Maalaisjärki selätti byrokratian lomituspalvelulaissa

Tiedote 4.12.2015
Julkaisuvapaa heti

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta teki parannuksia hallituksen esitykseen lomituspalvelulaista. Valiokunnan varapuheenjohtaja, maatalousyrittäjä Hannakaisa Heikkinen (kesk.) iloitsee muutoksista, jotka helpottavat viljelijöiden arkea.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti, että maatalousyrittäjällä on jatkossakin oikeus täydentää tai muuttaa vuosilomahakemustaan määräajan jälkeen.

Lisäksi valiokunta linjasi, että EU:n vaatimaksi kirjalliseksi sijaisapuhakemukseksi riittää tekstiviesti. Edelleenkin kirjallista hakemusta voi myös täydentää soittamalla lomitusyksikköön.

Heikkinen kiittää maatalousyrittäjiä ja lomittajia heidän sadoista palautteistaan, joista oli korvaamaton hyöty muutosten painopisteiden valinnassa.

– Lomituspalvelujen toimivuus on viljelijöiden jaksamiselle olennaisen tärkeää, Heikkinen painottaa. – Nämä muutokset vähentävät lomituksesta turhaa jäykkyyttä ja byrokratiaa.

Lomituspalvelulakia uudistettiin nyt yhdenmukaiseksi EU:n vaatimusten kanssa. Samalla lakiin tehtiin tarvittavat muutokset maatalouslomitukseen kohdistettujen 20 miljoonan euron säästöjen aikaansaamiseksi.

Maatalouden ahdingosta johtuva maatilojen määrän arvioitua nopeampi väheneminen on johtanut siihen, että lomituspalveluihin kohdistuneista säästöistä 15 miljoonaa saatiin kasaan jo tämän rakennemuutoksen kautta.

Heikkinen antaa kiitosta myös perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle (kesk.): – Ministeri on ollut erittäin avoin luoville ratkaisuille lain valmistelussa. Kaikki kivet käännettiin, jotta säästötoimista olisi mahdollisimman vähän haittaa maatalousyrittäjille.

Lisätietoja:
Hannakaisa Heikkinen
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, maatalousyrittäjä
puh. 050 5122 886