Mielipide Iisalmen Sanomat 16.5.2017: Iisalmen sairaalan tulevaisuus ratkaistaan paikallisesti

Iisalmen sairaalan tulevaisuus ratkaistaan paikallisesti

 

Iisalmen sairaalan tulevaisuus pohdituttaa Ylä-Savon ihmisiä, syystäkin. Tekeillä on monenlaisia uudistuksia, joilla kaikilla on yhtymäkohtia alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen muotoutumiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon iso rakenneuudistus, siihen liittyvä valinnanvapauslainsäädäntö ja myös juuri lausuntokierrokselle lähtenyt asetusluonnos erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä – niillä kaikilla on tarttumapintaa siihen, miten ja missä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita jatkossa alueemme väestölle tarjotaan.

Päätös Iisalmen leikkaustoiminnan osalta on yliopistollisella sairaanhoitopiirillä. Siihen ei tarvita esimerkiksi ministeriön poikkeuslupaa. Poikkeuslupa tarvitaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Iisalmen sairaala ylläpitää pelkkää perusterveydenhuollon päivystystä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystykseen ei lupaa tarvita.

Eduskunnan viime vuoden lopussa hyväksymä terveydenhuoltolaki määrittelee, että leikkauksia tekevässä sairaalassa tulee olla ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Potilasturvallisuuden ja perusterveydenhuollon ylläpitämiseksi katsotaan tarvittavan lääkäri paikan päälle koko ajaksi. Tämä lisäksi sairaalan on järjestettävä leikkaavan erikoislääkärin päivystys ympärivuorokautisesti potilasturvallisuus huomioiden joko sairaalapäivystyksenä tai vapaamuotoisena päivystyksenä. Lisäksi sairaalassa on oltava tarvittavassa laajuudessa laboratorio- ja kuvantamistoiminta sekä muut edellytykset.

Kaikki viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä saavat itse päättää, kuinka montaa leikkaustoimintaa harjoittavaa yksikköä ne haluavat ylläpitää oman alueensa sairaaloissa. Tämä koskee myös päiväkirurgiaa, sillä osa potilaista jää aina sisälle osastohoitoon seurantaa ja leikkaavan erikoislääkärin pitää pystyä tekemään arvio myös niiden potilaiden osalta, jotka kotiutuvat.

Iisalmen sairaala on monin tavoin erinomaisessa kunnossa: niin rakenteiltaan, varustukseltaan kuin henkilökunnan osaamisen näkökulmasta. Toivon, että näillä asioilla on merkitystä, kun sairaanhoitopiirimme miettii työnjakoa: kukaan eikä mikään ”ylempi taho” määrää kaikkea toimintaa keskitettäväksi jo nyt täydelle KYS:an alueelle. Kuopiosta Iisalmeen on sama matka ajoipa sitä kumpaan suuntaan tahansa. Tuon matkan kulkee mielellään sellaisissa ”kerran elämässä” -toimenpiteissä, kuten vaikka nivelkirurgia, jos se takaa parhaan mahdollisen laadun.

 

Hannakaisa Heikkinen

TtM, kansanedustaja (kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Kiuruvesi