Puolueiden kerrottava kantansa kotihoidontukeen ennen vaaleja

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan,miten perhevapaita Suomessa uudistetaan. SDP ja kokoomus sekä vihreät taustavoimineen näyttävät kaavailevan kotihoidontuen romuttamista. Ne tekisivät uudistuksen työelämän ehdoilla.

Keskustan näkemys on toinen. Me edellytämme, että perhevapaauudistus on tehtävä lasten ja perheiden ehdoilla. Maamme alhainen syntyvyys korostaa tätä tarvetta.

Perhevapaita ei saa heikentää. Päinvastoin, uudistuksen on oltava perheille aito parannus. Tärkeintä on lapsen oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa.

Kun yli 2 500 perheeltä kysyttiin perhebarometrissä, mitä he toivovat, kävi selväksi, että perheet kaipaavat lisää joustavuutta työn ja perheen yhteensovittamiseen, perhetukiin ja -vapaisiin. Suomalaiset toivovat, että perheet saavat itse päättää joustavasti perhevapaiden käytöstä.

Perheillä on oltava aito valinnanmahdollisuus lastenhoidossa oman elämäntilanteensa mukaan. Siihen kuuluu kotihoidontuki, joka on turvattava nykyisellään. Keskusta ei anna tästä periksi.

Valtaosa kaikkien puolueiden eduskuntavaaliehdokkaista kannattaa kotihoidontuen säilyttämistä (Uutissuomalainen). Kuitenkaan pääosa puolueista ei jaa perheiden ja keskustan näkemystä, vaan ne haluavat kiintiöittää perhevapaita voimakkaammin ja lyhentää niiden kokonaiskestoa.

Isien osuutta perhevapaiden käyttäjinä pitää kasvattaa, mutta se ei saa lyhentää äitien käytettävissä olevaa osuutta. Tasa-arvoa lisää työelämä, joka kannustaa myös isiä vapaiden käyttöön ja hoitovastuuseen.

Mitkään laskelmat eivät ole osoittaneet perhevapaauudistuksella saavutettavan merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Työllisyysvaikutusten saaminen edellyttäisi tuntuvia leikkauksia perhevapaaetuuksiin. Tämä tarkoittaisi samalla mittavia varhaiskasvatuksen lisäkustannuksia.

Puolueilta on kysyttävä, keneltä ne aikovat leikata: äideiltä, isiltä vai kummaltakin? Suomalaisilla vanhemmilla on oikeus tietää tämä ennen eduskuntavaaleja.

 

 

Mielipidekirjoitus Maaseudun tulevaisuudessa 1.4.2019.