Poliisien resurssit ovat kasvaneet tällä hallituskaudella

Poliisien läsnäolo tuo turvaa ja riittävät resurssit mahdollistavat avun saannin ripeästi hätätilanteissa. Siksi julkisuudessa käyty keskustelu poliisitoimen rahoituksen riittävyydestä on ymmärrettävästi herättänyt ihmisissä huolta. Poliisien riittävien resurssien turvaaminen koko Suomessa on keskustan tärkeimpiä tavoitteita. Siksi myös hallitusohjelmassa on todettu, että poliisin läsnäolosta haja-asutusalueilla ja maaseudulla on pidettävä erityistä huolta.

 

Hallitusohjelmassa onkin sovittu poliisien määrän tuntuvasta nostosta ja näin on myös tehty. Tästä syystä ihmettelen Kokoomuksen johdolla käytävää keskustelua poliisien resurssien leikkaamisesta, sillä poliisien määrä laski voimakkaasti nimenomaan kokoomusjohtoisten hallitusten valtakaudella 2010-luvun alkupuoliskolla. Kun Kataisen hallituksen alkuvuonna 2011 poliiseja oli 7653, oli poliiseja jäljellä vuonna 2017 enää 7149.

 

Nyt olemme saaneet poliisien määrän kasvuun. Vuonna 2021 poliisien määrä on suurin aikoihin, noin 7450 poliisia. Tällä vaalikaudella tavoitteemme on saavuttaa 7500 poliisin taso. Poliisien määrärahojen korottaminen on ollut nykyiseltä hallitukselta arvovalinta.  Valtiovarainministeriö ehdottaa poliisitoimeen ensi vuodelle 41 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Tämä lisäksi poliiseille on myönnetty lisäresurssia lisätalousarvioissa kymmenien miljoonien kertapanostuksien myötä, joiden avulla on muu muassa uudistettu poliisin kalustoa.

 

Suunta poliisin rahoituksessa on kääntynyt. Vaikka hallitus onkin nostanut talousarvioissaan poliisin rahoitusta noin 40 miljoonalla eurolla vuodessa, pyytää poliisijohto nyt toista noin 40 miljoonan euron pysyvää lisäystä. Tälle perusteeksi on esitetty erilaisten kulujen ja menojen kasvua. Poliisijohdon näkökulma on syytä käydä tarkasti läpi. Syytä on käydä läpi myös se, miten myönnettyä lisärahoitusta on tähän mennessä käytetty.

 

Ihmisten turvallisuudentunteella leikkiminen ei ole hyväksyttävää. Siksi asian selvittäminen on tärkeää ja virheelliset väitteet on syytä oikoa. Keskustan puheenjohtaja Saarikko tiivisti asian Helsingin Sanomille 25.8 todeten, että valmius määrärahan korottamiseen on. Yhteisenä tavoitteena meillä kaikilla on se, että jatkossa yhä useammalla poliisiasemalla palaa valot.

 

Kirjoitus on julkaistu Savon-Sanomissa 8.9.2021.