Mielipide Iisalmen Sanomat 21.5.2017: Puoluepolitisointi ei ole Iisalmen sairaalan etu

Tiistain Iisalmen Sanomissa (IS 16.5.) kuvasin mielipidekirjoituksessani, missä päätäntävalta Iisalmen sairaalan tulevista toiminnoista tehdään. Iisalmen sairaalassa tehtävistä toiminnoista ei päätä ministeri eikä ministeriö. Sairaanhoitopiirien sisäisestä työnjaosta päätetään sairaanhoitopiireissä. Järkevää on, että tässä työnjaossa huomioidaan kaikki oleelliset tekijät, kuten mm sairaanhoitopiirin alueella olemassa olevien sairaalarakennusten kunto, varustus, henkilökunnan osaaminen ja kiinteistöjen sijainti.

Kokoomuksen iisalmelaispoliitikko Pekka Taipale taisi aloittaa maakuntavaalikampanjansa mielipidekirjoituksellaan (IS 19.5.) kuvaillessaan kirjoitukseni tahtotilan omia tarpeitaan vastaavaksi.

Istuva hallitus -jossa myös kokoomus on- on vihdoin saamassa aikaan sen, mitä on tarvittu ja yritetty puolitoista vuosikymmentä eli sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen. Erikoistason palvelut niin sosiaali- kuin terveydenhuollossa vievät koko ajan suuremman osan niin kuntien kuin valtion budjettivaroista, minkä seurauksena perustason palvelut ovat päässeet monin paikoin rapautumaan. Perusterveydenhuollon yksiköistä on alettu käyttää nimitystä arvauskeskus, lääkärin pakeille ei tahdo päästä ja sosiaalihuollon ammattilaiset uupuvat työtaakkansa alle. Tämä kehitys on nyt vihdoin saatava käännettyä.

Jotta muutos saadaan aikaan, tarkoittaa se sitä, että erikoissairaanhoidon rakenteita on muutettava. Kaikkea ei voi jatkossa tehdä niin useassa paikassa kuin tällä hetkellä. Paisunutta ja kallista erikoissairaanhoitoa järkevöitetään niin, että  yhteiskunnalle kalliita ja usein ihmisten ”kerran elämässä” tarvitsemia toimenpiteitä tehdään nykyistä harvemmassa yksiköissä. Näistä rakenteellisista järkevöittämistoimenpiteistä saadaan säästöjä, jotka mahdollistavat sen, että perustason palveluverkostoa voidaan vahvistaa.

On selvää, että yläsavolaisten ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa enemmän se, että terveysasemilta saatavia, kuntalaisten usein tarvitsemia palveluita vahvistetaan nykyisestään kuin se, mitä  kuntalaisten harvoin (useimpien ei koskaan) tarvitsemia leikkauksia Iisalmen sairaalassa tehdään. Oma tahtotilani on, että tämän ison uudistuksen jälkeen hyvät perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut ovat jokaisen yläsavolaisen ulottuvilla ja että Iisalmen sairaalan toiminnot on osattu suunnata niin, että ne osaltaan tukevat parhaalla mahdollisella tavalla tasa-arvoista erikoistason palvelujen saatavuutta sairaanhoitopiirimme sisällä.

Vaikka me yläsavolaiset olemme oman arvomme tunteva joukko, ei se tarkoita sitä, että me voisimme jättäytyä välttämättömien, valtakunnan tasolla yhdessä sovittujen ja laajan hyväksynnän saaneiden rakenteellisten uudistusten ulkopuolelle. Se ei ole alueemme asukkaiden etu.

Politiikkaa puolitotuuksilla toki voi tehdä, mutta toivon, että tarkkaavaiset lukijat huomaavat kaksilla rattailla ajon. Yhtä aikaa ei voi vaatia, ettei erikoissairaanhoidon rakenteille saa tehdä mitään ja samaan aikaan luvata perustason palvelujen parantamista. Meillä ei ole Norjan kaltaisia öljyrikkauksia, joilla tämän mahdollistavan rahasammon voisi luoda.

 

Hannakaisa Heikkinen TtM, kansanedustaja (kesk.) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vpj Kiuruvesi