Maa- ja metsätalous ovat ilmaston muuttuessa mahdollisuus

Hiljattain julkaistu hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n raportin viesti on vakava. Olemme varmasti yksimielisiä siitä, että emme halua nähdä raportin enteileviä vakavia vaikutuksia, mitkä realisoituvat ilmaston lämmetessä yli kipurajan.

Jokainen 0,1 astetta merkitsee ilmaston lämpiämisen kannalta erittäin paljon. Ilmastonmuutoksen vaikutukset alueille ja ihmisryhmille eivät jakaudu tasaisesti. Kärsijänä ovat ensimmäisenä erityisesti ne alueet, joiden ihmiset ovat jo entisestään köyhiä ja joilla on sen vuoksi heikoimmat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutoksin aiheuttamiin uhkiin.

Pääministeri Sipilä on jo ilmoittanut kutsuvansa puolueet koolle pohtimaan yhteisiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tarvitsemme mahdollisimman parlamentaarisen yhteisymmärryksen Suomen ilmastopolitiikasta ja kunnianhimoisen suunnan, joka kestää yli vaalikausien.

Nykyinen hallitus on päättänyt muun muassa kivihiilestä luopumisesta vuoteen 2029 mennessä, uusiutuvan energian tavoitteen nostamisesta yli 50 prosentin ja sähköisen liikenteen edistämisestä. Nämä keinot tähtäävät hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuonna 2045. Päästöjen vähentämisen ohella tarvitaan hiilinielujen vahvistamista. Tässä maa- ja metsätalous ovat osa kestävää ratkaisua.

Metsä- ja peltomaalla on runsaasti mahdollisuuksia sitoa hiiltä. Hyvin hoidetut metsät ja oikein viljellyt pellot toimivat parhaimpina hiilinieluina. Esimerkiksi monipuoliset viljelykierrot ja nurmiviljely ovat osoittaneet kykynsä sitoa tehokkaasti hiiltä. Viisainta metsä- ja maatalouspolitiikkaa on suosia sellaista tuotantoa, joka samanaikaisesti tuo lisäarvoa niin tuotannollisesti kuin ilmastopoliittisestikin. Tässä Suomella on mahdollisuus olla kansainvälinen suunnannäyttäjä ja osaamisen viejä.

Toiset haluavat nähdä suomalaisen metsänhoidon ilmaston kannalta haitallisena. Tämä on kovin yksisilmäinen näkemys. Kun puuta käytetään järkevästi, on sillä mahdollista korvata saastuttavampia ja ympäristölle haitallisia ratkaisuja. Samalla on huolehdittava, että metsät kasvavat ja säilyvät monimuotoisina. Luotan tässä suomalaisten metsänomistajien vastuullisuuteen. Toisin kuin SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne väittää, hakkuita on mahdollista järkevästi kasvattaa. Kun samalla metsiä hoidetaan, puumäärä kasvaa. Jos hakkuita rajoitettaisiin Suomessa, johtaisi se väistämättä hakkuiden lisääntymiseen muualla, maissa joissa ei pidetä samalla lailla huolta metsistä kuin meillä.

Suomi on saanut kansainvälistä kiitosta ilmastopolitiikastaan. Olemme kunnianhimoisempia kuin moni muu. Suomi on yksi niistä maista, jotka ovat onnistuneet pienentämään päästöjään. Omien kansallisten toimien ohella meidän tulee kirittää kansainvälistä yhteistyötä.

Poliittisen ajatteluni keskiössä on ylisukupolvisuuden ajatus. Sitä tarvitaan myös ympäristöpolitiikassa. Toimenpiteemme ovat tekoja lapsillemme ja lastenlapsillemme. Meidän on tehtävä kestävistä valinnoista helppoja ja kannatettavia muistaen, että hyvä yhteiskunta elää uusiutuvista luonnonvaroista.

Hannakaisa Heikkinen
Keskustan varapuheenjohtaja
kansanedustaja (Kiuruvesi)

 

 

 

Kolumni Iisalmen Sanomissa 8.11.2018