Monta mieltä sotesta

Keskustelu sotesta käy kiihkeänä. Samalla tämä kiihkeys aiheuttaa sen, että asiakeskustelulle ei tahdo jäädä tilaa. Kun pitäisi olla ”puolesta” tai ”vastaan”, kaikki sävyt siltä väliltä tuntuvat olevan vääriä tai epäilyttäviä.

Sote-asiantuntijat ovat esittäneet koko ajan rakentavaa kritiikkiä uudistuksen yksityiskohtia koskien. Hyvä näin, sillä niiden pohjalta esitystä on korjattu matkan varrella. Esimerkiksi vielä marraskuussa oli esitysluonnoksessa laajempi mahdollisuus käyttää asiakasseteleitä erikoissairaanhoidossa. Joulukuussa hallitus linjasi, että tätä käyttöalaa supistetaan.

Tästä joulukuisesta hallituksen valinnanvapauslakiesityksen linjauksesta tuli vedenjakaja. Me, jotka näemme, että valinnanvapautta sote-uudistuksen yhteydessä pitää laajentaa hallitusti ja vaiheittain turvaten julkisen erikoissairaanhoidon kriittiset rakenteet sekä julkisen järjestäjän mahdollisuus luotsata isoa uudistusta hallitusti eteenpäin, koemme, että tällaisella valinnanvapausesityksellä suurta maakunta- ja soteuudistusta voidaan viedä maaliin. Ne tahot, jotka puolestaan halusivat mahdollisimman laajaa valinnanvapautta ja nopeasti, ovat nyt heränneet pörisemään.

Myös monia muita muutoksia on tehty sekä verrattuna edelliseen hallitukseen esitykseen, joka vuosi sitten perustuslakivaliokunnassa kaatui, että lausunnoilla olleeseen luonnokseen.

Lopputulemana on perusrakenteiltaan sellainen valinnanvapausesitys osana laajempaa sote-lakikokonaisuutta, joka mahdollistaa vahvan julkisen järjestäjän otteen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Se antaa myös tilaa pienille ja keskisuurille yrityksille muun muassa asiakassetelin, henkilökohtaisen budjetin sekä sen kautta, että sote-keskusten palveluvalikoima pidetään kohtuullisen kokoisena.

Kustannusten hillintään lakikokonaisuus tarjoaa hyvät ja nykytilaan verrattuna ylivertaiset mahdollisuudet. Tärkeintä on sote-palveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuun kokoaminen yhteen, jolloin julkisella vallalla on tehokkaat työkalut hallita järjestelmää kokonaisuutena. Myös päätöksenteon läpinäkyvyyttä lisätään esimerkiksi suhteessa nykyiseen sairaanhoitopiiripohjaiseen malliin.

Se, mikä lopulta ratkaisee, on kuitenkin toimeenpano eri alueilla. Kesällä hyväksyttäväksi tuleva lakikokonaisuus antaa siihen toimivan ja yli vuosikymmenen ajan kaivatun pohjan. Keskeistä suuren uudistuksen onnistumiselle on myös se, että sote-henkilöstö otetaan mukaan jo nyt suunnitteluvaiheessa luomaan uusia, nykyistä parempia toimintamalleja.

Mielipidekirjoitus Iisalmen Sanomissa 20.3. 2018