Maanpuolustus kuuluu kaikille

Karjalan lennoston  valatilaisuus pidettiin vajaa kuukausi sitten Kiuruvedellä. Arvostan lennoston tapaa jalkauttaa valatilaisuus ympäri maakuntaa. Päivä sai liikkeelle runsaasti kiuruvetisiä ja lähikuntien ihmisiä ja uskon tapahtuman jääneen vaikuttavana muistona mieleen monelle. Suuri kiitos kaikille, jotka teitte upean päivän mahdolliseksi omalla panoksellanne!

Valatilaisuus on arvokas tapahtuma. Alokkaat tunnustavat oman maanpuolustustahtonsa luvaten palvella maataan rehellisesti, sekä parhaan kykynsä mukaan, edistäen sen hyötyä ja parasta.

Suomen puolustuksen perusta muodostuu yleisestä asevelvollisuudesta, vahvasta maanpuolustustahdosta, reserviin pohjautuvista hyvin koulutetuista joukoista, koko Suomen puolustamisesta sekä tiiviistä kansainvälisestä yhteistyöstä. Maailman myllerryksissä ja turvallisuusympäristön muuttuessa tämä perusta on osoittautunut kestäväksi ja sillä on suomalaisten suuri tuki ja luottamus.

Turvallisuutta Suomessa ei kuitenkaan rakenna vain puolustusvoimat tai suomalaiset sotilaat. Käsitteenä turvallisuus on paljon moniulotteisempi. Puhutaan kokonaisturvallisuudesta.

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden rakentaminen alkaa kansainvälisestä yhteistyöstä ja vakauden ja kestävän kehityksen edistämisestä, hyvistä naapuruussuhteista, kansallisesta puolustuksesta ja koko maan puolustamisesta ja päättyy siihen, että jokaisen kodin seinien sisällä perheenjäsenten on hyvä ja turvallista olla.

Tarkoitamme kokonaisturvallisuudella yhteiskunnan laaja-alaista varautumista poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin yhdessä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kesken.

Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehditaan siis yhdessä.  Turvallisuuden perusta on yhteiskuntamme eheys ja yhtenäisyys. Jokaisen suomalaisen on koettava olevansa tärkeä osa yhteiskuntaamme, kukin omalta paikaltaan. Yhteiskunta, jossa vallitsee keskinäinen kunnioitus ja luottamus, on myös turvallisuuden kannalta vahva yhteiskunta. Meidän poliitikkojen tehtävä on omalta osaltamme vaalia yhteiskunnan eheyttä.

Suomen puolustusvoimat viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa. Juhlavuotta on vietetty teemalla ”Puolustus kuuluu kaikille”.  Näiden sadan vuoden aikana puolustusvoimilla on ollut merkittävä tehtävä Suomen itsenäisyyden turvaamisessa ja kansalaisten turvallisuuden takaamisessa, niin sodan kuin rauhan aikana.

Suomalaiset ovat juhlavuoden tapahtumissa tutustua nykyaikaiseen varusmiespalvelukseen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen sekä joukko-osastojen järjestämiin kalustonäyttelyihin ja toimintanäytöksiin.

Puolustusvoimien satavuotisjuhlien teema on osuva. Siinä on maanpuolustuksemme perusta. Luja usko ja tahto puolustaa kotimaatamme. Valittu teema kuvastaa hyvin suhdettamme maanpuolustukseen. Jokainen suomalainen on maanpuolustaja. Osallistumme kaikki maamme puolustamiseen ja turvallisuuden takaamiseen, tavalla tai toisella.

 

Kolumni Kiuruvesilehdessä 12.9.2018