Osaajia odotetaan

Erityisosaajia on houkuteltu ulkomailta Suomeen jo pitkään. Esimerkiksi ohjelmistoalan huippuosaajista käydään kiivasta kansainvälistä kilpailua. Alan osaajat ovat hyvin liikkuvia ja hyvä esimerkki paikkariippumattomasta työskentelystä. Korona-aika on kirvoittanut tarinoita Kalifornian Piilaakson työntekijöistä, jotka ovat muuttaneet Suomen harvaan asutulle maaseudulle hyvien tietoliikenneyhteyksien päähän työskentelemään ja nauttimaan luonnonrauhasta. Suomella on kilpailussa käsi täynnä valtteja. Merkittävää on, miten kortit pelataan.

Huippuosaajia täytyy jatkossakin Suomeen saada. Kuitenkin suurin osa Suomeen työperäisesti maahanmuuttavista työskentelee suorittavissa tehtävissä. Suomessa vallitsee eri aloilla työvoimapula, joka haittaa yritysten kasvumahdollisuuksia ja investointikykyä. Erityisesti Suomessa on pula ammattitaitoisesta työvoimasta eli koulutettua ja kokenutta työvoimaa ei riitä yritysten tarpeisiin. Sen vuoksi työntekijöitä pitäisi saada Suomeen muualta.

Viime vaalikaudella pääministeri Sipilän johdolla käynnistettiin Talent Boost -toimenpideohjelma, jota on tällä kaudella laajennettu erityisosaajista laajemmin työvoiman maahanmuuttoon. Osaavan työvoiman maahanmuuttoa on helpotettu lainsäädäntöä, viranomaismenettelyjä ja järjestelmiä kehittämällä. Hallituksen tavoitteena on lyhentää työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikoja kuukauteen. Pitkät käsittelyajat vaikuttavat siihen, että osaajat voivat valita jonkin toisen maan työskentelypaikakseen. Työvoimasta kun on pulaa toisaallakin.

Toissaviikolla päättyneessä hallituksen puoliväliriihessä hallitus linjasi työllisyystoimista. Työperäistä maahanmuuttoa on tarkoitus vähintään kaksinkertaistaa nykytasosta vuoteen 2030 mennessä. Kehitys on hyvä, koska Suomessa on pula esimerkiksi sairaanhoitajista, hitsaajista, rakennusinsinööreistä ja sovelluskehittäjistä. Työvoiman tarve ei ole vain joillain aloilla vaan hyvin monipuolisesti.

Väistämättä jotkut suomalaiset joutuvat kilpailemaan samoista työpaikoista ulkomailta työn perässä muuttavien kanssa. Hallitus päätti myös uudistaa jatkuvaa oppimista. Tosiasia onkin, että suomalaisten osaamistasoa on kyettävä nostamaan. Korkeakoulutettuna maana suomalainen tutkimus- ja kehitystoiminta on monilla aloilla huippuluokkaa. Kuitenkin ammattitaitoisesta työvoimasta kärsitään jopa niin paljon, että yritykset eivät uskalla investoida ja kasvattaa toimintaansa.

Yritykset tarvitsevat työvoimaa, joka osaa tehtävänsä. Nykyisellään kausi- ja urakkatyöntekijät korostuvat tilastoissa, mikä toki on yksittäisten yritysten tuloksen kannalta hyvä asia. Kuitenkin osaavaa työvoimaa pitää kyetä houkuttelemaan Suomeen myös pitempiaikaisten, työllisyysvaikutuksia aikaansaavien tarpeiden osalta. Korkean teknologian aloilla erityisosaajien palkkaaminen voi vahvistaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä synnyttäen samalla uutta työtä muillekin. Työperäisellä maahanmuutolla on suoria vaikutuksia koko kansantalouteen, kuten bruttokansantuotteen kasvuun ja kestävyysvajeen pienentämiseen. Osaajia on siis syytä Suomeen odottaa ja houkutella.

 

Kolumni on julkaistu 12.5.2021 Iisalmen Sanomissa.