Metsä kasvattaa hyvinvointiamme

Suomi on Euroopan metsäisin maa. Meillä Pohjois-Savossa 83 % pinta-alasta on metsätalousmaata.  Valtaosan, liki 70% pohjoissavolaisista metsistä omistaa ihan tavalliset ihmiset ja perheet.

 

Metsä herättää tunteita. Jokaisella suomalaisella on metsäsuhde. Metsäkeskusteluissa läsnä ovat niin ympäristölliset, sosiaaliset, kulttuuriset kuin taloudelliset arvot. Näitä ei tarvitse laittaa vastakkain. Suomen on mahdollista olla esimerkkimaa metsien virkistyskäytön, luontoarvojen, taloudellisen hyödyntämisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen onnistuneesta yhdistämisestä.

 

Puolueeni Keskustan tavoitteena on, että Suomessa siirrytään fossiilitaloudesta biotalouteen ja siksi suhtautumisemme metsien hyödyntämiseen on hyvin käytännönlähteinen. Meille kestävä metsänhoito on parasta ilmastotyötä. Keskusta halua tavoitella sekä hiilinielujen vahvistamista, että puunkäytön lisäämistä Suomessa. Hyvin hoidetut ja kasvavat metsät vahvistavat hiilinieluja ja tuottavat entistä enemmän fossiilisia korvaavia raaka-aineita.

 

Tavoitteenamme on vähentää öljyn, betonin, muovin ja hiilen käyttöä, siinä puulla on merkittävä rooli. Puu ei ilmastoa tuhoa, vaan pelastaa.

 

Metsänomistajat eivät ole ilmastopahiksia. Kiitos vastuullisten metsänomistajien, Suomen metsien kasvu on kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Metsien kasvu on noin 110 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsähakkuut olivat viime vuonna 77 miljoonaa kuutiota.  1970-luvulta lähtien puuston kasvu on ollut poistumaa suurempi. Metsiin on siis kertynyt hakkuusäästöjä, joita on mahdollista kestävästi käyttää.

 

Metsien käyttöä voidaan lisätä kestävästi nykytiedon valossa ja samalla voimme huolehtia suomalaisen hyvinvoinnin rakentamisesta koko Suomessa. Samalla on huolehdittava, että metsät kasvavat ja säilyvät monimuotoisina. Jos hakkuita rajoitettaisiin Suomessa, johtaisi se väistämättä hakkuiden lisääntymiseen muualla, maissa joissa ei pidetä samalla lailla huolta metsistä kuin meillä. Kansainvälisesti katsottuna Suomen metsät ovat erittäin hyvin hoidettuja ja metsäosaamisemme on huippuluokkaa.

 

Metsätalous on merkittävä työllistäjä. Metsäsektorin osuus maakuntamme kaikista työllisistä on noin 5%. Suoraan metsätaloudesta ja puunkorjuussa työskentelee noin 1900 pohjoissavolaista ja sahatavaran valmistuksessa liki yhtä monta. Metsäsektori on tärkeässä roolissa koko maakunnan kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että alalle annetaan mahdollisuus kasvaa ja kukoistaa – ympäristöarvoja heikentämättä.

 

Toiset näkisivät mielellään hakkuiden vähenevän. Näistä keskusteluista puuttuu kuitenkin oleellinen näkökulma: Mistä olisimme siinä tapauksessa valmiita luopumaan? Kenen työpaikkoja veisimme? Kuka ei saisi myydä metsäänsä? Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan yhden miljoonan kuution jalostaminen tuo yhteiskunnalle arvonlisää yli 240 miljoonaa euroa. Hakkuiden rajaaminen esimerkiksi 65 miljoonaan kuutioon vuodessa vähentäisi merkittävästi yhteiskuntamme kykyä rahoittaa julkisia palveluita.

 

Pidetään siis huoli metsistä, viedään maailmalle hyviä kotimaisia puupohjaisia tuotteita ja pidetään työpaikat ja verovarat Suomessa.

 

Hannakaisa Heikkinen

Kansanedustaja

Keskustan varapuheenjohtaja

 

 

Kolumni Töllöttimessa 14.3. 2019