Pelkkä turvallisuuden tunne ei riitä

Koti on suomalaisille läheinen asia ja omistusasuminen suosittua – useimmille meistä koti on tärkein hankinta, joka tehdään järjellä ja sydämellä. Kodissa asutaan ja eletään elämää, joka jättää ihmiseen jälkensä: on tulevaisuutta, toivoa ja tavoitteita, lopulta myös muistoja. Ihmiselämä etenee nopeasti ja ikä luo omat vaatimuksensa asumiseen.

Nykyään omassa kodissa asutaan entistä pidempään ja tavoitteena on, että yhä useampi voisi elää kotonaan mahdollisimman pitkään. Tämä edellyttää, että koti ja ympäristö tukevat iäkkäänä kotona asumista. Jo uusia koteja suunniteltaessa tulisi painottaa perusesteettömyyttä, jolloin tilat olisivat muunneltavissa joustavasti ja käyttötarpeen mukaan yksilöllisissä tilanteissa.

Usein asumista kotona lähestytään mahdollisesti tarvittavan hoidon näkökulmasta. Tietenkin ikä usein lisää hoivan tarvetta, mutta kotona asumista tulisi tarkastella laajemmin. Esimerkiksi palveluinnovaatioilla, jotka tukevat kotona asumista on kysyntää ja niitä pitäisi kehittää esimerkiksi kiinteistönhuollon saralla. Harvaan asutuilla alueilla on usein paljon ikääntyneitä ja tarve heidän tarvitsemiensa palveluiden lisäämiselle on suuri.

Tulevaisuudessa teknologian kehitys tuo ratkaisuja ikääntyneiden asumisen tueksi. Esimerkiksi etäyhteyksillä toteutetut yhteydenotot vaikuttavat sosiaalisten suhteiden ylläpitoon ja kotipalveluiden saatavuuteen sekä sujuvoittavat vuorovaikutusta hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä. Kehittyvät hyvinvointi-, kiinteistö- ja älyteknologiat tarjoavat monipuolisesti ratkaisuja tukemaan vanhusajan kotona asumista.

Teknologiset ratkaisut voivat lisätä vanhusten turvallisuutta, kun keittolevy sammuu käytön jälkeen itsekseen. Turvarannekkeen käyttö voi luoda yksinasuvalle turvallisuudentunnetta ja teknologia tukea omatoimisuutta ja toimintakykyä, kun ostoslistat tehdään digitaalisesti tai muistia harjoitetaan pelien avulla. Edes viikoittaisesta lauantai-saunasta ei tarvitse välttämättä luopua, jos paineilmalla toimivat saunanlauteet nostavat kylpijän lämpimään. Innovaatiot voivat edistää elämän pysymistä mielekkäänä.

Ikääntyneiden määrän nopeasti kasvaessa uusille innovaatioille on valtava tarve. Yhdyskuntasuunnittelulla voidaan tukea ikääntyvien kotona asumista, mutta kaupallisille ratkaisuille on kysyntää. Asumisen innovaatiot ovat kasvava ala, jolta on syytä odottaa paljon. Yksi suurimmista haasteista ovatkin arvot ja asenteet. Haluammeko kehittää teknologisia ratkaisuja niin, että ne aidosti ja arvokkaasti tukevat ikäihmisten toimintakykyä ja lisäävät turvallisuutta? Miten onnistumme vanhussektorin toimijoina, omaisina ja päättäjinä viemään kehitystä hallitusti ja samalla riittävän nopeasti oikeaan suuntaan?

Hannakaisa Heikkinen
Vanhustyön Keskusliiton puheenjohtaja
Kansanedustaja (kesk)

Teksti on pääkirjoitus Vanhustyö-lehdessä 6.9.2019.