On edettävä kohti virallistettua yhteispalvelupisteiden verkostoa

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) esittää, että hallitus lähtee aktiivisesti kehittämään valtion ja kuntien palveluiden yhteispalvelupisteiden perustamista kaikkialle Suomeen. Hän osallistui 19.9.2020 Kuopiossa järjestettyyn Kylät kyseessä –seminaarin paneeliin.

Monilta paikkakunnilta palvelut ovat karanneet kauas, usein jopa viranomaisen tai yhden ministerin päätöksillä ilman laajempaa keskustelua tai harkintaa. Viranomaisten asiointipalveluita voi nykyisin joutua etsimään satojen kilometrien päästä. Tämä viime vuosikymmenien kehitys on yksi merkittävimmistä asuinpaikkaan liittyvistä eriarvoisuuden tekijöistä suomalaisten keskuudessa.

– Koronakriisi on ollut varsinainen myyttien murtaja. Se on saanut aikaan digiloikan, johon laeilla tai asetuksilla eikä hyvällä tahdollakaan olisi päästy riittävän nopeasti. Samoin on käynyt kaupungistumisen megatrendin. Korona-ajan myötä ihmisten kiinnostus väljempään asumiseen on ollut tutkijoidenkin silmin merkittävää, Heikkinen toteaa.

– Oleellista seutukuntien ja kylien tulevaisuuden kannalta on se, että nyt teemme kaikkemme, jotta voimme vastata ihmisten tarpeisiin etätyön ja monipaikkaisuuden mahdollistamisessa. Koronapandemia on osoittanut, että etätyö on mahdollista hyvin monella alalla. Myös valtionhallinto on digiloikannut. Virkamiehet ovat työskennelleet monella hallinnonalalla etänä jo puolisen vuotta. Viimeistään nyt on huomattu, etteivät viranomaisten palvelut vaadi fyysistä sijoittamista vain suurten kaupunkien keskustoihin, Heikkinen jatkaa.

Heikkisen mielestä koronaepidemia on alleviivannut tarpeen kääntää julkisten palveluiden keskittämisen trendi hajautetun yhteiskunnan kestävälle tielle.

– Yhteispalveluita kehittämällä olisi mahdollista viedä kattavampia palveluita lähemmäksi ihmisiä. Ja erityisesti heille, joilla ei ole useista eri syistä mahdollisuuksia käyttää internetissä olevia palveluita tai asioiden hoitaminen vaatii henkilökohtaista käyntiä. Hajasijoitettuna verkostona tarjotut palvelut olisivat nykyaikainen ja ihmisläheinen tapa toimia – ja samalla myös kriisinkestävämpi. Hajautetut palvelut ovat osa huoltovarmuuden turvaamista, Heikkinen linjaa.

Heikkinen peräänkuuluttaa suhtautumistavan muutosta.

– Kun sisäistetään ajattelutapa, että yhteiskunnan palvelut ovat kansalaisia varten, eikä kansalaiset virastoja varten, ollaan jo pitkällä. Ja jos tahtotilana on vahvistaa perustuslakiin kirjattua oikeutta tasa-arvoon palvelujen saatavuudessa kaiken ikäisenä ja joka puolella Suomea, on julkisten palvelujen otettava uusi kurssi palvelujen tarjonnassa, Heikkinen kiteyttää.