Palvelujärjestelmät on saatava tukemaan terveyttä

Sote-uudistuksen yksi tärkeimpiä tavoitteita on päästä kohti ennaltaehkäisevämpää terveydenhoitoa, jossa ongelmiin puututaan ajoissa – tai mieluiten toimintakyvyn aleneminen ehkäistään jo ennen varsinaista ”ongelmaa”. Näin toimien elämä on inhimillisempää ja samalla säästetään yhteiskunnan resursseja huomattavasti sekä terveydenhoidossa että muilla aloilla. Tällä hetkellä olemme kuitenkin pattitilanteessa, jossa sairauksien hoitoon uppoavien resurssien jälkeen ei jää rahaa panostaa terveyden tukemiseen.

 

Osmo Soininvaara luovutti sosiaali- ja terveysministeri Mattilalle (ps) ja perhe- ja peruspalveluministeri Rehulalle (kesk) raporttinsa siitä, miten ministeriön hallinnonalan laitokset tukisivat nykyistä paremmin sote-uudistusta. Raportissaan hän muun muassa esitti, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimintaa kehitettäisiin paremmin palvelemaan sote-uudistusta ja päätöksentekoa sosiaali-ja terveysministeriössä.

 

Tarvitsemme tutkittua tietoa terveydenedistämisestä, että meillä olisi parhaat mahdollisuudet parantaa suomalaisten hyvinvointia. Edessä olevat uudistukset tulee perustaa tietoon sekä arvoihin ja THL voi jatkossa kehittyä tarjoamaan tarvittavaa tietoa entistä enemmän. Oikein kohdistettu tutkimustieto voi antaa meille hyviä eväitä siitä, miten parhaiten kehitämme terveydenedistämistä.

 

Sosiaali- ja terveysmenot kasvavat Suomessa jatkuvasti ja tarvitsemme selkeitä muutoksia voidaksemme jatkossakin pitää huolta jokaisesta suomalaisesta. Kehitys- ja tutkimustoiminnassa täytyy siis näkyä myös talouden näkökulma. Menoleikkaukset eivät automaattisesti johda säästöihin, vaan meillä täytyy olla tutkittua, luotettavaa tietoa päätösten tueksi. Soininvaaran esitys vahvemmasta talousosaamisesta THL:n tutkimustyössä on siksi kannatettava.

 

Eripuolilta Suomea löytyy toimivia ratkaisuja terveyden edistämisestä käytännön työssä. Hyvät käytännöt eivät kuitenkaan leviä helposti, eikä niiden taloudellisia vaikutuksia ole tutkittu. Kunta päättäjien tueksi on saatavaa tutkittua tietoa terveyttä edistävien toimien taloudellisista vaikutuksista, jotta niiden käyttöönotto olisi helpommin perusteltavissa. Hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta vähentävä politiikka on parasta julkisen talouden kestävyysvajeen hoitoa.