauti- että lääkejäämävapaata. Tämä hieno vientivaltti on kuitenkin nyt uhan alla. Afrikkalainen sikarutto on levinnyt viimeisen kahden vuoden aikana koko Baltiaan ja laajoille aloille

Venäjälle ja se uhkaa suomalaisia sikataloutta. Tauti tarttuu erittäin herkästi sikoihin mutta ei ole ihmisille vaarallinen. Se kuitenkin leviää myös ihmisten avustuksella muun muassa ajoneuvojen, metsästyskoirien ja kuumentamattomien
sianlihasta valmistettujen eineksien välityksellä.

Sianlihan tuotannon ja viennin kannalta taudin leviäminen on suuri uhka. Tautiin ei ole hoitoa vaan sen tarttuessa yhteenkin sikaan, joudutaan koko sikalan kaikki eläimet lopettamaan ja tuotantotilat saneeraamaan. Kyseessä on siis suuri tappioriski siantuottajille. Kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan sianlihan tuottajien ongelmasta vaan koko Suomen ja suomalaisten on otettava ongelma tosissaan. Taudin leviäminen uhkaa Suomen mainetta puhtaana lihantuottajamaana ja siten lihan vientiä ja Suomen vihdoin kasvun suunnalla olevaa taloutta. Taudin leviäminen Suomeen aiheuttaa arvioiden mukaan jopa 100 miljoonan euron vahingot ja käytännössä lopettaa alkuunsa orastavan sianlihan viennin Kiinaan.

Koska kyse on herkästi leviävästä taudista, meidän kaikkien tulee osallistua sen leviämisen ehkäisemiseen. Sikarutto leviää esimerkiksi villisikojen kautta ja siksi villisian metsästämisreissut tautiriskialueille tulee lopettaa. Villisianlihan ja muiden tuotteiden tuonti Suomeen on kiellettyä. Tautia ei ole toistaiseksi kertaakaan havaittu Suomessa ja meidän tulisi varmistaa, että näin on myös jatkossa. Sikaloissa on jo käytössä tehokkaat tautisulut ja muut ehkäisymenetelmät mutta lopulta nekään eivät pidä, jos tauti päätyy Suomeen. Virosta käy Suomessa noin 100 000 ihmistä töissä ja suomalaiset tekevät sinne puoli miljoonaa matkaa kuukaudessa. Jokaisen tautiriskialueille matkustavan tulee tietää ja kantaa vastuunsa.

Hannakaisa Heikkinen
TtM, maatalousyrittäjä
kansanedustaja (kesk.)
Kiuruvesi