Luodaan toivoa pelon sijaan

Viikonloppuna valtakunnan mediassa puhutti USA:n presidentti Donald Trumpin päätös kieltää eräiden muslimimaiden kansalaisten saapuminen maahan. Trumpin päätös ja Kanadan pääministerin Trudeaun puhe pelosta ja johtajien suhtautumisesta siihen, sai minut miettimään päättäjien tehtävään tilanteessa jossa uusi ja erilainen pelottaa tai ahdistaa kansaa.

Läntisissä maissa on jo jonkin aikaa pelätty maahanmuuton aiheuttamia ongelmia ja monet kansalaiset vaativatkin päättäjiltä rajojen sulkemista. Trump on vastannut omien kansalaistensa pyyntöön ja samalla vahvistanut ajatusta siitä, että muslimimaiden kansalaiset ovat uhka amerikkalaisille.

Ihmisen pelko tai ahdistus on aina todellinen. Johtui pelko mistä tahansa, tunne itsessään on aina aito. Pelko tai ahdistus voi kuitenkin perustua joskus asiaa jossa ei todellisuudessa ole mitään pelättävää tai pelko voi olla suhteettoman suurta. Pelko on voimakas tunne, johon vetoamalla ihminen saadaan helposti tekemään yllättäviäkin asioita.

Päättäjien tehtävänä on punnita miten reagoida pelkoa aiheuttavaan asiaan.  Onko esimerkiksi maahanmuutosta aiheutuvat riskit tärkeämpiä kuin heikossa asemassa olevien pakolaisten ihmisoikeuksista huolehtiminen. Usein kyse on myös siitä, koetaanko tärkeämmäksi huolehtia jonkin tietyn kansan asioista, vai pyritäänkö huolehtimaan kaikista hätää kärsivistä. Luommeko parempaa Suomea muiden kustannuksella vai parempaa maailmaa jossa myös suomalaisten on hyvä elää.

Pääministeri Trudeau totesi puheessaan, että pelolla ja ahdistuksella ei luoda työpaikkoja. Toivolla sen sijaan voi olla voimakaskin positiivinen vaikutus ihmiskunnalle. Haluaisin uskoa, että toisen ihmisen kohtaaminen, oli sitten kyse vieraasta tai tutusta, aiheuttaa meissä useammin toivoa kuin pelkoa. Olemme matkalla kohti tuntematonta, uudenlaista maailmaa jossa eivät enää päde kaikki samanlaiset lainalaisuudet kuin nuoruudessamme. Uskon kuitenkin, että jatkossakin selviämme yhdessä, toinen toisiamme auttaen, emme sulkeutumalla ja kääntämällä selkäämme muille.